Meranie a regulácia (PID, termostaty, prietokomery)

Filtrovanie
18,53 €
626,80 €
Hydrostatický hladinomer s dvomi vstupmi pre kontrolu a meranie hladiny neagresívnych kvapalín (voda, olej) v beztlakových nádržiach, septikoch, zásobníkoch vody v miestach, kde sa nedá opticky zistiť výšku kvapaliny, alebo kde je nutné neustále kontrolovať presnú hladinu. Hladinomer určený pre vstavanie do panelu je vybavený dvoma vstupmi pre hydrostatické sondy, ktoré merajú výšku hladiny vody v cm s rozlíšením na 0,1cm. Každý zo vstupov je možné osadiť senzorom s odlišným rozsahom merania a možno tak naraz merať dve rôzne hladiny kvapaliny v dvoch nádržiach nezávisle na sebe. Pre každý senzor je možné nastaviť horný a spodný alarm, ktorý pri prekročení nastavenej hodnoty spína výstupné relé 230V / 3A. Relé potom môže spínať zvukový či optický alarm, alebo môže slúžiť napríklad pre spínanie čerpadiel pre reguláciu hladiny kvapaliny v nádrži. Pre zobrazenie nameraných hodnôt je snímač hladiny vybavený LED displejom a bargrafom. Prístroj dovoľuje nastaviť tiež hysterézu a má integrovanú možnosť kalibrácie, pripojený snímač je nutné pri prvom spustením nakalibrovať. Modul je napájaný pomocou napätia AC 230V / 50Hz s príkonom 5W. Drôtový senzor, napájanie aj reléové výstupy sa pripájajú do modulu pomocou klasickej skrutkovacej svorkovnice. Ovládanie Hladinomera je realizované membránovými tlačidlami vedľa bargrafu. Kalibrácia snímača: Po ponorení čidla do kvapaliny, môže hladinomer ukazovať rozdielnu hĺbku oproti skutočnému stavu, tento rozdiel je potrebné v nastavení hladinomeru pripísať či odpočítať. Pred prvým použitím je nutné poznať presnú hĺbku v ktorej bude senzor umiestnený a podľa, ktorej bude možné skontrolovať a nakalibrovať snímač pred jeho prvým použitím. ​Hladinomer je určený iba pre senzory 24V / 4-20mA Hydrostatický snímač hladiny je ovplyvnený aktuálnym atmosférickým tlakom a pri zmene tlaku môže dôjsť k miernym odchýlkam pri meraní.   Hladinomer je určený len na použitie v beztlakových nádržiach.   Keďže sa jedná o snímač, ktorý meria tlak kvapaliny podľa výšky vodného stĺpca, je nutné aby bolo nainštalované na dne nádrže.   Snímač nie je súčasťou balenia a je nutné ho zakúpiť zvlášť, v našej ponuke nájdete niekoľko typov hladinových snímačov.   Obsah balenia: Hladinomer, návod.  
264,86€ / ks 220,72€ bez DPH
skladom2-5 ks 07.06.2023 môže byť u Vás
Kód:
104252
Hydrostatický hladinomer -  kontrolér výšky hladiny kvapaliny na DIN lištu pre meranie a kontrolu výšky vodného stĺpca septikoch, nádržiach, zásobníkoch vody v miestach, kde sa nedá opticky zistiť výšku kvapaliny, alebo kde je nutné neustále kontrolovať presnú hladinu. Hladinomer určený pre upevnenie na DIN lištu s červeným LED displejom a bargrafom slúži k priebežnému meranie výšky hladiny v jednotkám cm a s rozlíšením na 0,1cm. Hladinomer má štyri reléové spínacie výstupy 230V / 3A pre nastavenie alarmu alebo spínanie externých zariadení (čerpadlo, optický alebo zvukový alarm ...) Každý výstup je možné nastaviť zvlášť s rôznou výškou hladiny kvapaliny a rôznou hysteréziou. Hladinomer tak dokáže spínať relé až v štyroch rôznych výškach hladiny za použitia iba jedného snímača. Pri zapnutí a nastavení všetkých relé možno napríklad nastaviť spínanie alarmu pri veľmi nízkej či naopak vysokej hladine vody a zároveň spínať a vypínať čerpadlo pre udržiavanie stálej hladiny vody. Prístroj dovoľuje nastaviť tiež hysterézu a má integrovanú možnosť kalibrácie, pripojený snímač je nutné pri prvom spustením nakalibrovať. Modul je napájaný pomocou napätia AC 230V / 50Hz s príkonom 5W. Drôtová senzory, napájanie aj reléové výstupy sa pripájajú do modulu pomocou klasickej skrutkovacej svorkovnice. Ovládanie Hladinomera je realizované membránovými tlačidlami pod displejom. Kalibrácia snímača: Po ponorení čidla do kvapaliny, môže hladinomer ukazovať rozdielnu hĺbku oproti skutočnému stavu, tento rozdiel je potrebné v nastavení hladinomeru pripísať či odpočítať. Pred prvým použitím je nutné poznať presnú hĺbku v ktorej bude senzor umiestnený a podľa, ktorej bude možné skontrolovať a nakalibrovať snímač pred jeho prvým použitím. Hladinomer je určený iba pre senzory 24V / 4-20mA Hydrostatický snímač hladiny je ovplyvnený aktuálnym atmosférickým tlakom a pri zmene tlaku môže dôjsť k miernym odchýlkam pri meraní.   Hladinomer je určený len na použitie v beztlakových nádržiach.   Keďže sa jedná o snímač, ktorý meria tlak kvapaliny podľa výšky vodného stĺpca, je nutné aby bolo nainštalované na dne nádrže.   Snímač nie je súčasťou balenia a je nutné ho zakúpiť zvlášť, v našej ponuke nájdete niekoľko typov hladinových snímačov.   Obsah balenia: Hladinomer, návod.  
