Spájkovacie vlny

Filtrovanie
4 476,51 €
4 476,51 €
Automatizovaná spájkovacia cínová vlna pre olovnaté a bezolovnaté spájkovanie s digitálnym ovládaním všetkých fáz procesu. Stroj disponuje okrem dýzy pre vlastnú cínovú vlnu (tvorenú prúdom taveniny) tiež dýzu pre automatizované nanášanie taviva (flux pasty) na DPS a platňou pre predhriatie plošných spojov. Všetky fázy procesu spájkovania sú nastaviteľné a dopravník plošných spojov zaistí potiahnutie letovanej strany spojov filmom flux pasty, následne spoj dopraví nad infračervenú platňu preheateru a potom pretiahne nastavenou rýchlosťou cez hrebeň cínovej vlny.  
4 439,51€ / ks 3 699,59€ bez DPH
Tovar je na ceste
Kód:
100723
Celkový počet výrobkov: 1