Dataloggery

Filtrovanie
78,91 €
678,65 €
Vysokokvalitný dvojkanálový teplomer TES-1307 s teplotou -190 °C až 1333 °C je určený na priame meranie teploty a záznam do vnútornej pamäte alebo do počítača prostredníctvom sériového pripojenia RS232. Teplomer ponúka veľký, ľahko čitateľný displej zobrazujúci všetky teploty bez potreby prepínania. Možno k nemu pripojiť 1 až 2 termočlánkové sondy typu K, ktoré sú súčasťou dodávky. Teplomer môže do svojej vnútornej pamäte uložiť až 8 000 hodnôt/255 záznamov. Jeden záznam môže obsahovať 1-8000 nameraných hodnôt vo vami zvolenom časovom intervale. ktorý je obmedzený maximálnou životnosťou napájacej batérie (max. 35 hodín) Maximálny počet záznamov do zaplnenia pamäte je 255 s celkovým počtom 8000 nameraných hodnôt. Interval merania je možné nastaviť od 1 sekundy do 59 minút a 59 sekúnd. Dodávaný softvér dokáže okrem sťahovania údajov z pamäte teplomera aj zobrazovať aktuálne namerané teploty, vytvárať graf zaznamenaných teplôt a ukladať namerané hodnoty do tabuliek. Tabuľky sú vo formáte .thm a možno ich otvoriť v klasickom poznámkovom bloku alebo po úprave formátovania v programe Excel. Tabuľky je možné aj priamo vytlačiť prostredníctvom priloženého programu. K dispozícii je aj prepínač medzi stupňami Celzia, Fahrenheita. Teplomer má zvukový signál zapnutia/vypnutia. Súčasťou je aj indikácia slabej batérie. Teplomer je napájaný 9V batériou (6F22). Teplomer má aj vnútornú záložnú batériu, vďaka ktorej sa uložené údaje nevymažú ani v prípade vybitia alebo vybratia hlavnej 9V batérie. Priamo v prístroji je možné nastaviť čas a dátum alebo časový interval zaznamenávania teplôt do pamäte. Použitie teplomera s týmto typom termočlánku je prakticky nevyhnutné pri odlievaní alebo pretavovaní obvodov BGA väčších rozmerov, ako sú čipové sady počítačov, grafické karty alebo procesory. Aj keď na pretavovanie týchto obvodov používate infračervenú spájkovaciu stanicu s predohrevom a vlastnými teplotnými sondami, tento typ teplomera je veľmi užitočný na dodatočné kontrolné merania teploty buď spodnej strany dosky plošných spojov pod spájkovaným obvodom, alebo okraja čipu v kontakte s doskou plošných spojov, alebo priamo teploty horného vyhrievaného povrchu obvodu. Vďaka dvom kanálom možno merať niekoľko teplotných zón. K tomuto teplomeru možno vystaviť akreditovaný certifikát presnosti merania TEPLOTY, napríklad pre závody so systémami riadenia kvality. Každý kus teplomera pri vydávaní certifikátu prechádza akreditovaným kalibračným laboratóriom, ktoré vydáva kalibračný certifikát. Meranie a vydanie kalibračného certifikátu sa účtuje samostatne: 2000,- bez DPH a táto cena zahŕňa kalibráciu v troch teplotných bodoch podľa špecifikácie zákazníka. Hlavné výhody teplomera: Funkcia záznamníka údajov s možnosťou záznamu do vnútornej pamäte alebo do PC Vnútorná záložná batéria Dva vstupy pre teplotné sondy Možnosť kalibrácie v akreditovanom laboratóriu Intervalové alebo jednorazové ukladanie nameraných teplotných údajov z oboch sond Funkcia: HOLD, ktorá zmrazí nameranú hodnotu na displeji MIN - minimálna nameraná teplota, MAX - maximálna nameraná hodnota, AVG - priemerná teplota pre každú z pripojených sond. REL - na displeji sa zobrazí rozdiel teplôt medzi sondami T1 a T2. Balenie obsahuje: - teplomer - dve termočlánkové sondy typu K (Dodávané termočlánkové sondy umožňujú meranie od -50 do 200 °C.) - softvér na CD - kábel jack-RS232 - prepravný kufrík *prevodník RS232 na USB nie je súčasťou dodávky. Ponúkame aj sondu vhodnú pre teplomer TES-1307 s teplotným rozsahom -50 °C až 1350 °C Silné rádiofrekvenčné polia môžu ovplyvniť namerané hodnoty.