221,62€ / ks 184,68€ bez DPH
skladom6-25 ks 07.06.2023 môže byť u Vás
Kód:
104253
Ultrazvukový prietokomer TUF-2000M pre meranie rýchlosti prietoku kvapalín v rúrkach a potrubných systémoch. Ultrazvukový prietokomer TUF-2000M patrí do skupiny rýchlostných meradiel na povrchovú montáž, ktoré vyhodnocujú prietok vnútri potrubia na základe merania rýchlosti prúdiaceho média pomocou ultrazvukových snímačov. Na meranie rýchlosti vnútri potrubia sa používa ultrazvukový signál šíriaci sa v prúdiacom médiu. Pomocou prietokomeru TUF-2000M ľahko zistíte rýchlosť prietoku kvapaliny bez nutnosti zásahu do potrubného systému. Výhodou povrchovej inštalácie priamo na potrubný systém je 1) nízka cena a nízka časová náročnosť inštalácie 2) nehrozí poškodenie potrubia a následný únik kvapaliny 3) vďaka povrchovej montáži nedochádza k narušeniu prúdenia kvapaliny a strata tlaku vplyvom inštalácia senzora dovnútra potrubia. Ultrazvukový prietokomer s povrchovou montážou je vhodný pre meranie všetkých bežných typov kvapalín a chem. látok používaných v chem. a potravinárskom priemysle, vo výrobe: voda, oleje, rozpúšťadlá atď. Systém je zložený z riadiacej jednotky a dvoch ultrazvukových čidel. Riadiaca jednotka s LCD displejom slúži na nastavenie parametrov a zobrazenie nameraných hodnôt, ovládanie jednotky je realizované tlačidlami. Všetky vstupy a výstupy (napájanie, snímače komunikácia ...) majú spoločnú skrutkovaciu svorkovnicu. Ultrazvukové jednotky sú drôtové a prepájajú sa s ovládacou jednotkou pomocou troj žilového vodiča (súčasť balenia 10m vodiča), vodič k snímačom možno vďaka svorkovnici na strane ovládacej jednotky aj senzora skrátiť či predĺžiť podľa potreby. Ultrazvukové meniče sa upevňujú k potrubnému systému pomocou dodávaných kovových krúžkov a silikónového tmelu, ktorý je tiež súčasťou balenia. Dobre nastavený systém dovoľuje veľmi presne sledovať rýchlosť prietoku kvapaliny. Pre správne meranie rýchlosti prietoku kvapaliny je potrebné, aby ovládacia jednotka poznala základné parametre meraného média (viskozitu a rýchlosť šírenia zvuku v kvapaline) tieto informácie možno dohľadať na internete. Systém má navyše hodnoty najbežnejších typov kvapalín uložený v pamäti: voda, horúca voda, morská voda, petrolej, benzín, vykurovací olej, ropa, propán, bután, motorová nafta, motorový olej, arašidový olej, benzín 90/93, alkohol.K riadiacej jednotke sú dodávané dva ultrazvukové snímače typu TS-2-HT, ktoré je možné pripevniť na kulaté rúrky s priemerom DN15-DN100mm snímača je možné použiť v teplotách -40 až 160 ° C. Teplotný rozsah a min / max priemer potrubia určuje typ použitých senzorov, možno v prípade potreby zmeniť podľa požiadaviek zákazníka. Prietokomer je vhodný na meranie na potrubných systémoch vyrobených z materiálov: oceľ, nerezová oceľ, liatina, meď, hliník, PVC, azbest, sklolaminátu u iných materiálov môže dôjsť k nepresnosti merania. Namerané hodnoty môžu byť zobrazené v jednotkách: m3, listoch, galónoch, kubických stôp za sekundu, minútu, hodinu či deň. Okrem zobrazenia aktuálnej nameranej hodnoty ponúka jednotka tiež funkcie datalogery s komunikáciou MODBUS, METER-BUS RS485, funkcií upozornenie na nízky či vysoký prietok kvapaliny,​ tri analógové vstupy, jeden analógový výstup 4-20mA. K prietokomeru je možné pripojiť 2x ultrazuvkové čidlo (súčasťou balenia) a 2x teplotný snímač PT100 (nie je súčasťou balenia). Odchýlka merania je menšia ako 1%. Pre napájanie prietokomera možno využiť napätie 8 ~ 36VDC alebo 10 ~ 30VAC, vnútri ovládacej jednotky sa nachádza aj záložná batéria CR2032, ktorá uchová nastavenia zariadenia pri odpojení od zdroja po dobu až dvoch rokov.  Obsah balenia: ovládacia jednotka TUF-2000M, 2x ultrazvukový snímač TS-2-HT, kábel na prepojenie snímačov 10m, spony a silikón pre upevnenie snímačov k potrubiu.
621,62€ / ks 518,02€ bez DPH
skladom6-25 ks 07.06.2023 môže byť u Vás
Kód:
104257
Časový spínač s funkciou oneskorenia DDC-431 so spínacím výstupom. Obvod sa používa na oneskorenie spínania výstupu alebo na spínanie výstupu na určitý čas, prípadne na kombináciu oboch parametrov súčasne. Spínaný výstup s relé môže byť zaťažený jednosmerným prúdom 30 V/10 A alebo striedavým prúdom 250 V/10 A. Obvod môže spínať výstup na čas (T2) 0,1s-999min, nastaviť oneskorenie (T1) pred samotným spínaním 0,1s-999min a tiež nastaviť pauzu (T3) 0,1s-999min medzi spínaním výstupu. (platí pre režim P3.1 a P3.2 s funkciou opakovania slučky L1), ktorý umožňuje nastaviť cyklické spínanie/pauzu s počtom opakovaní 1-999. Obvod možno použiť napríklad na ovládanie dávkovačov, baliacich zariadení, akýchkoľvek rotujúcich strojov, svetiel a inej elektroniky v domácej dielni alebo v prevádzke. Modul je umiestnený v malej plastovej škatuľke s červeným LED displejom a štyrmi ovládacími tlačidlami na nastavenie funkcií a spínacích parametrov, škatuľka má po stranách dve očká na montáž na stenu alebo panel, na pripojenie vodičov sú na oboch stranách skrutkové svorky. Funkcie modulu DDC-431: P1.1 - Keď je na vstup privedený signál, výstup sa zapne na čas T2, po odpočítaní sa vypne ( po opätovnom privedení signálu nič a stále sa odpočítava) P 1.2 - Keď je na vstup privedený signál, výstup sa zapne na čas T2, po odpočítaní sa vypne ( po opätovnom privedení signálu sa T2 vynuluje a odpočítavanie sa spustí znova) P1.3 - Po privedení signálu na vstup sa výstup zapne na čas T2, po odpočítaní sa vypne ( po opätovnom privedení signálu sa odpočítavanie zastaví) P2 - Po privedení signálu na vstup sa spustí prvé odpočítavanie T1, potom sa zapne výstup na T2 P3.1 - Po privedení signálu na vstup sa zapne výstup na T2, nasleduje pauza T3 a celý proces sa opakuje (slučka) podľa počtu nastavených opakovaní, celá sekvencia sa vypne po opätovnom zapnutí výstupu alebo po odpočítaní nastavených cyklov L1 P3.2 sa rovnako ako P3.1 nemusí zapnúť automaticky, ale odpočítavanie sa spustí automaticky po nastavení časov a cyklov P4 Rovnaké ako 1.1, ale zapína sa pri odpojení signálu, t. j. signál je pripojený (napätie) a výstup sa zapína pri odpojení Nastaviteľné parametre: T1) čas oneskorenia 0,1s-999min T2) čas zapnutia 0,1s-999min T3) čas pauzy 0,1s-999min L1) počet opakovaní slučky 1-999
18,38€ / ks 15,32€ bez DPH
Tovar je na ceste 28.06.2023
Kód:
104520
