Meranie a regulácia (PID, termostaty, prietokomery)

Filtrovanie
16,31 €
678,65 €
Ultrazvukový prietokomer TUF-2000M pre meranie rýchlosti prietoku kvapalín v rúrkach a potrubných systémoch. Ultrazvukový prietokomer TUF-2000M patrí do skupiny rýchlostných meradiel na povrchovú montáž, ktoré vyhodnocujú prietok vnútri potrubia na základe merania rýchlosti prúdiaceho média pomocou ultrazvukových snímačov. Na meranie rýchlosti vnútri potrubia sa používa ultrazvukový signál šíriaci sa v prúdiacom médiu. Pomocou prietokomeru TUF-2000M ľahko zistíte rýchlosť prietoku kvapaliny bez nutnosti zásahu do potrubného systému. Výhodou povrchovej inštalácie priamo na potrubný systém je 1) nízka cena a nízka časová náročnosť inštalácie 2) nehrozí poškodenie potrubia a následný únik kvapaliny 3) vďaka povrchovej montáži nedochádza k narušeniu prúdenia kvapaliny a strata tlaku vplyvom inštalácia senzora dovnútra potrubia. Ultrazvukový prietokomer s povrchovou montážou je vhodný pre meranie všetkých bežných typov kvapalín a chem. látok používaných v chem. a potravinárskom priemysle, vo výrobe: voda, oleje, rozpúšťadlá atď. Systém je zložený z riadiacej jednotky a dvoch ultrazvukových čidel. Riadiaca jednotka s LCD displejom slúži na nastavenie parametrov a zobrazenie nameraných hodnôt, ovládanie jednotky je realizované tlačidlami. Všetky vstupy a výstupy (napájanie, snímače komunikácia ...) majú spoločnú skrutkovaciu svorkovnicu. Ultrazvukové jednotky sú drôtové a prepájajú sa s ovládacou jednotkou pomocou troj žilového vodiča (súčasť balenia 10m vodiča), vodič k snímačom možno vďaka svorkovnici na strane ovládacej jednotky aj senzora skrátiť či predĺžiť podľa potreby. Ultrazvukové meniče sa upevňujú k potrubnému systému pomocou dodávaných kovových krúžkov a silikónového tmelu, ktorý je tiež súčasťou balenia. Dobre nastavený systém dovoľuje veľmi presne sledovať rýchlosť prietoku kvapaliny. Pre správne meranie rýchlosti prietoku kvapaliny je potrebné, aby ovládacia jednotka poznala základné parametre meraného média (viskozitu a rýchlosť šírenia zvuku v kvapaline) tieto informácie možno dohľadať na internete. Systém má navyše hodnoty najbežnejších typov kvapalín uložený v pamäti: voda, horúca voda, morská voda, petrolej, benzín, vykurovací olej, ropa, propán, bután, motorová nafta, motorový olej, arašidový olej, benzín 90/93, alkohol.K riadiacej jednotke sú dodávané dva ultrazvukové snímače typu TS-2-HT, ktoré je možné pripevniť na kulaté rúrky s priemerom DN15-DN100mm snímača je možné použiť v teplotách -40 až 160 ° C. Teplotný rozsah a min / max priemer potrubia určuje typ použitých senzorov, možno v prípade potreby zmeniť podľa požiadaviek zákazníka. Prietokomer je vhodný na meranie na potrubných systémoch vyrobených z materiálov: oceľ, nerezová oceľ, liatina, meď, hliník, PVC, azbest, sklolaminátu u iných materiálov môže dôjsť k nepresnosti merania. Namerané hodnoty môžu byť zobrazené v jednotkách: m3, listoch, galónoch, kubických stôp za sekundu, minútu, hodinu či deň. Okrem zobrazenia aktuálnej nameranej hodnoty ponúka jednotka tiež funkcie datalogery s komunikáciou MODBUS, METER-BUS RS485, funkcií upozornenie na nízky či vysoký prietok kvapaliny,​ tri analógové vstupy, jeden analógový výstup 4-20mA. K prietokomeru je možné pripojiť 2x ultrazuvkové čidlo (súčasťou balenia) a 2x teplotný snímač PT100 (nie je súčasťou balenia). Odchýlka merania je menšia ako 1%. Pre napájanie prietokomera možno využiť napätie 8 ~ 36VDC alebo 10 ~ 30VAC, vnútri ovládacej jednotky sa nachádza aj záložná batéria CR2032, ktorá uchová nastavenia zariadenia pri odpojení od zdroja po dobu až dvoch rokov.  Obsah balenia: ovládacia jednotka TUF-2000M, 2x ultrazvukový snímač TS-2-HT, kábel na prepojenie snímačov 10m, spony a silikón pre upevnenie snímačov k potrubiu.