417,39€ / ks 347,83€ bez DPH
skladom2-5 ks Pozajtra 31.05.2024 môže byť u Vás
Kód:
103232
USB záznamník údajov UNI-T UT330B je zariadenie určené na dlhodobé zaznamenávanie teploty a vlhkosti. Vďaka kvalitnej lítiovej batérii a veľmi nízkej spotrebe energie vydrží v nepretržitej prevádzke mnoho mesiacov. Zaznamenané údaje možno stiahnuť do počítača a analyzovať v dodanom programe (tlač tabuliek, grafov atď.) Datalogger UNI-T UT330B s USB slúži ako prenosné záznamové zariadenie na dlhodobé a krátkodobé zaznamenávanie teploty -40 °C - 80 °C, vlhkosti 0 % - 100 %. Vďaka certifikácii IP67 je datalogger odolný voči vode a prachu. Údaje z meraní sa sťahujú do počítača prostredníctvom konektora USB, ktorý je ukrytý pod priehľadným krytom s plombou. Softvér, ktorý sa bezplatne dodáva so zariadením, slúži na zobrazenie grafov s nameranými hodnotami alebo na export nameraných hodnôt do formátu CSV (Excel) alebo txt. Grafy sa potom môžu uložiť ako obrázok vo formáte Bmp. Softvér slúži aj ako rozhranie na nastavenie parametrov merania, t. j. nastavenie intervalu merania v sekundách 1s-9999s, nastavenie oneskorenia záznamu po stlačení tlačidla REC v rozsahu 1-9999s a tiež nastavenie teplotného a vlhkostného posunu. Napájanie záznamníka údajov zabezpečuje 1/2A lítiový článok TYP: 14250 (je súčasťou dodávky). Tým sa zabezpečí dlhodobá prevádzka zariadenia v rádoch mesiacov. V balení nájdete aj praktický držiak so skrutkami na upevnenie záznamníka údajov na ľubovoľné miesto. dataloggery sú meracie zariadenia určené na krátkodobé a dlhodobé merania teploty a vlhkosti. Merania sa vykonávajú v intervaloch nastavených používateľom, zvyčajne tieto zariadenia dokážu uložiť až niekoľko desiatok tisíc záznamov z jedného merania. Po ukončení merania sa všetky namerané údaje nahrá do počítača prostredníctvom portu USB. Dodávaný softvér vytvára z nameraných údajov prehľadné grafy a tabuľky, ktoré používateľovi poskytujú úplný prehľad o zmenách teploty a vlhkosti za vopred nastavené obdobie. Dataloggery sú ideálnym nástrojom na meranie a kontrolu na miestach, kde sa vyžaduje stabilná klíma, ako sú chladničky, pivnice, sklady, veľké farmy, skleníky, chladiarne, verejná doprava, kontajnery, archívy, laboratóriá, vedecké pracoviská atď. Záznamníky údajov sú schopné vytvárať nepretržité záznamy v rozsahu od niekoľkých minút až po niekoľko mesiacov a uložené údaje sa v zariadení uchovávajú aj po vybití batérie. Pre tento výrobok je možné vystaviť akreditovaný certifikát presnosti merania teploty alebo vlhkosti. Každý kus meracieho prístroja pri vydaní certifikátu prechádza akreditovaným kalibračným laboratóriom, ktoré vydáva kalibračný certifikát. Meranie a vydanie kalibračného certifikátu je spoplatnené sumou 1000,- bez DPH za každý kus meradla a táto cena zahŕňa kalibráciu v troch bodoch teploty/vlhkosti podľa špecifikácie zákazníka. Meranie teploty a vlhkosti sa účtuje osobitne! Celkovo sa za certifikát o teplote aj vlhkosti pre jeden prístroj účtuje poplatok 2000,- bez DPH. Je však možné vykonať kalibráciu len pre merania teploty alebo vlhkosti podľa špecifikácie zákazníka. Obsah balenia: záznamník údajov, nástenný držiak, batéria. Softvér na stiahnutie TU
83,48€ / ks 69,57€ bez DPH
skladom6-25 ks Pozajtra 31.05.2024 môže byť u Vás
Kód:
103817