PID regulátor C100FK02-V*DA s SSR relé 24-380VAC 40A a teplotnou sondou typu K 0~400℃ Dodávaná súprava regulátora PID s relé SSR a termočlánkom je ideálna na riadenie kotlov, bojlerov, vykurovacích telies a iných vykurovacích zariadení, ktoré vykurujú obytné priestory alebo sa používajú na ohrev vody. Celý systém PID + relé + snímač je nami navrhnutý a dodávaný tak, aby sme zákazníkovi čo najviac uľahčili nákup a následnú inštaláciu a uvedenie do prevádzky. Súprava je v podstate profesionálny a digitálne riadený termostat s SSR relé na reguláciu vysokého výkonu vhodný na inštaláciu do skrinky alebo do prístrojovej dosky. Jednokanálový PID regulátor C100FK02-V*DA sa vyrába v štandardnom prevedení DIN 1/16 - 45x45 mm s rámčekom na montáž do prístrojovej dosky alebo skrinky. Na zadnej strane sa nachádza skrutkovacia svorkovnica na pripojenie napájania 230 V AC, snímača teploty, riadiaceho výstupu pre relé SSR (4-20 mA DC) a svorky alarmu. Na prednej strane sú dva LED displeje PV a SV a štyri membránové tlačidlá na ovládanie a nastavovanie parametrov. Horný displej označený PV zobrazuje aktuálnu hodnotu meranej veličiny a dolný SV zobrazuje hodnotu nastavenú používateľom. Displeje sú farebne označené: PV - červená LED, SV - zelená LED. Dodávané SSR relé 24 - 380 V AC, 0-40 A, slúži na spínanie pripojeného zariadenia, napríklad kotla, činnosť relé je riadená presnou PID reguláciou s pripojeným snímačom teploty. Dodávané SSR relé je potrebné pri vyšších výkonoch pasívne chladiť, na tento účel sa používa dodávaný hliníkový profil. Okrem relé SSR s chladičom súprava obsahuje aj teplotnú sondu typu K s 9 mm dlhým závitom M6 a oceľovým opletením, ktoré zabraňuje mechanickému a tepelnému poškodeniu vodiča sondy. Dodávaná sonda má teplotný rozsah 0 - 400 °C. Regulátor PID však podporuje aj iné teplotné snímače, napríklad K, J, S, R, PT100, CU50, ktoré môžu mať vyšší teplotný rozsah a v prípade potreby možno pôvodný teplotný snímač nahradiť iným podľa požiadaviek aplikácie. PID regulátor umožňuje manuálne nastavenie týchto parametrov: AL1 - nastavenie spustenia alarmu ATU - vypnutie funkcie PID (automatické ladenie) P pásmo proporcionality - manuálne nastavenie I integračný čas - manuálne nastavenie D Derivačný čas - ručné nastavenie Ar pracovný rozsah pásma proporcionality T Nastavenie času regulačného cyklu (perióda PWM v sekundách) SC Korekcia chyby merania LCY Blokovanie zmeny parametra COD nastavenie typu snímača teploty (K, J, S, R, PT100, CU50) Čo je PID a ako funguje? PID regulácia (Proporcionálno-integrálno-diferenciálna regulácia) je metóda automatickej regulácie, ktorá sa používa na udržiavanie ustáleného stavu v systémoch, ktoré sú citlivé na zmeny vstupných podmienok.pID regulácia funguje tak, že porovnáva výstupnú hodnotu systému (meraná veličina) s požadovanou hodnotou (referenčná veličina) a na základe tejto odchýlky vypočíta výstupný signál, ktorý ovplyvňuje správanie systému. Celkový výstupný signál PID regulátora je potom kombináciou výstupov troch častí. Proporcionálna časť (P), integrálna časť (I), diferenciálna časť (D). Proporcionálna časť (P) - zabezpečuje, že čím väčšia je odchýlka medzi meranou a referenčnou hodnotou, tým väčší bude výstupný signál, ktorý túto odchýlku zníži. Táto časť pomáha systému rýchlo reagovať na zmeny vstupných podmienok. Integračná časť (I) - zabezpečuje, že pri dlhšom trvaní odchýlky medzi nameranou a referenčnou hodnotou sa výstupný signál zvýši, aby pomohol systému čo najrýchlejšie dosiahnuť stabilný stav. Táto časť pomáha systému eliminovať dlhodobé odchýlky. Diferenciálna časť (D) - zabezpečuje, že systém bude mať menšie skoky v reakcii na zmeny vstupných podmienok tým, že upravuje výstupný signál na základe rýchlosti zmeny odchýlky medzi nameranou a referenčnou hodnotou. Obsah balenia: PID regulátor C100FK02-V*DA, SSR relé SSR-40 DA 24-380V AC 40A, termočlánok typu K, 0-400 °C, 1 m.  
Novinka 75,68€ / ks 63,06€ bez DPH
skladom1 ks 07.06.2023 môže byť u Vás
Kód:
104576
Odporúčame
Hydrostatický senzor na meranie výšky hladiny kvapaliny v rozmedzí 0-1mm. Senzor v nerezovom vodotesnom prevedení v tvare valca s výškou 141mm a priemerom 28mm slúži na meranie výšky hladiny kvapaliny v nádrži či nádobe v rozmedzí 0-1mm. Po odskrutkovaní krytu senzora nájdeme vnútri dva vodiče pre pripojenie (pripájanie) kábla vedúceho k meracej jednotke. Po obvode všetkých šrubovateľných časťí sú tesniace gumičky, ktoré bránia prieniku vody do senzora. Tlakový senzor je umiestnený v spodnej časti sondy, ktorá by mala byť umiestnená na dne nádrže vo zvislej polohe. Senzor meria tlak kvapaliny. Snímač je vhodný pre neagresívne kvapaliny (voda). Pre meranie hladiny kvapaliny je potrebný iba jeden senzor. Hydrostatický senzor umiestnený na dne nádrže / nádoby s kvapalinou meria hydrostatický tlak, ktorý je úmerný výške hladiny vody, týmto spôsobom možno ľahko merať výšku hladiny kvapaliny. Zjednodušene povedané, senzor umiestnený na dne nádrže meria výšku hladiny nad senzorom. Výška hladiny je odvodená od hydrostatického tlaku vyvíjaného na snímač senzora. Senzor je dodávaný bez kábla, maximálna dĺžka kábla je 20m.   Senzor je určený len pre meranie hladiny vody, ľahko špinavej či zakalenej vody, alebo kvapalín s podobnou viskozitou.   Hydrostatické senzory môžu byť použité iba v beztlakových (atmosférických) nádržiach.   Senzor je pre správnu funkciu nutné pripojiť k hladinomeru s výstupom 24v 4-20mA   Obsah balenia: 1x hydrostatický senzor  
86,49€ / ks 72,07€ bez DPH
skladom6-25 ks 07.06.2023 môže byť u Vás
Kód:
104244
Hydrostatický senzor na meranie výšky hladiny kvapaliny v rozmedzí 0-3m.   Senzor v nerezovom vodotesnom prevedení v tvare valca s výškou 141mm a priemerom 28mm slúži na meranie výšky hladiny kvapaliny v nádrži či nádobe v rozmedzí 0-3m. Po odskrutkovaní krytu senzora nájdeme vnútri dva vodiče pre pripojenie (pripájanie) kábla vedúceho k meracej jednotke. Po obvode všetkých šrubovateľných časťí sú tesniace gumičky, ktoré bránia prieniku vody do senzora. Tlakový senzor je umiestnený v spodnej časti sondy, ktorá by mala byť umiestnená na dne nádrže vo zvislej polohe. Senzor meria tlak kvapaliny. Snímač je vhodný pre neagresívne kvapaliny (voda). Pre meranie hladiny kvapaliny je potrebný iba jeden senzor. Hydrostatický senzor umiestnený na dne nádrže / nádoby s kvapalinou meria hydrostatický tlak, ktorý je úmerný výške hladiny vody, týmto spôsobom možno ľahko merať výšku hladiny kvapaliny. Zjednodušene povedané, senzor umiestnený na dne nádrže meria výšku hladiny nad senzorom. Výška hladiny je odvodená od hydrostatického tlaku vyvíjaného na snímač senzora. Senzor je dodávaný bez kábla, maximálna dĺžka kábla je 20m.   Senzor je určený len pre meranie hladiny vody, ľahko špinavej či zakalenej vody, alebo kvapalín s podobnou viskozitou.   Hydrostatické senzory môžu byť použité iba v beztlakových (atmosférických) nádržiach.   Senzor je pre správnu funkciu nutné pripojiť k hladinomeru s výstupom 24v 4-20mA   Obsah balenia: 1x hydrostatický senzor  
