Laboratórne zdroje lineárne (transformátorové)

Filtrovanie
57,87 €
946,96 €
Dvojnásobný lineárne regulovaný zdroj PS-6005D-II 2 x 0-60V / 5A, navyše s nezávislým zdrojom 5V / 3A a štvormiestnymi digitálnymi meradlami, umožňujúci nastavenie napätia po 10mV a prúd po 1mA. Oba zdroje sú ovládané úplne nezávisle a rovnako nezávislé - teda galvanicky oddelené sú aj ich výstupy. Pre sériové alebo paralelné spájanie výstupov je vnútri zdroja skupina relé, ovládaných dvojicou prepínačov (viď obrázok) Kombináciou tlačidiel budú prepojené patričné svorky nutné pre konfigurácie: paralelné (0-60V / 10A), sériové (0-120V / 5A) alebo symetrické napájanie ± (0-60) V / 5A. O dostatočne dimenzovanom transformátore vypovedá celková hmotnosť zdroja, ktorá je 13,79kg. Veľký prierez plechov transformátora a dva chladiace ventilátory dovoľujú trvalý odber maximálneho udaného prúdu pri akomkoľvek nastavenom výstupnom napätí. Zdroj vie pracovať v režimoch CV aj CC; aktuálny stav je indikovaný rozsvietením patričných LED pod ukazovateľmi prúdu resp. napätia. Výstupy zdroja sú galvanicky oddelené od uzemnenia. Zdroj je vybavený ochranou proti skratu. Chladenie výkonového stabilizačného prvku zabezpečuje ventilátor s výstupom na zadnej strane šasi prístroja. Pre presné a pohodlné nastavenie napätia sú oba kanály zdroja vybavené viac otáčkovým potenciometrom. V režimoch spriahnutia zdrojov - ako paralelným tak sériovom, sú nastavovacie potenciometre na ľavej časti deaktivované a o riadenie prístroja sa stará pravá "master" časť. Tým je zaistený dokonalý súbeh regulovaného napätia v režime symetrického napájacieho zdroja.
939,13€ / ks 782,61€ bez DPH
skladom2-5 ks Pozajtra 31.05.2024 môže byť u Vás
Kód:
103072
Lineárny (transformátorový) laboratórny zdroj jednosmerného prúdu UTP 3313TFL Transformátorový digitálne riadený laboratórny lineárny zdroj jednosmerného prúdu a napätia s veľmi jemným ladením stabilizovaného napätia a prúdu. Napätie zdroja je plynule nastaviteľné v rozsahu 0 - 30 V a nastavenie prúdu v rozsahu 0 - 3 A . Obsah balenia
104,35€ / ks 86,96€ bez DPH
skladom6-25 ks Pozajtra 31.05.2024 môže byť u Vás
Kód:
104103
Lineárny zdroj pre prácu s mobilnými telefónmi vybavený meračom RF výkonu v GSM pásmach, nezávislým digitálnym voltmetrom, skúšačom diód (tranzistorov) a USB výstupom pre nabíjanie a napájanie zariadení cez USB port.
73,04€ / ks 60,87€ bez DPH
skladom6-25 ks Pozajtra 31.05.2024 môže byť u Vás
Kód:
100743
Precízny zdroj jednosmerného stabilizovaného napätia 0-15V a prúdu v rozsahu 0-3A (obmedzenie prúdu alebo režim prúdového zdroja). Napätie nastavujete pomocou dvoch potenciometrov - hrubo, jemne; rovnakým spôsobom sa nastavuje aj prúd. Dva segmentové LED displeje zobrazujú aktuálne napätie na výstupných svorkách zdroja a odoberaný prúd.  
57,39€ / ks 47,83€ bez DPH
skladom6-25 ks Pozajtra 31.05.2024 môže byť u Vás
Kód:
100944
Lineárny transformátorový analógový laboratórny zdroj s ručičkovými meradlami napätia a prúdu. Zdroj pracuje v režime stabilizácie napätia 0-15V (do odberu 5A) alebo ako prúdový regulovaný zdroj 0-5A. Chladenie stabilizačného výkonového prvku zabezpečuje ventilátor.  