652,17€ / ks 543,48€ bez DPH
skladom6-25 ks 24.06.2024 môže byť u Vás
Kód:
104257
Multifunkčný panelový záznamník údajov GT65R04 na monitorovanie a zaznamenávanie údajov so štyrmi analógovými vstupmi. Multifunkčný panelový záznamník údajov, ktorý dokáže snímať a zaznamenávať nielen základné veličiny, ako je teplota a vlhkosť, ale aj ďalšie parametre, napríklad tlak, prúd, napätie, intenzitu svetla a mnohé ďalšie. Všetko závisí od typu pripojeného snímača alebo senzora. Tento datalogger je navrhnutý tak, aby umožňoval jednoduché pripojenie rôznych typov snímačov a meracích zariadení pomocou svojich 4 analógových vstupných kanálov. Zariadenie je prispôsobené na montáž na panel alebo do skrinky, veľký farebný displej zobrazuje namerané hodnoty a jednoduché ovládacie prostredie umožňuje meniť všetky potrebné parametre, namerané údaje sa automaticky ukladajú do vnútornej pamäte dataloggeru. Export údajov do PC - interná pamäť s kapacitou 240 MB umožňuje naraz uložiť až 35 000 000 záznamov! Tie sa ukladajú do súboru, ktorý možno veľmi jednoducho preniesť na pamäťové zariadenie USB a uložené údaje potom nahrať do počítača. Datalogger sa dodáva so softvérom na čítanie údajov a zobrazenie grafu z údajov. + Umožňuje export do programu Excel (.CVS) a ukladanie grafov ako obrázkov (JPG/BMP). Pri exporte údajov môžete definovať časové obdobie podľa potreby, takže nemusíte vždy exportovať celý záznam, ale môžete vybrať len časť záznamu zadaním dátumu a času od/do. Štyri analógové vstupy umožňujú pripojiť snímače alebo senzory, každý vstup možno nastaviť na iný rozsah a meranú hodnotu, senzory možno kombinovať, takže v každom vstupe bude iný typ senzora. Každý snímač možno podľa potreby premenovať a namerané hodnoty a odchýlky možno korigovať. Zoznam podporovaných vstupov: Termočlánky: PT100, Cu50, G53, Cu100, BA1, BA2 Termočlánky: S、B、K、T、R、E、N、J, WRe3-25, WRe5-26. Napäťový vstup: 0-5V, 1-5V, 0-20mV, 0-100mV Prúdový vstup: 0-10mA, 4-20mA, 0-20mA R vstup: Res (0~400 Ω) Pyrometre žiarenia: F1、F2 Zoznam podporovaných veličín: C°,Bar,mmHG,mmH,kg/cm,Pa,KPa,MPa,t/s,t/min,t/h,L/s,L/min,L/h,kg/s,kg/min,kg/h,m3/s,m3/min,m3/h,ml/s,ml/min,ml/h,ms/cm,us/cm,mg/m3,PPT,h,t,g,mg,G/m3,mg/L,ug/L,min,LUX,KLUX,%/m3,mm/h,mm/s,cm/s,%RH,%°,°F,min,m/s,rPm,RH,GJ,MJ,m,cm,um,%LEL,%O2,PPmH2,PPm02,°,MHz,Nm,Wh,uV,uA,kgf/m,mH20,mHg,mBar,mmBar,K,Nm3/h,kNm3/h,km3/h,kWh,kg,kJ,J,MW,KW,W,kVA,VA,kV,V,mV,kA,A,mA,kHz,Hz,mm,r/min,PH,PPm,%. V prípade potreby môžete pridať aj vlastnú premennú. Hlavné funkcie a parametre: Vstupy 1-4 4,3" farebný LCD displej Graf, čiarový graf, tabuľka Alarm LO/HI s automatickým ukladaním, hodnoty LO/HI možno nastaviť individuálne pre každý vstup Záznam o vypnutí/zapnutí (automaticky ukladá dátum a čas, kedy bol záznamník údajov zapnutý/vypnutý) Nastavenie farby vstupu - každému vstupu možno priradiť farbu, ktorá sa potom premietne do grafu/stĺpcového diagramu Zmena názvu vstupu - každý snímač možno pomenovať podľa potreby Frekvencia záznamu 1x za 1,2,4,8,12,24,36,60,120,180,240s Integrovaná pamäť 240 MB - približne 35 000 000 záznamov Bezplatný softvér na čítanie/export údajov Prístup vrežime administrátor/operátor pod heslom, administrátor má oprávnenie voči operátorovi meniť dátum/čas, interval nahrávania, resetovať celkové nastavenia a vymazávať údaje. Operátor môže pracovať s nastaveniami sondy, exportovať údaje. V prípade potreby je možné dodať model s rôznym počtom vstupov 1-5, výstupných relé (max. 2), komunikáciou RS485 alebo model s napájaním 24 V DC. Na cenu a termín dodania sa môžete informovať na našom obchodnom oddelení, pozri kontakty. Obsah balenia. Datalogger, softvér, manuál
673,04€ / ks 560,87€ bez DPH
skladom1 ks 24.06.2024 môže byť u Vás
Kód:
104617