97,30€ / ks 81,08€ bez DPH
skladom2-5 ks 07.06.2023 môže byť u Vás
Kód:
104245
Hydrostatický senzor na meranie výšky hladiny kvapaliny v rozmedzí 0-5m.   Senzor v nerezovom vodotesnom prevedení v tvare valca s výškou 141mm a priemerom 28mm slúži na meranie výšky hladiny kvapaliny v nádrži či nádobe v rozmedzí 0-5m. Po odskrutkovaní krytu senzora nájdeme vnútri dva vodiče pre pripojenie (pripájanie) kábla vedúceho k meracej jednotke. Po obvode všetkých šrubovateľných časťí sú tesniace gumičky, ktoré bránia prieniku vody do senzora. Tlakový senzor je umiestnený v spodnej časti sondy, ktorá by mala byť umiestnená na dne nádrže vo zvislej polohe. Senzor meria tlak kvapaliny. Snímač je vhodný pre neagresívne kvapaliny (voda). Pre meranie hladiny kvapaliny je potrebný iba jeden senzor. Hydrostatický senzor umiestnený na dne nádrže / nádoby s kvapalinou meria hydrostatický tlak, ktorý je úmerný výške hladiny vody, týmto spôsobom možno ľahko merať výšku hladiny kvapaliny. Zjednodušene povedané, senzor umiestnený na dne nádrže meria výšku hladiny nad senzorom. Výška hladiny je odvodená od hydrostatického tlaku vyvíjaného na snímač senzora. Senzor je dodávaný bez kábla, maximálna dĺžka kábla je 20m.   Senzor je určený len pre meranie hladiny vody, ľahko špinavej či zakalenej vody, alebo kvapalín s podobnou viskozitou.   Hydrostatické senzory môžu byť použité iba v beztlakových (atmosférických) nádržiach.   Senzor je pre správnu funkciu nutné pripojiť k hladinomeru s výstupom 24v 4-20mA   Obsah balenia: 1x hydrostatický senzor  
118,92€ / ks 99,10€ bez DPH
skladom6-25 ks 07.06.2023 môže byť u Vás
Kód:
104246
Hydrostatický senzor na meranie výšky hladiny kvapaliny v rozmedzí  0-10m.   Senzor v nerezovom vodotesnom prevedení v tvare valca s výškou 141mm a priemerom 28mm slúži na meranie výšky hladiny kvapaliny v nádrži či nádobe v rozmedzí 0-10m. Po odskrutkovaní krytu senzora nájdeme vnútri dva vodiče pre pripojenie (pripájanie) kábla vedúceho k meracej jednotke. Po obvode všetkých šrubovateľných časťí sú tesniace gumičky, ktoré bránia prieniku vody do senzora. Tlakový senzor je umiestnený v spodnej časti sondy, ktorá by mala byť umiestnená na dne nádrže vo zvislej polohe. Senzor meria tlak kvapaliny. Snímač je vhodný pre neagresívne kvapaliny (voda). Pre meranie hladiny kvapaliny je potrebný iba jeden senzor. Hydrostatický senzor umiestnený na dne nádrže / nádoby s kvapalinou meria hydrostatický tlak, ktorý je úmerný výške hladiny vody, týmto spôsobom možno ľahko merať výšku hladiny kvapaliny. Zjednodušene povedané, senzor umiestnený na dne nádrže meria výšku hladiny nad senzorom. Výška hladiny je odvodená od hydrostatického tlaku vyvíjaného na snímač senzora. Senzor je dodávaný bez kábla, maximálna dĺžka kábla je 20m.   Senzor je určený len pre meranie hladiny vody, ľahko špinavej či zakalenej vody, alebo kvapalín s podobnou viskozitou.   Hydrostatické senzory môžu byť použité iba v beztlakových (atmosférických) nádržiach.   Senzor je pre správnu funkciu nutné pripojiť k hladinomeru s výstupom 24v 4-20mA   Obsah balenia: 1x hydrostatický senzor  
135,14€ / ks 112,61€ bez DPH
skladom6-25 ks 07.06.2023 môže byť u Vás
Kód:
104247
Hydrostatický senzor na meranie výšky hladiny kvapaliny v rozmedzí 0-15m.   Senzor v nerezovom vodotesnom prevedení v tvare valca s výškou 141mm a priemerom 28mm slúži na meranie výšky hladiny kvapaliny v nádrži či nádobe v rozmedzí 0-15 m. Po odskrutkovaní krytu senzora nájdeme vnútri dva vodiče pre pripojenie (pripájanie) kábla vedúceho k meracej jednotke. Po obvode všetkých šrubovateľných časťí sú tesniace gumičky, ktoré bránia prieniku vody do senzora. Tlakový senzor je umiestnený v spodnej časti sondy, ktorá by mala byť umiestnená na dne nádrže vo zvislej polohe. Senzor meria tlak kvapaliny. Snímač je vhodný pre neagresívne kvapaliny (voda). Pre meranie hladiny kvapaliny je potrebný iba jeden senzor. Hydrostatický senzor umiestnený na dne nádrže / nádoby s kvapalinou meria hydrostatický tlak, ktorý je úmerný výške hladiny vody, týmto spôsobom možno ľahko merať výšku hladiny kvapaliny. Zjednodušene povedané, senzor umiestnený na dne nádrže meria výšku hladiny nad senzorom. Výška hladiny je odvodená od hydrostatického tlaku vyvíjaného na snímač senzora. Senzor je dodávaný bez kábla, maximálna dĺžka kábla je 20m.   Senzor je určený len pre meranie hladiny vody, ľahko špinavej či zakalenej vody, alebo kvapalín s podobnou viskozitou.   Hydrostatické senzory môžu byť použité iba v beztlakových (atmosférických) nádržiach.   Senzor je pre správnu funkciu nutné pripojiť k hladinomeru s výstupom 24v 4-20mA   Obsah balenia: 1x hydrostatický senzor  
156,76€ / ks 130,63€ bez DPH
skladom2-5 ks 07.06.2023 môže byť u Vás
Kód:
104248
PID regulátor PC410 pre riadenie teplôt v priemysle či ako náhradný diel pre rework stanice, regulátor je určený pre vstavanie. Regulátor umožňuje nastavenie základných parametrov PID regulátora, poprípade použiť funkciu samočinného nastavenia parametrov PID (funkcia auto-tune) alebo prepnúť regulátor do režimu dvojstavového regulátora / termostatu (ON / OFF). Na výstupe je relé s prepínacím kontaktom alebo napäťový výstup 20V pre riadenie SSR. Je možné definovať programovo výstup jedného alarmu (ALARM1, spínací kontakt relé).  Regulátor umožňuje regulovať teplotu v rozmedzí 0 ° C ~ 1820°C. U regulátora je možné nastaviť Automatické nastavenie hodnôt alebo nastaviť všetky tri zložky manuálne. PID regulátor dáva na svojom výstupe akciu, ktorá je súčtom troch zložiek: 1) zložka proporcionálna, úmerná regulačnej odchýlke 2) zložka derivačná, úmerná rýchlosti časovej zmeny regulačnej odchýlky 3) zložka integračná, úmerná časovému integrálu regulačnej odchýlky PID regulátor slúži na presné riadenie teploty súčinom všetkých troch zložiek, tieto zložky možno nastaviť ako manuálne a vyladiť tak presne riadenie podľa potreby alebo nechať funkciu na automatike regulátora. Regulátor PC410 reguluje teplotu tak, že na vstupe je pripojená teplotná sonda, ktorá meria teplotu a na výstupe je relé, ktoré spína zariadenie, u ktorého potrebujeme regulovať teplotu. Podporované teplotné čidlá: termočlánok typu K, čidlo PT100, Cu50 - maximálna meraná teplota zavisí na type použitého čidla.  