88,70€ / ks 73,91€ bez DPH
skladom2-5 ks Pozajtra 31.05.2024 môže byť u Vás
Kód:
101140
Transformátorový lineárny regulovaný jednosmerný zdroj 0-15V, 0-5A. Napätie nastavujete pomocou dvoch potenciometrov - hrubo, jemne; rovnakým spôsobom sa nastavuje aj obmedzenie prúdu resp. funkcie prúdového zdroja. Dva segmentové LED displeje zobrazujú aktuálne napätie na výstupných svorkách zdroja a odoberaný prúd.  
109,57€ / ks 91,30€ bez DPH
skladom6-25 ks Pozajtra 31.05.2024 môže byť u Vás
Kód:
100001
Lineárny transformátorový analógový laboratórny zdroj s ručičkovými meradlami napätia a prúdu. Zdroj pracuje v režime stabilizácie napätia 0-15V alebo ako prúdový regulovaný zdroj 0-10. Chladenie stabilizačných výkonových prvkov zaisťuje ventilátor.  
130,43€ / ks 108,70€ bez DPH
skladom2-5 ks Pozajtra 31.05.2024 môže byť u Vás
Kód:
100003
Transformátorový lineárne regulovaný jednosmerný zdroj 0-15V , 0-10. Napätie nastavujete pomocou dvoch potenciometrov - hrubo, jemne; rovnakým spôsobom sa nastavuje aj obmedzenie prúdu resp. funkcia prúdového zdroja. Dva segmentové LED displeje zobrazujú aktuálne napätie na výstupných svorkách zdroja a odoberaný prúd.  
172,17€ / ks 143,48€ bez DPH
skladom2-5 ks Pozajtra 31.05.2024 môže byť u Vás
Kód:
101151
Lineárny transformátorový regulovaný zdroj napätia 0-15V a prúdu 0-20 s aktívnym chladením. Oproti typu KXN - 1520D sa okrem rozdielneho obvodového riešenia líši tiež výrazne vyššou hmotnosťou vďaka dobre dimenzovanému transformátoru.  
266,09€ / ks 221,74€ bez DPH
skladom6-25 ks Pozajtra 31.05.2024 môže byť u Vás
Kód:
100976
Analógový elektronický stabilizovaný jednokanálový laboratórny zdroj s ručičkovými ukazovateľmi napätia i odoberaného prúdu v rozsahu 0-30 V a 0-2 A. Panelové ručičkové meradlá sú v niektorých aplikáciách vhodné pre lepšie zobrazenie dynamických zmien meraných veličín, najmä prúdu. Výstupy zdroja sú galvanicky oddelené od uzemnenia. Zdroj je vybavený ochranou proti skratu.  
83,48€ / ks 69,57€ bez DPH
skladom2-5 ks Pozajtra 31.05.2024 môže byť u Vás
Kód:
100649
Presný dvojnásobný lineárne regulovaný zdroj so štvormiestnymi digitálnymi meradlami, nastavením napätia do 10mV a prúdu do 1mA. Stabilizuje 2x0–30V/2A a navyše je k dispozícii nezávislý výstup 5V / 3A pre napájanie riadiacich alebo pomocných obvodov. Oba zdroje sú ovládané úplne nezávisle a rovnako nezávislé - teda galvanicky oddelené sú aj ich výstupy.  
297,39€ / ks 247,83€ bez DPH
skladom1 ks Pozajtra 31.05.2024 môže byť u Vás
Kód:
101148
Lineárny DC laboratórny regulovaný stabilizovaný zdroj pracujúci s desaťnásobne väčšou presnosťou na prúdovom rozsahu oproti rade RXN. Prepínačom vyberáte z dvoch rozsahov prúdu: 2A a 1A. V režime A zobrazuje 3-miestny displej jednotky, desatiny a stotiny ampér. V režime mA zobrazuje jednotky mA.
109,57€ / ks 91,30€ bez DPH
skladom2-5 ks Pozajtra 31.05.2024 môže byť u Vás
Kód:
101150
Regulovaný lineárny jednokanálový jednosmerný zdroj 0-30 V a 0-3 A s precíznym nastavením stabilizovaných veličín pomocou štyroch potenciometrov. Aktuálne napätie a prúd sú zobrazované na dvoch červeno podsvietených LED displejoch umožňujúce súčasný odpočet oboch veličín. Zdroj vie pracovať v režimoch CV aj CC; aktuálny stav je indikovaný rozsvietením patričných LED diód pod ukazovateľmi prúdu resp. napätia. Výstupy zdroja sú galvanicky oddelené od uzemnenia. Zdroj je vybavený ochranou proti skratu. Chladenie výkonového stabilizačného prvku zabezpečuje ventilátor s výstupom na zadnej strane šasi prístroja.  