USB záznamník údajov UNI-T UT330C je zariadenie určené na dlhodobé zaznamenávanie teploty, vlhkosti a atmosférického tlaku. Vďaka kvalitnej lítiovej batérii a veľmi nízkej spotrebe energie vydrží v nepretržitej prevádzke mnoho mesiacov. Zaznamenané údaje možno stiahnuť do počítača a analyzovať v dodanom programe (tlač tabuliek, grafov atď.) Datalogger UNI-T UT330C s USB slúži ako prenosné záznamové zariadenie na dlhodobé a krátkodobé zaznamenávanie teploty -40 °C - 80 °C, vlhkosti 0 % - 100 % a atmosférického tlaku a 750 hPa ~ 1100 hPa. Prístroj bez displeja sa ovláda iba jedným tlačidlom na vypnutie/zapnutie záznamu merania, stavové LED indikujú funkciu merania a alarmu. Vďaka certifikácii IP67 je datalogger odolný voči vode a prachu. Údaje z meraní sa sťahujú do počítača prostredníctvom konektora USB, ktorý je ukrytý pod priehľadným krytom s plombou. Softvér, ktorý sa bezplatne dodáva so zariadením, slúži na zobrazenie grafov s meraniami alebo na export nameraných hodnôt do formátu CSV (Excel) alebo txt. Grafy sa potom môžu uložiť ako obrázok vo formáte Bmp. Softvér slúži aj ako rozhranie na nastavenie parametrov merania, t. j. nastavenie intervalu merania v sekundách 1s-9999s, nastavenie oneskorenia záznamu po stlačení tlačidla REC v rozsahu 1-9999s a tiež nastavenie posunu teploty, vlhkosti a tlaku. Napájanie záznamníka údajov zabezpečuje 1/2A lítiový článok TYP: 14250 (je súčasťou dodávky). Tým sa zabezpečí dlhodobá prevádzka zariadenia v rádoch mesiacov. V balení nájdete aj praktický držiak so skrutkami na upevnenie záznamníka údajov na ľubovoľné miesto. dataloggery sú meracie zariadenia určené na krátkodobé a dlhodobé merania teploty, vlhkosti a tlaku. Merania sa vykonávajú v intervaloch nastavených používateľom a tieto zariadenia môžu zvyčajne uložiť až desiatky tisíc záznamov z jedného merania. Po skončení merania sa všetky namerané údaje prenesú do počítača prostredníctvom portu USB. Dodávaný softvér vytvára z nameraných údajov prehľadné grafy a tabuľky, ktoré používateľovi poskytujú úplný prehľad o zmenách teploty a vlhkosti za vopred nastavené časové obdobie. Dataloggery sú ideálnym nástrojom na meranie a kontrolu na miestach, kde sa vyžaduje stabilná klíma, ako sú chladničky, pivnice, sklady, veľké farmy, skleníky, chladiarne, vozidlá verejnej dopravy, kontajnery, archívy atď. Záznamníky údajov sú schopné vytvárať nepretržité záznamy od niekoľkých minút až po niekoľko mesiacov. Obsah balenia: datalogger, nástenný držiak, batéria. Softvér na stiahnutie TU
120,00€ / ks 100,00€ bez DPH
skladom1 ks Pozajtra 31.05.2024 môže byť u Vás
Kód:
103818
Datalogger TempU03 na dlhodobé a krátkodobé meranie a záznam teploty a vlhkosti v rozsahu -30 ℃ ~ 60 ℃ (teplota), 0 % ~ 100 % (vlhkosť). TempU03 je veľmi kompaktné meracie zariadenie na zaznamenávanie a zhromažďovanie údajov o okolitej teplote a vlhkosti. Záznamník údajov je vybavený malým stavovým displejom LCD na okamžité zobrazenie teploty/vlhkosti a stavu prístroja. Integrovaná pamäť umožňuje uložiť až 32 000 záznamov meraní s intervalom 10 s - 18 h. Softvér dodávaný s dataloggerom sa používa na nastavenie intervalu, správu databázy, nastavenie posunu teploty a vlhkosti, alarmu alebo automatického spustenia. Výhodou tohto modelu je automatické vytváranie súborov PDF a CVS bez potreby spúšťania ďalšieho softvéru, po pripojení