135,14€ / ks 112,61€ bez DPH
skladom2-5 ks 07.06.2023 môže byť u Vás
Kód:
103216
PID regulátor PC410 pre riadenie teplôt v priemysle či ako náhradný diel pre rework stanice, regulátor je určený pre vstavanie. Regulátor umožňuje nastavenie základných parametrov PID regulátora, poprípade použiť funkciu samočinného nastavenia parametrov PID (funkcia auto-tune) alebo prepnúť regulátor do režimu dvojstavového regulátora / termostatu (ON / OFF). Na výstupe je relé s prepínacím kontaktom alebo napäťový výstup 20V pre riadenie SSR. Je možné definovať programovo výstup jedného alarmu (ALARM1, spínací kontakt relé). Ako vstupné čidlo používa termočlánok typu K. Regulátor umožňuje regulovať teplotu v rozmedzí 0 ° C ~ 1820°C. U regulátora je možné nastaviť Automatické nastavenie hodnôt alebo nastaviť všetky tri zložky manuálne. PID regulátor dáva na svojom výstupe akciu, ktorá je súčtom troch zložiek: 1) zložka proporcionálna, úmerná regulačnej odchýlke 2) zložka derivačná, úmerná rýchlosti časovej zmeny regulačnej odchýlky 3) zložka integračná, úmerná časovému integrálu regulačnej odchýlky PID regulátor slúži na presné riadenie teploty súčinom všetkých troch zložiek, tieto zložky možno nastaviť ako manuálne a vyladiť tak presne riadenie podľa potreby alebo nechať funkciu na automatike regulátora. Regulátor PC410 reguluje teplotu tak, že na vstupe je pripojená teplotná sonda, ktorá meria teplotu a na výstupe je relé, ktoré spína zariadenie, u ktorého potrebujeme regulovať teplotu. Termostat slúži ako náhradný diel pre infračervený spájkovací systém iR6500. Podporované teplotné čidlá: termočlánok typu K, čidlo PT100, Cu50 - maximálna meraná teplota zavisí na type použitého čidla.  
135,14€ / ks 112,61€ bez DPH
skladom2-5 ks 07.06.2023 môže byť u Vás
Kód:
102703
PID regulátor Sinotimer MC100 0-1300°C pre riadenie teplôt v priemysle či ako náhradný diel pre rework stanice, regulátor je určený pre vstavanie. Teplotný regulátor umožňuje nastavenie základných parametrov PID, poprípade použiť funkciu samočinného nastavenia parametrov PID (funkcia auto-tune) alebo prepnúť regulátor do režimu dvojstavového regulátora / termostatu (ON / OFF). Na výstupe je relé s spinacím kontaktom. Je možné definovať programovo výstup jedného alarmu (ALARM1, spínací kontakt relé). Ako vstupné čidlo používa termočlánok typu K,J,E,R,S,PT100,Cu50. Regulátor umožňuje regulovať teplotu v rozmedzí 0 ° C ~ 1300°C. U regulátora je možné nastaviť Automatické nastavenie hodnôt alebo nastaviť všetky tri zložky manuálne. PID regulátor dáva na svojom výstupe akciu, ktorá je súčtom troch zložiek: 1) zložka proporcionálna, úmerná regulačnej odchýlke 2) zložka derivačná, úmerná rýchlosti časovej zmeny regulačnej odchýlky 3) zložka integračná, úmerná časovému integrálu regulačnej odchýlky PID regulátor slúži na presné riadenie teploty súčinom všetkých troch zložiek, tieto zložky možno nastaviť ako manuálne a vyladiť tak presne riadenia podľa potreby alebo nechať funkciu na automatike regulátora. Sinotimer MC100 reguluje teplotu tak, že na vstupe je pripojená teplotná sonda, ktorá meria teplotu a na výstupe je relé, ktoré spína zariadenie, u ktorého potrebujeme regulovať teplotu.  
102,70€ / ks 85,59€ bez DPH
skladom2-5 ks 07.06.2023 môže byť u Vás
Kód:
103716
Priemyselný PID regulátor, termostat REX-C100FK02-V * AN DA s funkciou automatického nastavenia PID parametrov, s rozsahom teploty 0 - 999 ° C s výstupom pre SSR relé, meranie teploty pomocou sondy typ K, jednoduchá inštalácia zasunutím do boxu DIN 1/16 . Možno využiť napríklad všade tam, kde je potreba regulovať teplotu kvapalín či vzduchu od domácnosti po priemysel. Špecifikácie: REX-C100FK02-V*AN DA  Napájanie: 100-240V AC 50HZ / 60HZ, maximálna spotreba 10VA Rozmer výrobku 100mm x 54mm x 48 mm, Montážny otvor DIN 1/16 48mm x 48mm x 110mm 7 módov nastavenia pre ALM1 Duálny LED displej, horný červený displej SV zobrazuje meranú teplotu, spodný zelený PV zobrazuje nastavenú teplotu. Teplotný rozsah 1 - 999 ° C s presnosťou 2% (rozlíšenie 1 stupeň) Vstup teplotná sonda typ K Výstup pre ovládanie SSR relé 12V 4mA - 20mA Výstup ALM1 spínací kontakt 250V 3A max, spínací kontakt ON / OFF Prevádzková teplota: 0-50 ° C Prevádzková vlhkosť: 45-85% Súčasťou balenia nie je teplotná sonda  
81,08€ / ks 67,57€ bez DPH
skladomviac ako 25 ks 07.06.2023 môže byť u Vás
Kód:
102218
Plne programovateľný PID regulátor / termostat CH502FK02 s dvoma LED displejmi pre súčasnú indikáciu meranej a nastavenej teploty, určený na zabudovanie do panelu (DIN 1/8). Tento PID regulátor umožňuje regulovať teplotu v rozmedzí 0 ° C ~ 1820°C. Regulátor umožňuje nastavenie základných parametrov PID regulátora, poprípade použiť funkciu samočinnného nastavenia parametrov PID (funkcia auto-tune) alebo prepnúť regulátor do režimu dovustavového regulátora / termostatu (ON / OFF). Na výstupe je relé s prepínacím kontaktom alebo napäťový výstup 12V pre riadenie SSR. Je možné definovať programovo výstup jedného alarmu (ALARM1, spínací kontakt relé). Ako vstupné čidlo používa termočlánok typu "K". Termostat je určený na zabudovanie do panelu, rozmery otvoru pre vstavanie sú 92x45mm. K dokonalému uchyteniu v paneli slúžia postranné zveráky (súčasťou balenia), ktoré termostat zafixujú. Špecifikácia Riadenie: PID alebo ON / OFF Auto-tune - samonastavovanie: ak je vybratá táto funkcia, potom nastavuje rozsah proporcionality, integračné a derivačnú dobu, dobu cyklu a ďalšie parametre. ON / OFF Doba cyklu: programovateľná Nastavenie spínania výstupu ALARM1 Zabezpečenie dát pomocou programovateľných zámkov konfigurácie Displej - 4-miestny (7 segment. LED): -červený - aktuálne, meraná teplota / popis nastavovanej veličiny -zelená - nastavená, požadovaná teplota / hodnota nastavovanej veličiny Ďalšie indikácie: indikátory stavu výstupu regulátora, alarmu a auto-tuningu K 0-1372 ℃  R 0-1700 ℃ S 0-1769 ℃ B 0-1820 ℃ E 0-1000 ℃ N 0-1300 ℃ T -199.9-400.0 ℃ Vstup: Termočlánok Výstupy: relé prepínací kontakt 5A / 250V AC, 6A / 125V AC výstup pre ovládanie SSR cca 12V, max. 35 mA výstup pre ALARM1 - spínací kontakt relé Napájanie: 220V AC, 5W Rozmery: 97x48x75mm Otvor pre vstavanie: 92x45mm (DIN 1/8) Prevádzková teplota: 0-50 ° C Prevádzková vlhkosť: 30-80% Súčasťou regulátora nie je termočlánková sonda.