Digitálny PID regulátor MF 108 - 802 sa používa na presné a účinné riadenie a reguláciu nielen priemyselných systémov, ale aj bežných domácich zariadení, ako sú kotly, klimatizácie, čerpadlá a iné podobné stroje a zariadenia používané na vykurovanie, chladenie, ohrev alebo čerpanie vody. Princíp PID regulátora spočíva v použití troch rôznych zložiek - proporcionálnej, integračnej a derivačnej - na dosiahnutie čo najlepšej a najstabilnejšej regulácie. Automatickým nastavením na optimálnu hodnotu za daných podmienok dosahuje PID regulátor najefektívnejšiu reguláciu s vysokou presnosťou bez väčších odchýlok. Hodnoty zložiek P, I a D možno nastaviť manuálne, ale vo väčšine prípadov, najmä v domácich podmienkach, je najlepšie zveriť korekciu jednotlivých zložiek automatike regulátora, ktorá vďaka funkcii "Autotuning" dokáže nastaviť optimálne hodnoty s vysokou presnosťou a spoľahlivosťou tak, aby bola regulácia čo najefektívnejšia. PID regulátor pre svoju funkciu potrebuje vstupnú hodnotu (napr. požadovanú teplotu v miestnosti), vstup spätnej väzby (v prípade regulácie teploty to bude snímač teploty) a výstupnú reguláciu (relé, SSR atď.) na spínanie vykurovacieho telesa. Automatika sa potom postará o správne vyladenie a nastavenie systému tak, aby bola regulácia vykurovania čo najefektívnejšia a teplota v miestnosti sa udržiavala bez výrazných odchýlok. Model MF108-802 v kompaktnom sivom šasi je určený na inštaláciu do stojana alebo na prístrojovú dosku. V porovnaní s ostatnými ponúkanými modelmi je tento vybavený veľkým a jasným displejom, ktorý je dobre viditeľný aj z väčšej vzdialenosti. Na zadnej strane regulátora sa nachádza klasická skrutkovacia svorkovnica na pripojenie napájania (AC85-265 V 50/60 Hz), vstupných a výstupných prvkov. Regulátor umožňuje manuálne nastavenie všetkých prvkov (P, I, D), ale pomocou funkcie Autotuning možno zvoliť aj automatické ladenie. Túto funkciu využijú najmä menej skúsení používatelia, ktorí nemajú skúsenosti s manuálnym nastavovaním PID regulátorov. Ako vstup je možné pripojiť niekoľko typov teplotných snímačov alebo lineárnych napäťových prvkov pre tlak, prietok atď. Regulátor je vybavený aj dvoma Lo/Hi alarmami pre upozornenie na namerané pod/nad limitné hodnoty. V našej ponuke nájdete tri PID regulátory MF108-802, ktoré sa líšia iba výstupným riadením Skladové číslo Model Výstup 104640 PID regulátor MF108-802-VN pre relé SSR 104641 PID regulátor MF108-802-6N 0-10VDC 104642 PID regulátor MF108-802-MN relé 5A/250VAC Balenie: PID regulátor, plastový uzamykací klip
120,00€ / ks 100,00€ bez DPH
skladom1 ks 24.06.2024 môže byť u Vás
Kód:
104640
Digitální PID regulátor MF 108 - 802 slouží k přesnému a efektivnímu řízení a regulaci nejen průmyslových systémů, ale také běžných domácích zařízení jako jsou kotle, klimatizace, čerpadla a další podobné stroje a zařízení sloužící k vytápění, chlazení, ohřevu, či čerpání vody. Princip PID regulátoru spočívá ve využití tří různých složek – proporcionální, integrační a derivační – k dosažení co nejlepšího a stabilního řízení. Díky automatickému ladění na optimální hodnotu v daných podmínkách dosáhneme PID regulátorem nejefektivnější regulaci s vysokou přesností bez větších odchylek. Hodnoty pro složky P, I a D lze nastavit manuálně, ale ve většině případů, a to především v domácích podmínkách bude nejlepší svěřit korekci jednotlivých složek automatice regulátoru, která díky funkci "Autotuning" dokáže s vysokou přesností a spolehlivostí nastavit optimální hodnoty tak, aby regulace byla co nejefektivnější.   PID regulátor vyžaduje pro svou funkci zadání vstupní hodnoty (například požadovaná teplota v místnosti), vstup pro zpětnou vazbu (při regulaci teploty to bude teplotní čidlo) a ovládání výstupu (relé, SSR, apod.) pro spínání topení. Automatika se pak postará o správné naladění a nastavení systému tak, aby bylo ovládání topení co nejefektivnější a teplota v místnosti byla udržována bez citelných odchylek.  