99,13€ / ks 82,61€ bez DPH
skladomviac ako 25 ks Pozajtra 31.05.2024 môže byť u Vás
Kód:
100650
Transformátorový presný programovateľný digitálne ovládaný laboratórny zdroj s USB / COM rozhraním pre pripojenie k počítaču. Obslužný program v PC (Windows XP a výše) dokáže monitorovať a nastavovať parametre zdroja za chodu a vykresľuje krivky s priebehom výstupného napätia na svorkách a rovnako tak graf odoberaného prúdu . Okrem grafu môžu byť hodnoty napätia a prúdu zaznamenávané v čase a zobrazované v tabuľke . Funkcia naprogramovaného spínania zdroja v definovaných intervaloch s premennými stanovenými parametrami je vhodná pre testovanie na výrobných linkách alebo napr. pre simuláciu umelého starnutia komponentov.  
182,61€ / ks 152,17€ bez DPH
skladom2-5 ks Pozajtra 31.05.2024 môže byť u Vás
Kód:
101317
Transformátorový digitálne ovládaný laboratórny zdroj jednosmerného prúdu s možnosťou veľmi jemného ladenia stabilizovaného napätia i prúdu. Napätie zdroja je plynule nastaviteľné od 0 po 30V po jednej stotine Voltu; po tisícinách Ampera - teda po miliampéroch si volíte obmedzenie prúdu resp. prúd v režime konštantného prúdu. Keďže je riadenie zdroja plne digitálne, je ponúkaná aj funkcia uloženia zvolených veličín do pamäti. K dispozícii sú 4 + 1 pamäťové pozície.
151,30€ / ks 126,09€ bez DPH
skladom6-25 ks Pozajtra 31.05.2024 môže byť u Vás
Kód:
101318
Transformátorový digitálne ovládaný laboratórny zdroj jednosmerného prúdu s možnosťou veľmi jemného ladenia stabilizovaného napätia i prúdu. Napätie zdroja je plynule nastaviteľné od 0 po 30V po jednej stotine Voltu; po tisícinách Ampéra - teda po miliampéroch si volíte obmedzenie prúdu resp. prúd v režime konštantného prúdu.  
166,96€ / ks 139,13€ bez DPH
skladom6-25 ks Pozajtra 31.05.2024 môže byť u Vás
Kód:
100556
Transformátorový digitálne ovládaný laboratórny zdroj jednosmerného prúdu s možnosťou veľmi jemného ladenia stabilizovaného napätia i prúdu. Napätie zdroja je plynule nastaviteľné od 0 po 30V po jednej stotine Voltu; po tisícinách Ampéra - teda po miliampéroch si volíte obmedzenie prúdu resp. prúd v režime konštantného prúdu. Keďže je riadenie zdroja plne digitálne, je ponúkaná aj funkcia uloženia zvolených veličín do pamäti.  
234,78€ / ks 195,65€ bez DPH
skladom6-25 ks Pozajtra 31.05.2024 môže byť u Vás
Kód:
101149
Lineárne presný laboratórny zdroj s číselnými meradlami a tlačidlom pre reléové pripojenie - odpojenie výstupných svoriek. Číslicové ukazovatele napätia a prúdu majú dielik 10mV a 1mA. Zdroj je okrem klasických výstupných svoriek pre banániky opatrený skrutkovacími kontaktmi pre trvalé pripojenie napájaných častí obvodu. Stlačením tlačidla OUTPUT odpojíte výstup zdroja od svoriek a umožní zmenu napätia bez vplyvu na napájaný obvod. Až pre rekonfiguráciu parametrov zdroja môžete napájacie napätie opäť stlačením tlačidla OUTPUT pripojiť k obvodu.  
146,09€ / ks 121,74€ bez DPH
skladom6-25 ks Pozajtra 31.05.2024 môže byť u Vás
Kód:
101320
Lineárne precízny digitálne riadený zdroj s 60timi pamäťovými pozíciami a USB / COM rozhraním pre pripojenie k počítaču. Obslužný program v PC. dokáže monitorovať parametre zdroja za chodu a vykresľuje krivky s priebehom výstupného napätia na svorkách a rovnako tak graf odoberaného prúdu. Okrem grafu sú hodnoty napätia a prúdu zaznamenávané každú sekundu a zobrazované v tabuľke. Zdroj je okrem klasických výstupných svoriek pre banániky opatrený skrutkovacími kontaktmi pre pripojenie trvale napájaných častí obvodu.  