54,05€ / ks 45,05€ bez DPH
skladomviac ako 25 ks 07.06.2023 môže byť u Vás
Kód:
102903
Kvalitný panelový termostat STC-100A umožňujúci prácu v režimoch kúrenie / chladenie s jedným výstupným relé, spätnoväzobnou meracou sondou a veľmi jednoduchým ovládaním a bohatými možnosťami nastavenia. Termostat STC-100A umožňuje regulovať teplotu v rozmedzí -40 ° C ~ 70 ° C (meranie -40 ° C ~ 99 ° C), nastavovať hysteréziu, nechýba ani oneskorený štart, akustická signalizácia, nastavenie maximálnych a minimálnych hodnôt a možnosť kalibrácie. Zobrazovacou jednotkou je dvojmiestny segmentový LED displej. Termostat sa napája sieťovým napätím 230V AC. Vnútri termostatu sa nenachádza lacný spínaný zdroj, ale klasický transformátor. Termostat je určený na zabudovanie do panelu, rozmery otvoru pre vstavanie sú 71x29mm. K dokonalému uchyteniu v paneli poslúžia oranžové postranné jazdce, ktoré termostat zafixujú - jednoduchá inštalácia. Súčasťou termostatu je meracia sonda, ktorá je vodotesná. Dĺžka sondy je cca 2m. Parametre: typ termostatu: STC-100A režim: kúrenie / chladenie rozsah regulácie: -40 ° C ~ 70 ° C rozsah merania: meranie -40 ° C ~ 99 ° C sonda: vodotesná, 2m napájanie: 230V AC kapacita relé: 10A (možno aj viac v kombinácii so stýkačom) spotreba: <3W rozmery: 77x35x63mm otvor pre vstavanie: 71x29mm
49,73€ / ks 41,44€ bez DPH
skladom6-25 ks 07.06.2023 môže byť u Vás
Kód:
102896
Priemyselný digitálny časovač - relé OMRON H3CR-A s možnosťou nastavenia času od 0.01 sekundy až po 300 hodín. Časovač disponuje mechanickým ovládaním času cez otočný regulátor v kombinácii s prepínateľnými ciferníky pomocou dvoch krížových skrutiek na paneli. Ľavá skrutka mení hodnoty stupnice regulátora 0 - 1.2 / 0 - 3/0 - 12/0 - 30 a pravá skrutka mení celkový časový koeficient stupnice - sekundy / 10s / minúty / 10min / hodiny / 10hod. Maximálny čas relé je teda 300 hodín a minimálne 0.01s. K dispozícii sú tiež rôzne módy, v ktorých relé pracuje, a ktoré je možné prepínať rovnako pomocou krížovej skrutky na hornej časti panelu. Módy: oneskorenie vypnutia, oneskorenie pripojenia, oneskorené zopnutie a vypnutie, symetrická cyklická činnosť začínajúca od vypnutia, symetrická cyklická činnosť začínajúcich od zapnutia, zopnutie po nastavenom čase, s riadením kontaktom S Parametre: Typ: H3CR-A Napájanie: AC 100-240V 50 / 60Hz / 100-125VDC Výstup: Max 5A, 250VAC / 5A 30VDC Nastavenie času: 0.01s - 300 hodín Prevádzková teplota: -10C ~ 50C Socket: 11 pin s uchytením na DIN (súčasťou) Rozmery pre vstavanie: 45x45mm Celkové rozmery: 48x48x100mm (v-š-h) vrátane pätice
135,14€ / ks 112,61€ bez DPH
skladom6-25 ks 07.06.2023 môže byť u Vás
Kód:
102899
Štvorkanálový programovateľný PID regulátor s výstupnými Relé 230V / 3A pre riadenie a automatizáciu. PID regulátor patrí medzi spojité regulátory, zložený je z proporcionálnej, integračnej a derivačnej časti. V systémoch riadenia sa radí pred riadenú sústavu. Do regulátora vstupuje regulačná odchýlka a vystupuje akčná veličina (ON / OFF). Je určený pre riadenie priemyselných zariadení a riadenie / automatizáciu vykurovacích pecí, spájkovacích zariadení a iných tepelne závislých strojov. Pomocou regulátora je možné veľmi presne riadiť teplotu až štyroch rôznych zariadení či, vykurovacích telies. Regulátor pracuje na princípe spínania výstupu s kontrolnou spätnou väzbou z teplotného snímača. Všetky konštanty a parametre možno nastaviť a vyladiť tak, aby dochádzalo k optimálnemu riadeniu a spínania teploty. PID regulátor je podstatne presnejší ako akékoľvek riešenie s termostatom. Štvorkanálový regulátor s červenými LED displejmi je určený pre zabudovanie do panelu zariadenia. PID regulátor je vybavený štyroma vstupmi pre teplotné snímače (Cu50,PT2,K,E,J)a štyrmi reléovými výstupmi 230V / 3A AC pre ovládanie zariadení. V menu regulátora je možné nastaviť všetky potrebné parametre. Kompatibilné teplotné senzory: Cu50 -50 až 150℃ PT2  -199,9 až 600℃ K -30 až 1300℃ E  -30 až 700℃ J -30 až 900℃ Možnosti nastavenia:  SPn - (n je číslo zvoleného kanálu) - nastavenie pracovnej teploty ALN - nastavenie módu alarmu SCN - sensor correction - predvolené 0 (nastavenie / kalibrácia termočlánku daného kanálu) Pn - pásmo proporcionality - predvolené 0 In - integračná zložka - predvolené 100 dn - derivačná zložka - predvolené 25 HYn - hysterézia daného kanálu Atn - Autotuning - predvolené 0 (0-vypnuté, 1-zapnuté) Obsah balenia: PID regulátor
297,30€ / ks 247,75€ bez DPH
skladom2-5 ks 07.06.2023 môže byť u Vás
Kód:
104240