dataloggeru k PC sa vytvorené súbory automaticky zobrazia. Zariadenie sa pripája k PC prostredníctvom konektora USB-A, ktorý je ukrytý pod plastovým krytom, datalogger je napájaný lítiovou batériou CR2032. Dataloggery sú meracie zariadenia určené na krátkodobé a dlhodobé merania teploty, vlhkosti. Merania sa vykonávajú v intervaloch nastavených používateľom, zvyčajne tieto zariadenia môžu uložiť až desaťtisíce záznamov v rámci jedného merania. Po ukončení merania sa všetky namerané údaje nahrá do počítača prostredníctvom portu USB. Dodávaný softvér vytvára z nameraných údajov prehľadné grafy a tabuľky, vďaka čomu má používateľ úplný prehľad o zmenách teploty a vlhkosti za vopred nastavené časové obdobie. Dataloggery sú ideálnym nástrojom na meranie a kontrolu na miestach, kde sa vyžaduje stabilná klíma, ako sú chladničky, pivnice, sklady, veľké farmy, skleníky, chladiarne, vozidlá verejnej dopravy, kontajnery, archívy atď. Záznamníky údajov sú schopné vytvárať nepretržité záznamy od niekoľkých minút až po niekoľko mesiacov. Na tento výrobok je možné vystaviť akreditovaný certifikát presnosti merania teploty alebo vlhkosti. Každý kus meracieho prístroja pri vydávaní certifikátu prechádza akreditovaným kalibračným laboratóriom, ktoré vydáva kalibračný certifikát. Meranie a vydanie kalibračného certifikátu je spoplatnené sumou 1 000,- bez DPH za každý kus meradla a táto cena zahŕňa kalibráciu v troch bodoch teploty/vlhkosti podľa špecifikácie zákazníka. Meranie teploty a vlhkosti sa účtuje samostatne! Celkovo sa za certifikát o teplote aj vlhkosti pre jedno zariadenie účtuje poplatok 2000,- bez DPH. Je však možné vykonať kalibráciu len pre merania teploty alebo vlhkosti podľa špecifikácie zákazníka.  
78,26€ / ks 65,22€ bez DPH
skladom6-25 ks Pozajtra 31.05.2024 môže byť u Vás
Kód:
103820
Dvojkanálový laboratórny teplomer so záznamníkom údajov Applent AT4202 na presné meranie a zaznamenávanie teploty. Datalogger teploty Applent AT4202 je zariadenie, ktoré sa používa na priame meranie a záznam teploty pomocou káblovej teplotnej sondy. Namerané hodnoty sa okamžite zobrazujú na displeji a v pravidelných časových intervaloch sa aj zaznamenávajú a ukladajú do pamäte USB ako údaje, ktoré možno vďaka dodanému softvéru pre PC previesť do tabuliek a grafov na neskoršiu podrobnú analýzu a vyhodnotenie nameraných hodnôt v čase. Teplomer so záznamníkom údajov sa používa napríklad v servisných a vývojových strediskách na spájkovanie, diagnostiku a vývoj elektronických zariadení, a to nielen na kontrolu dodržiavania teplotných profilov pri kontaktnom, teplovzdušnom alebo infračervenom spájkovaní, ale aj na zisťovanie chybných súčiastok a dielov prejavujúcich sa neštandardnou prevádzkovou teplotou. Okrem toho sa záznamníky údajov používajú na monitorovanie prostredia v laboratóriách, skladovacích, chladiarenských, prepravných alebo výrobných priestoroch alebo na kontrolu dodržiavania teplotných limitov pri výrobe a spracovaní potravín a výrobkov. Model AT4202 je vybavený dvoma vstupmi so samosvornou svorkovnicou na pripojenie teplotných sond, datalogger dokáže pracovať so sondami typu T, K, J, N, E, S, R, B, s maximálnym rozsahom -200,0 °C až 1800,0 °C (v závislosti od typu použitej sondy). Ako displej sa používa veľký farebný displej s nastaviteľným jasom, vďaka