234,78€ / ks 195,65€ bez DPH
skladom2-5 ks Pozajtra 31.05.2024 môže byť u Vás
Kód:
101321
Presný programovateľný laboratórny zdroj s USB / COM rozhraním pre pripojenie k počítaču . Obslužný program v PC (Microsoft Windows XP a výše) dokáže monitorovať a nastavovať parametre zdroja za chodu a vykresľuje krivky s priebehom výstupného napätia na svorkách a rovnako tak graf odoberaného prúdu . Okrem grafu môžu byť hodnoty napätia a prúdu zaznamenávané v čase a zobrazované v tabuľke . Funkcia naprogramovaného spínania zdroja v definovaných intervaloch s premennými stanovenými parametrami je vhodná pre testovanie na výrobných linkách alebo napr. pre simuláciu umelého starnutia komponentov.  
219,13€ / ks 182,61€ bez DPH
skladom6-25 ks Pozajtra 31.05.2024 môže byť u Vás
Kód:
101346
Transformátorový digitálne ovládaný laboratórny zdroj jednosmerného prúdu KORAD KD3005D s možnosťou veľmi jemného ladenia stabilizovaného napätia i prúdu. Napätie zdroja možno plynulo nastaviť od 0 po 30V po jednej stotine Voltu. Prúd je možné regulovať po tisícinách Ampera - teda po miliampéroch od 0 do 5A. Nastavenie sa vykonáva pomocou otočných regulátorov s funkciou tlačidla. Korad KD3005D pracuje v režimoch CV - constant voltage a CC - constant current a je vybavený ochranou proti skratu aj proti preťaženiu, ku ktorému by mohlo eventuálne dôjsť pri dlhodobom maximálnom odbere prúdu pri extrémne nízkom stabilizovanom napájacom napätí. Pre tieto prípady je systém vybavený aktívnym chladením stabilizačných prvkov pomocou ventilátora. Zdroj je vybavený aj funkciou ochrany proti prekročeniu maximálneho nastaveného prúdu OCP (Over Current Protection). Zdroju nechyba ani funkcia uzamknutia nastavených hodnôt - LOCK.  
177,39€ / ks 147,83€ bez DPH
skladom2-5 ks Pozajtra 31.05.2024 môže byť u Vás
Kód:
101856
Dvojnásobný lineárny regulovaný zdroj 2x0-30V / 5A navyše s nezávislým zdrojom 5V / 3A pre napájanie riadiacich alebo pomocných obvodov. Oba zdroje sú ovládané úplne nezávislé a rovnako nezávislé - teda galvanicky oddelené sú aj ich výstupy.  
516,52€ / ks 430,43€ bez DPH
skladom2-5 ks Pozajtra 31.05.2024 môže byť u Vás
Kód:
100009
Dvojnásobný lineárne regulovaný zdroj 2x0-30V / 5A navyše s nezávislým zdrojom 5V / 3A pre napájanie riadiacich alebo pomocných obvodov. Ako ukazovatele veličín slúžia ručičkové analógové meradlá. Oba zdroje sú ovládané úplne nezávisle a rovnako nezávislé - teda galvanicky oddelené sú aj ich výstupy.  
516,52€ / ks 430,43€ bez DPH
skladom2-5 ks Pozajtra 31.05.2024 môže byť u Vás
Kód:
101153
Výkonný lineárny DC laboratórny regulovaný stabilizovaný zdroj, osadený klasickým transformátorom. Použitie takto výkonného trafa sa prejavuje aj v jeho zvýšenej hmotnosti, ktorá je 7,4 kg. Zdroj je dimenzovaný na trvalé prúdové zaťaženie 10A pri akejkoľvek nastavenej hodnote napätia na výstupných svorkách.  
260,87€ / ks 217,39€ bez DPH
skladom1 ks Pozajtra 31.05.2024 môže byť u Vás
Kód:
100651
Celkový počet výrobkov: 38
Sme tu s vami už 20 rokov
Sme tu s vami už 20 rokov

Sme tu s vami už 20 rokov

Za tú dobu sme ušli pekný kus cesty. Ak vás zaujíma náš príbeh, čítajte viac. Ďakujeme za vašu priazeň!