Časť výrobkov v našej ponuke nie je určená pre spotrebiteľov, ale pre priemyselné použitie (napr. Celá ponuka "Baliaca technika a obaly"). Tieto produkty nie sú určené k ponuke spotrebiteľovi ani u nich nemožno užívaní spotrebiteľom rozumne predvídať a preto sa na ne nevzťahuje zákon Č. 102/2001 SB. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov. Zaistenie bezpečnosti práce s týmito priemyselnými prístrojmi podlieha rovnakým predpisom ako nasadenie v priemyselnom prevádzke a teda niekoľkých právnym normám zaisťujúce bezpečnosť prevádzky a bezpečnosť práce s týmito výrobkami. Najmä pre osoby, ktoré môžu byť ohrozené pri užití výrobku, najmä deti a osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
Sme tu s vami už 20 rokov
Sme tu s vami už 20 rokov

Sme tu s vami už 20 rokov

Za tú dobu sme ušli pekný kus cesty. Ak vás zaujíma náš príbeh, čítajte viac. Ďakujeme za vašu priazeň!