ktorému sú namerané hodnoty viditeľné za jasného dňa aj v tme. Záznamník údajov umožňuje nastaviť pre každý vstup iný typ teplotnej sondy, interval ukladania údajov možno nastaviť v rozmedzí 1 - 3 600 s . Datalogger nemá vlastnú internú pamäť, na ukladanie údajov slúži vstup USB, ku ktorému možno pripojiť ľubovoľnú pamäť USB Flash, po pripojení dôjde k automatickému vytvoreniu súboru vo formáte .xls (Excel), do ktorého sa okamžite začnú zapisovať namerané údaje. Vďaka tomu nie je datalogger obmedzený veľkosťou internej pamäte, ale je možné ju ľubovoľne zväčšiť použitím väčšieho USB Flash disku a navyše je možné USB Flash disk s uloženými údajmi kedykoľvek odpojiť a vziať si ho so sebou bez toho, aby ste museli brať so sebou celé zariadenie. To umožňuje, aby sa pri používaní záznamníka údajov počas viaczmennej prevádzky striedali viacerí pracovníci a každá osoba bude mať svoje údaje uložené na vlastnej pamäti USB Flash. Ďalšou výhodou tohto záznamníka údajov je výstup USB na pripojenie zariadenia k počítaču, kde možno monitorovať a zaznamenávať namerané teploty v reálnom čase. Namerané údaje možno zobraziť v grafoch alebo tabuľkách a následne uložiť do počítača na neskoršiu analýzu. AT4202 ponúka dve možnosti napájania: 1) integrovanú lítium-iónovú batériu 2) napájací adaptér, ktorý sa používa na nabíjanie batérie. ale aj na napájanie dataloggeru bez batérie. Hlavné vlastnosti: - možnosť pripojenia k počítaču, - možnosť pripojenia k počítaču: Možno použiť na meranie teploty okolia, meranie teploty kvapalín, meranie povrchu pevných látok Teplotný rozsah -200,0 °C - 1800,0 °C (v závislosti od typu použitej sondy) Interval záznamu 1-3600 s (1 s - 1 h) Automatické vypnutie 5,10,20,30min / OFF Nastavenie podsvietenia displeja (intenzita) 30/50/70/100% Automatické prepínanie podsvietenia OFF/5/10/20/30min Funkcia HOLD, ktorá zmrazí nameranú hodnotu na displeji Alarm LO/HI pre každý vstup zvlášť USB výstup na pripojenie k PC - meranie v reálnom čase a zobrazenie grafu na PC USB vstup na pripojenie USB Flash pamäte Napájanie batériou/adaptérom Naklonený stojan Pre tento teplomer je možné vystaviť akreditovaný certifikát na presnosť merania TEPLOTY, napríklad pre závody so systémami riadenia kvality. Každý kus meracieho prístroja pri vydaní certifikátu prechádza akreditovaným kalibračným laboratóriom, ktoré vydáva kalibračný certifikát. Meranie a vydanie kalibračného certifikátu sa účtuje samostatne: 2000,- bez DPH a táto cena zahŕňa kalibráciu v troch teplotných bodoch podľa špecifikácie zákazníka. Balenie: Datalogger AT4202, 2x termočlánok typu K -50 až 200 °C, softvér na CD, kábel na pripojenie k PC USB-microUSB, puzdro, nabíjačka
464,35€ / ks 386,96€ bez DPH
skladom1 ks Pozajtra 31.05.2024 môže byť u Vás
Kód:
104616
Multifunkčný panelový záznamník údajov GT65R04 na monitorovanie a zaznamenávanie údajov so štyrmi analógovými vstupmi. Multifunkčný panelový záznamník údajov, ktorý dokáže snímať a zaznamenávať nielen základné veličiny, ako je teplota a vlhkosť, ale aj ďalšie parametre, napríklad tlak, prúd, napätie, intenzitu svetla a mnohé ďalšie. Všetko závisí od typu pripojeného snímača alebo senzora. Tento datalogger je navrhnutý tak, aby umožňoval jednoduché pripojenie rôznych typov snímačov a meracích zariadení pomocou svojich 4 analógových vstupných