Model MF108-802 v kompaktním šedém šasi je určen pro instalaci do racku či přístrojového panelu. Proti jiným nabízeným modelům je tento vybaven velkým a jasným displejem, který je velmi dobře viditelný i z větší vzdálenosti. Pro připojení napájení (AC85-265V 50/60Hz) vstupních i výstupních prvků je na zadní straně regulátoru připravena klasická šroubovací svorkovnice. Regulátor dovoluje manuální nastavení všech prvků (P, I, D), lze však zvolit také automatické ladění pomocí funkce Autotuning. Tuto funkci využijí zejména méně zkušení uživatelé, kteří nemají zkušenosti s manuálním nastavováním PID regulátorů. Jako vstup lze zapojit vícero typů teplotních čidel, nebo lineární napěťové prvky pro měření tlaku, průtoku apod. Regulátor je navíc vybaven i dvěma alarmy Lo/Hi pro upozornění na naměřené pod/nad limitní hodnoty.  V naší nabídce naleznete tři PID regulátory MF108-802, které se odlišují pouze ovládáním výstupu. Skladové číslo Model Výstup 104640 PID regulátor MF108-802-VN pro SSR relé 104641 PID regulátor MF108-802-6N 0-10VDC 104642 PID regulátor MF108-802-MN relé 5A/250VAC Balení: PID regulátor, plastová aretační spona
120,00€ / ks 100,00€ bez DPH
skladom1 ks 24.06.2024 môže byť u Vás
Kód:
104641
Digitální PID regulátor MF 108 - 802 slouží k přesnému a efektivnímu řízení a regulaci nejen průmyslových systémů, ale také běžných domácích zařízení jako jsou kotle, klimatizace, čerpadla a další podobné stroje a zařízení sloužící k vytápění, chlazení, ohřevu, či čerpání vody. Princip PID regulátoru spočívá ve využití tří různých složek – proporcionální, integrační a derivační – k dosažení co nejlepšího a stabilního řízení. Díky automatickému ladění na optimální hodnotu v daných podmínkách dosáhneme PID regulátorem nejefektivnější regulaci s vysokou přesností bez větších odchylek. Hodnoty pro složky P, I a D lze nastavit manuálně, ale ve většině případů, a to především v domácích podmínkách bude nejlepší svěřit korekci jednotlivých složek automatice regulátoru, která díky funkci "Autotuning" dokáže s vysokou přesností a spolehlivostí nastavit optimální hodnoty tak, aby regulace byla co nejefektivnější.   PID regulátor vyžaduje pro svou funkci zadání vstupní hodnoty (například požadovaná teplota v místnosti), vstup pro zpětnou vazbu (při regulaci teploty to bude teplotní čidlo) a ovládání výstupu (relé, SSR, apod.) pro spínání topení. Automatika se pak postará o správné naladění a nastavení systému tak, aby bylo ovládání topení co nejefektivnější a teplota v místnosti byla udržována bez citelných odchylek.  Model MF108-802 v kompaktním šedém šasi je určen pro instalaci do racku či přístrojového panelu. Proti jiným nabízeným modelům je tento vybaven velkým a jasným displejem, který je velmi dobře viditelný i z větší vzdálenosti. Pro připojení napájení (AC85-265V 50/60Hz) vstupních i výstupních prvků je na zadní straně regulátoru připravena klasická šroubovací svorkovnice. Regulátor dovoluje manuální nastavení všech prvků (P, I, D), lze však zvolit také automatické ladění pomocí funkce Autotuning. Tuto funkci využijí zejména méně zkušení uživatelé, kteří nemají zkušenosti s manuálním nastavováním PID regulátorů. Jako vstup lze zapojit vícero typů teplotních čidel, nebo lineární napěťové prvky pro měření tlaku, průtoku apod. Regulátor je navíc vybaven i dvěma alarmy Lo/Hi pro upozornění na naměřené pod/nad limitní hodnoty.  V naší nabídce naleznete tři PID regulátory MF108-802, které se odlišují pouze ovládáním výstupu. Skladové číslo Model Výstup 104640 PID regulátor MF108-802-VN pro SSR relé 104641 PID regulátor MF108-802-6N 0-10VDC 104642 PID regulátor MF108-802-MN relé 5A/250VAC Balení: PID regulátor, plastová aretační spona
120,00€ / ks 100,00€ bez DPH
skladom2-5 ks 24.06.2024 môže byť u Vás
Kód:
104642