XY-WJ01 je modul digitálne programovateľného relé s funkciou oneskorenia a cyklickým režimom. Modul umožňuje nastavenie zopnutia / rozopnutia relé v rozmedzí 0.01s až 999,9min s funkciou oneskorenia v synchrónnom či asynchrónnym režime z možnosti nastavenia počtu cyklov 1-9999 / nekonečno, kedy relé cyklicky opakuje vami nastavený čas zopnutia T1 a pauzu T2. Relé je možné ovládať napätím 3.0V ~ 24.0V, alebo zopnutím kontaktov viď schéma zapojenia v galérii. K zobrazeniu informácií o nastavení a stavu relé slúži prehľadný modro podsvietený LCD displej s bielym písmom, pre nastavenie všetkých funkcií sú okolo displeja rozmiestnené štyri digitálne riadené tlačidla. Modul je určený na zabudovanie do krabice či šasi prístroja. Časový modul relé sa používa v elektrických spotrebičoch a zariadeniach, kde je potrebné meniť stav pomocou presného časovania, pre ovládanie osvetlenia, kúrenia či ovládanie motorov, čerpadiel, dávkovačov, strojov, ventilátorov a pod. Modul je vhodný pre riadenie čerpadiel pomocou presného nastavenia času s možnosťou opakovania, možno tak docieliť automatického a opakovaného dávkovania kvapalín s vysokou presnosťou.     Funkcia relé: P1 - rozopnutie relé na nastavený čas t1 (opätovné stlačenie tlačidla v čase t1 resetuje odpočet) P2 - rozopnutie relé na nastavený čas t1 (opätovné stlačenie tlačidla v čase t1 stopne časovač) P3 - zopnutie relé na nastavený čas t1 P4 - rozopnutie relé na nastavený čas t1, zopnutie relé na nastavený čas t2 v cyklickom režime (opakovanie) (Opätovné stlačenie tlačidla reštartuje a zastaví časovač) P5 - zopnutie relé na nastavený čas t1, rozopnutie relé na nastavený čas t2 v cyklickom režime (opakovanie) (Opätovné stlačenie tlačidla reštartuje a zastaví časovač) P6 rozopnutie relé na nastavený čas t1, zopne relé na nastavený čas t2 v cyklickom režime (opakovanie) P7 zopnutie relé na nastavený čas t1, rozopnutie relé na nastavený čas t2 v cyklickom režime (opakovanie) P8 Relé je zopnuté a rozpojením ovládacích kontaktov rozopne relé na čas T1 P9 Relé je rozopnuté a rozpojením ovládacích kontaktov zopne relé na čas T1 Rozsahy nastavenia času: 1) 0.01sec~99.99sec 2) 0.1sec~999.9sec 3) 1sec~9999sec 4) 1min~999.9min Parametre: Napájanie 6V ~ 30V Odber prúdu pri rozopnutom relé: 15mA Odber prúdu pri zopnutom relé: 50mA Maximálna záťaž relé: 125V/5A  (625W) Podpora Sériového ovládania TTL Ovládanie napätím: 3.0V ~ 24.0V / 0.0V ~ 0.2V (zopnutím kontaktov) Rozmery: 80x43x28mm (viď produktové foto) Otvor pre vstavanie: 75x40mm Váha: 41g  
49,73€ / ks 41,44€ bez DPH
skladom6-25 ks 07.06.2023 môže byť u Vás
Kód:
103558
Šesťkanálový programovateľný PID regulátor s ovládaním 12V / 20mA pre šesť SSR relé pre riadenie a automatizáciu. PID regulátor patrí medzi spojité regulátory, zložený je z proporcionálnej, integračnej a derivačnej časti. V systémoch riadenia sa radí pred riadenú sústavu. Do regulátora vstupuje regulačná odchýlka a vystupuje akčná veličina (ON / OFF). Je určený pre riadenie priemyselných zariadení a riadenie / automatizáciu vykurovacích pecí, spájkovacích zariadení a iných tepelne závislých strojov. Pomocou regulátora je možné veľmi presne riadiť teplotu až šiestich rôznych zariadení či, vykurovacích telies. Regulátor pracuje na princípe spínania výstupu s kontrolnou spätnou väzbou z teplotného snímača. Všetky konštanty a parametre možno nastaviť a vyladiť tak, aby dochádzalo k optimálnemu riadeniu a spínania teploty. PID regulátor je podstatne presnejší ako akékoľvek riešenie s termostatom. Šesťkanálový regulátor s červenými LED displejmi je určený pre zabudovanie do panelu zariadenia. PID regulátor je vybavený šiestimi vstupmi pre teplotné snímače (K, E, S, J.) a napäťovým výstupom 12V / 20mA pre ovládanie šiestich SSR relé. V menu regulátora je možné nastaviť všetky potrebné parametre. Kompatibilné teplotné senzory: K, E, S, J.   Možnosti nastavenia: SC - sensor correction - predvolené 0 (nastavenie / kalibrácia termočlánku daného kanálu) P - pásmo proporcionality - predvolené 0 I - integračná zložka - predvolené 100 d - derivačná zložka - predvolené 25 At - Autotuning - predvolené 0 (0-vypnuté, 1-zapnuté) t - dĺžka cyklu v sekundách - predvolená 5 (SSR - 2-8), (relé - 20), kratší cyklus = vyššia presnosť = vyššie opotrebenie kontaktov relé alebo záťaže HY - hysterézia kontroléra v stupňoch celzia - predvolené 1 Sn - definícia pripojeného termočlánku - predvolené 0 (K-článok), prípustné hodnoty 0-3, 0 - K-článok, 1 - E-článok, 2 - J-článok, 3 - S-článok Add - adresa zariadenia pre RS485 - predvolené 0 baud - komunikačná rýchlosť pre RS485 - predvolené 9600 Cn - communication - predvolené 0 (komunikácia s PC), 1 = komunikácia s Mini tlačiarňou       Obsah balenia: PID regulátor  
324,32€ / ks 270,27€ bez DPH
skladom2-5 ks 07.06.2023 môže byť u Vás
Kód:
104261
Univerzálny digitálny časovač 0,01sekúnd až 999 minút je určený pre spúšťanie pripojeného zariadenia v presne nastavených intervaloch. Spúšťanie prebieha buď stlačením pedálu, stlačením žltého tlačidla na čelnom paneli alebo z nadriadeného systému pripojeného do konektora pedálu. Časové intervaly je možné nastaviť v troch rozsahoch: 0 až 99,9 sekúnd, 0 až 999 sekúnd, 0 až 999 minút. Výstupom časovača je jeden prepínací kontakt, ktorý je vyvedený na výstupný troj pinový konektor. Konektor pre spúšťanie - nožný pedál pin 1 +12 V ss pin 2 spúšťací vstup časovača spojením týchto dvoch pinov dôjde k spusteniu nastaveného časového intervalu Konektor pre výstup pin 1 - N.C. - v kľude spojené na spoločný kontakt (pin 2) pin 2 - spoločný kontakt pin 3 - N.O. - v pokoji rozpojené, po aktivácii časovača spojené na pin 2 Obsah balenia: Univerzálny časovač s rozsahom od 99,9 sekúnd do 999 minút, sieťový napájací kábel.