kanálov. Zariadenie je prispôsobené na montáž na panel alebo do skrinky, veľký farebný displej zobrazuje namerané hodnoty a jednoduché ovládacie prostredie umožňuje meniť všetky potrebné parametre, namerané údaje sa automaticky ukladajú do vnútornej pamäte dataloggeru. Export údajov do PC - interná pamäť s kapacitou 240 MB umožňuje naraz uložiť až 35 000 000 záznamov! Tie sa ukladajú do súboru, ktorý možno veľmi jednoducho preniesť na pamäťové zariadenie USB a uložené údaje potom nahrať do počítača. Datalogger sa dodáva so softvérom na čítanie údajov a zobrazenie grafu z údajov. + Umožňuje export do programu Excel (.CVS) a ukladanie grafov ako obrázkov (JPG/BMP). Pri exporte údajov môžete definovať časové obdobie podľa potreby, takže nemusíte vždy exportovať celý záznam, ale môžete vybrať len časť záznamu zadaním dátumu a času od/do. Štyri analógové vstupy umožňujú pripojiť snímače alebo senzory, každý vstup možno nastaviť na iný rozsah a meranú hodnotu, senzory možno kombinovať, takže v každom vstupe bude iný typ senzora. Každý snímač možno podľa potreby premenovať a namerané hodnoty a odchýlky možno korigovať. Zoznam podporovaných vstupov: Termočlánky: PT100, Cu50, G53, Cu100, BA1, BA2 Termočlánky: S、B、K、T、R、E、N、J, WRe3-25, WRe5-26. Napäťový vstup: 0-5V, 1-5V, 0-20mV, 0-100mV Prúdový vstup: 0-10mA, 4-20mA, 0-20mA R vstup: Res (0~400 Ω) Pyrometre žiarenia: F1、F2 Zoznam podporovaných veličín: C°,Bar,mmHG,mmH,kg/cm,Pa,KPa,MPa,t/s,t/min,t/h,L/s,L/min,L/h,kg/s,kg/min,kg/h,m3/s,m3/min,m3/h,ml/s,ml/min,ml/h,ms/cm,us/cm,mg/m3,PPT,h,t,g,mg,G/m3,mg/L,ug/L,min,LUX,KLUX,%/m3,mm/h,mm/s,cm/s,%RH,%°,°F,min,m/s,rPm,RH,GJ,MJ,m,cm,um,%LEL,%O2,PPmH2,PPm02,°,MHz,Nm,Wh,uV,uA,kgf/m,mH20,mHg,mBar,mmBar,K,Nm3/h,kNm3/h,km3/h,kWh,kg,kJ,J,MW,KW,W,kVA,VA,kV,V,mV,kA,A,mA,kHz,Hz,mm,r/min,PH,PPm,%. V prípade potreby môžete pridať aj vlastnú premennú. Hlavné funkcie a parametre: Vstupy 1-4 4,3" farebný LCD displej Graf, čiarový graf, tabuľka Alarm LO/HI s automatickým ukladaním, hodnoty LO/HI možno nastaviť individuálne pre každý vstup Záznam o vypnutí/zapnutí (automaticky ukladá dátum a čas, kedy bol záznamník údajov zapnutý/vypnutý) Nastavenie farby vstupu - každému vstupu možno priradiť farbu, ktorá sa potom premietne do grafu/stĺpcového diagramu Zmena názvu vstupu - každý snímač možno pomenovať podľa potreby Frekvencia záznamu 1x za 1,2,4,8,12,24,36,60,120,180,240s Integrovaná pamäť 240 MB - približne 35 000 000 záznamov Bezplatný softvér na čítanie/export údajov Prístup vrežime administrátor/operátor pod heslom, administrátor má oprávnenie voči operátorovi meniť dátum/čas, interval nahrávania, resetovať celkové nastavenia a vymazávať údaje. Operátor môže pracovať s nastaveniami sondy, exportovať údaje. V prípade potreby je možné dodať model s rôznym počtom vstupov 1-5, výstupných relé (max. 2), komunikáciou RS485 alebo model s napájaním 24 V DC. Na cenu a termín dodania sa môžete informovať na našom obchodnom oddelení, pozri kontakty. Obsah balenia. Datalogger, softvér, manuál
673,04€ / ks 560,87€ bez DPH
skladom1 ks Pozajtra 31.05.2024 môže byť u Vás
Kód:
104617
Celkový počet výrobkov: 6
Sme tu s vami už 20 rokov
Sme tu s vami už 20 rokov

Sme tu s vami už 20 rokov

Za tú dobu sme ušli pekný kus cesty. Ak vás zaujíma náš príbeh, čítajte viac. Ďakujeme za vašu priazeň!