Dvanásťkanálový programovateľný PID regulátor s výstupnými Relé 230V / 3A pre riadenie a automatizáciu. PID regulátor patrí medzi spojité regulátory, zložený je z proporcionálnej, integračnej a derivačnej časti. V systémoch riadenia sa radí pred riadenú sústavu. Do regulátora vstupuje regulačná odchýlka a vystupuje akčná veličina (ON / OFF). Je určený pre riadenie priemyselných zariadení a riadenie / automatizáciu vykurovacích pecí, spájkovacích zariadení a iných tepelne závislých strojov. Pomocou regulátora je možné veľmi presne riadiť teplotu až 12 rôznych zariadení či, vykurovacích telies. Regulátor pracuje na princípe spínania výstupu s kontrolnou spätnou väzbou z teplotného snímača. Všetky konštanty a parametre možno nastaviť a vyladiť tak, aby dochádzalo k optimálnemu riadeniu a spínania teploty. PID regulátor je podstatne presnejší ako akékoľvek riešenie s termostatom. Dvanásťkanálový regulátor s červenými LED displejmi je určený pre zabudovanie do panelu zariadenia. PID regulátor je vybavený 12 vstupmi pre teplotné snímače PT100 a 12tich reléovými výstupmi 230V / 3A AC. pre ovládanie zariadení. V menu regulátora je možné nastaviť všetky potrebné parametre : SC, P, I, d, At, Hy. Kompatibilné teplotné senzory: PT100 Možnosti nastavenia: SC - chybová korekcia P - proporcionálny vzťah I - Integrálny čas d - diferenčný pomer At - AUTOTUNE Hy- nastavenie hysterézie Obsah balenia: PID regulátor  
516,52€ / ks 430,43€ bez DPH
skladom2-5 ks 24.06.2024 môže byť u Vás
Kód:
104263
Dvanásťkanálový programovateľný PID regulátor s ovládaním 12V / 20mA pre šesť SSR relé pre riadenie a automatizáciu. PID regulátor patrí medzi spojité regulátory, zložený je z proporcionálnej, integračnej a derivačnej časti. V systémoch riadenia sa radí pred riadenú sústavu. Do regulátora vstupuje regulačná odchýlka a vystupuje akčná veličina (ON / OFF). Je určený pre riadenie priemyselných zariadení a riadenie / automatizáciu vykurovacích pecí, spájkovacích zariadení a iných tepelne závislých strojov. Pomocou regulátora je možné veľmi presne riadiť teplotu až 12 rôznych zariadení či, vykurovacích telies. Regulátor pracuje na princípe spínania výstupu s kontrolnou spätnou väzbou z teplotného snímača. Všetky konštanty a parametre možno nastaviť a vyladiť tak, aby dochádzalo k optimálnemu riadeniu a spínania teploty. PID regulátor je podstatne presnejší ako akékoľvek riešenie s termostatom. Dvanásťkanálový regulátor s červenými LED displejmi je určený pre zabudovanie do panelu zariadenia. PID regulátor je vybavený 12 vstupmi pre teplotné snímače (PT100, CU50,K,E,S,J) a napäťovým výstupom 12V / 20mA pre ovládanie 12 SSR relé. V menu regulátora je možné nastaviť všetky potrebné parametre : SC, P, I, d, At, Hy. Kompatibilné teplotné senzory:  PT100 (-100-500.0 ℃), CU50 (-50-150.0 ℃), K (0-1300 ℃), E (0 ~ 800 ℃), S (0 ~ 1600 ℃), J (0 ~ 1000 ℃) Možnosti nastavenia: SC - chybová korekcia P - proporcionálny vzťah I - Integrálny čas d - diferenčný pomer At - AUTOTUNE Hy- nastavenie hysterézie Obsah balenia: PID regulátor
506,09€ / ks 421,74€ bez DPH
skladom1 ks 24.06.2024 môže byť u Vás
Kód:
104243
Univerzálny digitálny časovač 0,01 s - 999 min je určený na spúšťanie pripojeného zariadenia v presne nastavených intervaloch alebo cykloch. Spúšťanie sa vykonáva buď stlačením pedálu, stlačením zeleného tlačidla na prednom paneli alebo z nadradeného systému pripojeného ku konektoru pedálu. Časové intervaly možno nastaviť v niekoľkých rozsahoch od stotiny sekundy do 999 minút. Výstupom časovača je jeden kontakt prepínača relé, ktorý je vyvedený na trojkolíkový výstupný konektor. Spúšťací (nožný) konektor je typu D15, pričom pin 10 je GND a pin 11 je ovládací, pripojením týchto dvoch pinov sa spustí prednastavený časový interval alebo cyklický čas podľa vopred nastaveného programu. K dispozícii je niekoľko programov od jednoduchého časovača až po cyklické intervalové spínanie. Konektor pre výstup pin 1 - N.C. - v pokoji pripojený k spoločnému kontaktu COM pin 2 - COM (spoločný kontakt) pin 3 - N.O. - v pokoji odpojený, pri aktivácii časovača pripojený na COM Obsah balenia: univerzálny časovač s rozsahom od 0,01 sekundy do 999 minút, sieťový napájací kábel, redukcia D15.