432,43€ / ks 360,36€ bez DPH
skladom2-5 ks 07.06.2023 môže byť u Vás
Kód:
103163
Šesťkanálový programovateľný PID regulátor s výstupnými Relé 230V / 3A pre riadenie a automatizáciu. PID regulátor patrí medzi spojité regulátory, zložený je z proporcionálnej, integračnej a derivačnej časti. V systémoch riadenia sa radí pred riadenú sústavu. Do regulátora vstupuje regulačná odchýlka a vystupuje akčná veličina (ON / OFF). Je určený pre riadenie priemyselných zariadení a riadenie / automatizáciu vykurovacích pecí, spájkovacích zariadení a iných tepelne závislých strojov. Pomocou regulátora je možné veľmi presne riadiť teplotu až šiestich rôznych zariadení či, vykurovacích telies. Regulátor pracuje na princípe spínania výstupu s kontrolnou spätnou väzbou z teplotného snímača. Všetky konštanty a parametre možno nastaviť a vyladiť tak, aby dochádzalo k optimálnemu riadeniu a spínaniu teploty. PID regulátor je podstatne presnejší ako akékoľvek riešenie s termostatom. Šesťkanálový regulátor s červenými LED displejmi je určený pre zabudovanie do panelu zariadenia. PID regulátor je vybavený štvoricou vstupov pre teplotné čidlá (K, E, S, J.) A šiestimi reléovými výstupmi 230V / 3A AC. pre ovládanie zariadení. V menu regulátora je možné nastaviť všetky potrebné parametre. Kompatibilné teplotné čidlá: K, E, S, J. Možnosti nastavenia: SC - sensor correction - predvolené 0 (nastavenie / kalibrácia termočlánku daného kanálu) P - pásmo proporcionality - predvolené 0 I - integračná zložka - predvolené 100 d - derivačná zložka - predvolené 25 At - Autotuning - predvolené 0 (0-vypnuté, 1-zapnuté) t - dĺžka cyklu v sekundách - východiskové 5 (SSR - 2-8), (relé - 20), kratší cyklus = vyššia presnosť = vyššie opotrebenie kontaktov relé alebo záťaže HY - hysterézia kontroléru v stupňoch celzia - predvolené 1 Sn - definícia pripojeného termočlánku - predvolené 0 (K-článok), prípustné hodnoty 0-3, 0 - K-článok, 1 - E-článok, 2 - J-článok, 3 - S-článok Add - adresa zariadenia pre RS485 - predvolené 0 baud - komunikačná rýchlosť pre RS485 - predvolené 9600 Cn - communication - predvolené 0 (komunikácia s PC), 1 = komunikácia s Mini tlačiarňou Obsah balenia: PID regulátor
308,11€ / ks 256,76€ bez DPH
skladom2-5 ks 07.06.2023 môže byť u Vás
Kód:
104241
Osemkanálový programovateľný PID regulátor s ovládaním 12V / 20mA pre osem SSR relé pre riadenie a automatizáciu. PID regulátor patrí medzi spojité regulátory, zložený je z proporcionálnej, integračnej a derivačnej časti. V systémoch riadenia sa radí pred riadenú sústavu. Do regulátora vstupuje regulačná odchýlka a vystupuje akčná veličina (ON / OFF). Je určený pre riadenie priemyselných zariadení a riadenie / automatizáciu vykurovacích pecí, spájkovacích zariadení a iných tepelne závislých strojov. Pomocou regulátora je možné veľmi presne riadiť teplotu až ôsmich rôznych zariadení či, vykurovacích telies. Regulátor pracuje na princípe spínania výstupu s kontrolnou spätnou väzbou z teplotného snímača. Všetky konštanty a parametre možno nastaviť a vyladiť tak, aby dochádzalo k optimálnemu riadeniu a spínania teploty. PID regulátor je podstatne presnejší ako akékoľvek riešenie s termostatom. Osemkanálový regulátor s červenými LED displejmi je určený pre zabudovanie do panelu zariadenia. PID regulátor je vybavený ôsmimi vstupmi pre teplotné snímače (K, E, S, J.) a napäťovým výstupom 12V / 20mA pre ovládanie ôsmich SSR relé. V menu regulátora je možné nastaviť všetky potrebné parametre. Kompatibilné teplotné senzory: K, E, S, J.   Možnosti nastavenia: SC - sensor correction - predvolené 0 (nastavenie / kalibrácia termočlánku daného kanálu) P - pásmo proporcionality - predvolené 0 I - integračná zložka - predvolené 100 d - derivačná zložka - predvolené 25 At - Autotuning - predvolené 0 (0-vypnuté, 1-zapnuté) t - dĺžka cyklu v sekundách - predvolená 5 (SSR - 2-8), (relé - 20), kratší cyklus = vyššia presnosť = vyššie opotrebenie kontaktov relé alebo záťaže HY - hysterézia kontroléra v stupňoch celzia - predvolené 1 Sn - definícia pripojeného termočlánku - predvolené 0 (K-článok), prípustné hodnoty 0-3, 0 - K-článok, 1 - E-článok, 2 - J-článok, 3 - S-článok Add - adresa zariadenia pre RS485 - predvolené 0 baud - komunikačná rýchlosť pre RS485 - predvolené 9600 Cn - communication - predvolené 0 (komunikácia s PC), 1 = komunikácia s Mini tlačiarňou   Obsah balenia: PID regulátor
340,54€ / ks 283,78€ bez DPH
skladom6-25 ks 07.06.2023 môže byť u Vás
Kód:
104262
Osemkanálový programovateľný PID regulátor s výstupnými Relé 230V / 3A pre riadenie a automatizáciu. PID regulátor patrí medzi spojité regulátory, zložený je z proporcionálnej, integračnej a derivačnej časti. V systémoch riadenia sa radí pred riadenú sústavu. Do regulátora vstupuje regulačná odchýlka a vystupuje akčná veličina (ON / OFF). Je určený pre riadenie priemyselných zariadení a riadenie / automatizáciu vykurovacích pecí, spájkovacích zariadení a iných tepelne závislých strojov. Pomocou regulátora je možné veľmi presne riadiť teplotu až ôsmich rôznych zariadení či, vykurovacích telies. Regulátor pracuje na princípe spínania výstupu s kontrolnou spätnou väzbou z teplotného snímača. Všetky konštanty a parametre možno nastaviť a vyladiť tak, aby dochádzalo k optimálnemu riadeniu a spínaniu teploty. PID regulátor je podstatne presnejší ako akékoľvek riešenie s termostatom. Osemkanálový regulátor s červenými LED displejmi je určený pre zabudovanie do panelu zariadenia. PID regulátor je vybavený ôsmimi vstupmi pre teplotné čidlá (K, E, S, J.) A ôsmimi reléovými výstupmi 230V / 3A AC. pre ovládanie zariadení. V menu regulátora je možné nastaviť všetky potrebné parametre. Kompatibilné teplotné čidlá:  K,E,S,J Možnosti nastavenia:    SC - sensor correction - predvolené 0 (nastavenie / kalibrácia termočlánku daného kanálu) P - pásmo proporcionality - predvolené 0 I - integračná zložka - predvolené 100 d - derivačná zložka - predvolené 25 At - Autotuning - predvolené 0 (0-vypnuté, 1-zapnuté) t - dĺžka cyklu v sekundách - východiskové 5 (SSR - 2-8), (relé - 20), kratší cyklus = vyššia presnosť = vyššie opotrebenie kontaktov relé alebo záťaže HY - hysterézia kontroléru v stupňoch celzia - predvolené 1 Sn - definícia pripojeného termočlánku - predvolené 0 (K-článok), prípustné hodnoty 0-3, 0 - K-článok, 1 - E-článok, 2 - J-článok, 3 - S-článok Add - adresa zariadenia pre RS485 - predvolené 0 baud - komunikačná rýchlosť pre RS485 - predvolené 9600 Cn - communication - predvolené 0 (komunikácia s PC), 1 = komunikácia s Mini tlačiarňou Obsah balenia: PID regulátor
329,73€ / ks 274,77€ bez DPH
skladom1 ks 07.06.2023 môže byť u Vás
Kód:
104242
Celkový počet výrobkov: 26
Sme tu s vami už 20 rokov
Sme tu s vami už 20 rokov

Sme tu s vami už 20 rokov

Za tú dobu sme ušli pekný kus cesty. Ak vás zaujíma náš príbeh, čítajte viac. Ďakujeme za vašu priazeň!