417,39€ / ks 347,83€ bez DPH
skladom2-5 ks 24.06.2024 môže byť u Vás
Kód:
103163
Osemkanálový programovateľný PID regulátor s výstupnými Relé 230V / 3A pre riadenie a automatizáciu. PID regulátor patrí medzi spojité regulátory, zložený je z proporcionálnej, integračnej a derivačnej časti. V systémoch riadenia sa radí pred riadenú sústavu. Do regulátora vstupuje regulačná odchýlka a vystupuje akčná veličina (ON / OFF). Je určený pre riadenie priemyselných zariadení a riadenie / automatizáciu vykurovacích pecí, spájkovacích zariadení a iných tepelne závislých strojov. Pomocou regulátora je možné veľmi presne riadiť teplotu až ôsmich rôznych zariadení či, vykurovacích telies. Regulátor pracuje na princípe spínania výstupu s kontrolnou spätnou väzbou z teplotného snímača. Všetky konštanty a parametre možno nastaviť a vyladiť tak, aby dochádzalo k optimálnemu riadeniu a spínaniu teploty. PID regulátor je podstatne presnejší ako akékoľvek riešenie s termostatom. Osemkanálový regulátor s červenými LED displejmi je určený pre zabudovanie do panelu zariadenia. PID regulátor je vybavený ôsmimi vstupmi pre teplotné čidlá (K, E, S, J.) A ôsmimi reléovými výstupmi 230V / 3A AC. pre ovládanie zariadení. V menu regulátora je možné nastaviť všetky potrebné parametre. Kompatibilné teplotné čidlá:  K,E,S,J Možnosti nastavenia:    SC - sensor correction - predvolené 0 (nastavenie / kalibrácia termočlánku daného kanálu) P - pásmo proporcionality - predvolené 0 I - integračná zložka - predvolené 100 d - derivačná zložka - predvolené 25 At - Autotuning - predvolené 0 (0-vypnuté, 1-zapnuté) t - dĺžka cyklu v sekundách - východiskové 5 (SSR - 2-8), (relé - 20), kratší cyklus = vyššia presnosť = vyššie opotrebenie kontaktov relé alebo záťaže HY - hysterézia kontroléru v stupňoch celzia - predvolené 1 Sn - definícia pripojeného termočlánku - predvolené 0 (K-článok), prípustné hodnoty 0-3, 0 - K-článok, 1 - E-článok, 2 - J-článok, 3 - S-článok Add - adresa zariadenia pre RS485 - predvolené 0 baud - komunikačná rýchlosť pre RS485 - predvolené 9600 Cn - communication - predvolené 0 (komunikácia s PC), 1 = komunikácia s Mini tlačiarňou Obsah balenia: PID regulátor
318,26€ / ks 265,22€ bez DPH
skladom1 ks 24.06.2024 môže byť u Vás
Kód:
104242
Osemkanálový programovateľný PID regulátor s ovládaním 12V / 20mA pre osem SSR relé pre riadenie a automatizáciu. PID regulátor patrí medzi spojité regulátory, zložený je z proporcionálnej, integračnej a derivačnej časti. V systémoch riadenia sa radí pred riadenú sústavu. Do regulátora vstupuje regulačná odchýlka a vystupuje akčná veličina (ON / OFF). Je určený pre riadenie priemyselných zariadení a riadenie / automatizáciu vykurovacích pecí, spájkovacích zariadení a iných tepelne závislých strojov. Pomocou regulátora je možné veľmi presne riadiť teplotu až ôsmich rôznych zariadení či, vykurovacích telies. Regulátor pracuje na princípe spínania výstupu s kontrolnou spätnou väzbou z teplotného snímača. Všetky konštanty a parametre možno nastaviť a vyladiť tak, aby dochádzalo k optimálnemu riadeniu a spínania teploty. PID regulátor je podstatne presnejší ako akékoľvek riešenie s termostatom. Osemkanálový regulátor s červenými LED displejmi je určený pre zabudovanie do panelu zariadenia. PID regulátor je vybavený ôsmimi vstupmi pre teplotné snímače (K, E, S, J.) a napäťovým výstupom 12V / 20mA pre ovládanie ôsmich SSR relé. V menu regulátora je možné nastaviť všetky potrebné parametre. Kompatibilné teplotné senzory: K, E, S, J.   Možnosti nastavenia: SC - sensor correction - predvolené 0 (nastavenie / kalibrácia termočlánku daného kanálu) P - pásmo proporcionality - predvolené 0 I - integračná zložka - predvolené 100 d - derivačná zložka - predvolené 25 At - Autotuning - predvolené 0 (0-vypnuté, 1-zapnuté) t - dĺžka cyklu v sekundách - predvolená 5 (SSR - 2-8), (relé - 20), kratší cyklus = vyššia presnosť = vyššie opotrebenie kontaktov relé alebo záťaže HY - hysterézia kontroléra v stupňoch celzia - predvolené 1 Sn - definícia pripojeného termočlánku - predvolené 0 (K-článok), prípustné hodnoty 0-3, 0 - K-článok, 1 - E-článok, 2 - J-článok, 3 - S-článok Add - adresa zariadenia pre RS485 - predvolené 0 baud - komunikačná rýchlosť pre RS485 - predvolené 9600 Cn - communication - predvolené 0 (komunikácia s PC), 1 = komunikácia s Mini tlačiarňou   Obsah balenia: PID regulátor
328,70€ / ks 273,91€ bez DPH
skladom2-5 ks 24.06.2024 môže byť u Vás
Kód:
104262
Šesťkanálový programovateľný PID regulátor s ovládaním 12V / 20mA pre šesť SSR relé pre riadenie a automatizáciu. PID regulátor patrí medzi spojité regulátory, zložený je z proporcionálnej, integračnej a derivačnej časti. V systémoch riadenia sa radí pred riadenú sústavu. Do regulátora vstupuje regulačná odchýlka a vystupuje akčná veličina (ON / OFF). Je určený pre riadenie priemyselných zariadení a riadenie / automatizáciu vykurovacích pecí, spájkovacích zariadení a iných tepelne závislých strojov. Pomocou regulátora je možné veľmi presne riadiť teplotu až šiestich rôznych zariadení či, vykurovacích telies. Regulátor pracuje na princípe spínania výstupu s kontrolnou spätnou väzbou z teplotného snímača. Všetky konštanty a parametre možno nastaviť a vyladiť tak, aby dochádzalo k optimálnemu riadeniu a spínania teploty. PID regulátor je podstatne presnejší ako akékoľvek riešenie s termostatom. Šesťkanálový regulátor s červenými LED displejmi je určený pre zabudovanie do panelu zariadenia. PID regulátor je vybavený šiestimi vstupmi pre teplotné snímače (K, E, S, J.) a napäťovým výstupom 12V / 20mA pre ovládanie šiestich SSR relé. V menu regulátora je možné nastaviť všetky potrebné parametre. Kompatibilné teplotné senzory: K, E, S, J.   Možnosti nastavenia: SC - sensor correction - predvolené 0 (nastavenie / kalibrácia termočlánku daného kanálu) P - pásmo proporcionality - predvolené 0 I - integračná zložka - predvolené 100 d - derivačná zložka - predvolené 25 At - Autotuning - predvolené 0 (0-vypnuté, 1-zapnuté) t - dĺžka cyklu v sekundách - predvolená 5 (SSR - 2-8), (relé - 20), kratší cyklus = vyššia presnosť = vyššie opotrebenie kontaktov relé alebo záťaže HY - hysterézia kontroléra v stupňoch celzia - predvolené 1 Sn - definícia pripojeného termočlánku - predvolené 0 (K-článok), prípustné hodnoty 0-3, 0 - K-článok, 1 - E-článok, 2 - J-článok, 3 - S-článok Add - adresa zariadenia pre RS485 - predvolené 0 baud - komunikačná rýchlosť pre RS485 - predvolené 9600 Cn - communication - predvolené 0 (komunikácia s PC), 1 = komunikácia s Mini tlačiarňou       Obsah balenia: PID regulátor  
313,04€ / ks 260,87€ bez DPH
skladom2-5 ks 24.06.2024 môže byť u Vás
Kód:
104261
Šesťkanálový programovateľný PID regulátor s výstupnými Relé 230V / 3A pre riadenie a automatizáciu. PID regulátor patrí medzi spojité regulátory, zložený je z proporcionálnej, integračnej a derivačnej časti. V systémoch riadenia sa radí pred riadenú sústavu. Do regulátora vstupuje regulačná odchýlka a vystupuje akčná veličina (ON / OFF). Je určený pre riadenie priemyselných zariadení a riadenie / automatizáciu vykurovacích pecí, spájkovacích zariadení a iných tepelne závislých strojov. Pomocou regulátora je možné veľmi presne riadiť teplotu až šiestich rôznych zariadení či, vykurovacích telies. Regulátor pracuje na princípe spínania výstupu s kontrolnou spätnou väzbou z teplotného snímača. Všetky konštanty a parametre možno nastaviť a vyladiť tak, aby dochádzalo k optimálnemu riadeniu a spínaniu teploty. PID regulátor je podstatne presnejší ako akékoľvek riešenie s termostatom. Šesťkanálový regulátor s červenými LED displejmi je určený pre zabudovanie do panelu zariadenia. PID regulátor je vybavený štvoricou vstupov pre teplotné čidlá (K, E, S, J.) A šiestimi reléovými výstupmi 230V / 3A AC. pre ovládanie zariadení. V menu regulátora je možné nastaviť všetky potrebné parametre. Kompatibilné teplotné čidlá: K, E, S, J. Možnosti nastavenia: SC - sensor correction - predvolené 0 (nastavenie / kalibrácia termočlánku daného kanálu) P - pásmo proporcionality - predvolené 0 I - integračná zložka - predvolené 100 d - derivačná zložka - predvolené 25 At - Autotuning - predvolené 0 (0-vypnuté, 1-zapnuté) t - dĺžka cyklu v sekundách - východiskové 5 (SSR - 2-8), (relé - 20), kratší cyklus = vyššia presnosť = vyššie opotrebenie kontaktov relé alebo záťaže HY - hysterézia kontroléru v stupňoch celzia - predvolené 1 Sn - definícia pripojeného termočlánku - predvolené 0 (K-článok), prípustné hodnoty 0-3, 0 - K-článok, 1 - E-článok, 2 - J-článok, 3 - S-článok Add - adresa zariadenia pre RS485 - predvolené 0 baud - komunikačná rýchlosť pre RS485 - predvolené 9600 Cn - communication - predvolené 0 (komunikácia s PC), 1 = komunikácia s Mini tlačiarňou Obsah balenia: PID regulátor
297,39€ / ks 247,83€ bez DPH
skladom2-5 ks 24.06.2024 môže byť u Vás
Kód:
104241
Hydrostatický hladinomer s dvomi vstupmi pre kontrolu a meranie hladiny neagresívnych kvapalín (voda, olej) v beztlakových nádržiach, septikoch, zásobníkoch vody v miestach, kde sa nedá opticky zistiť výšku kvapaliny, alebo kde je nutné neustále kontrolovať presnú hladinu. Hladinomer určený pre vstavanie do panelu je vybavený dvoma vstupmi pre hydrostatické sondy, ktoré merajú výšku hladiny vody v cm s rozlíšením na 0,1cm. Každý zo vstupov je možné osadiť senzorom s odlišným rozsahom merania a možno tak naraz merať dve rôzne hladiny kvapaliny v dvoch nádržiach nezávisle na sebe. Pre každý senzor je možné nastaviť horný a spodný alarm, ktorý pri prekročení nastavenej hodnoty spína výstupné relé 230V / 3A. Relé potom môže spínať zvukový či optický alarm, alebo môže slúžiť napríklad pre spínanie čerpadiel pre reguláciu hladiny kvapaliny v nádrži. Pre zobrazenie nameraných hodnôt je snímač hladiny vybavený LED displejom a bargrafom. Prístroj dovoľuje nastaviť tiež hysterézu a má integrovanú možnosť kalibrácie, pripojený snímač je nutné pri prvom spustením nakalibrovať. Modul je napájaný pomocou napätia AC 230V / 50Hz s príkonom 5W. Drôtový senzor, napájanie aj reléové výstupy sa pripájajú do modulu pomocou klasickej skrutkovacej svorkovnice. Ovládanie Hladinomera je realizované membránovými tlačidlami vedľa bargrafu. Kalibrácia snímača: Po ponorení čidla do kvapaliny, môže hladinomer ukazovať rozdielnu hĺbku oproti skutočnému stavu, tento rozdiel je potrebné v nastavení hladinomeru pripísať či odpočítať. Pred prvým použitím je nutné poznať presnú hĺbku v ktorej bude senzor umiestnený a podľa, ktorej bude možné skontrolovať a nakalibrovať snímač pred jeho prvým použitím. ​Hladinomer je určený iba pre senzory 24V / 4-20mA Hydrostatický snímač hladiny je ovplyvnený aktuálnym atmosférickým tlakom a pri zmene tlaku môže dôjsť k miernym odchýlkam pri meraní.   Hladinomer je určený len na použitie v beztlakových nádržiach.   Keďže sa jedná o snímač, ktorý meria tlak kvapaliny podľa výšky vodného stĺpca, je nutné aby bolo nainštalované na dne nádrže.   Snímač nie je súčasťou balenia a je nutné ho zakúpiť zvlášť, v našej ponuke nájdete niekoľko typov hladinových snímačov.   Obsah balenia: Hladinomer, návod.  
255,65€ / ks 213,04€ bez DPH
skladom2-5 ks 24.06.2024 môže byť u Vás
Kód:
104252
Hydrostatický hladinomer -  kontrolér výšky hladiny kvapaliny na DIN lištu pre meranie a kontrolu výšky vodného stĺpca septikoch, nádržiach, zásobníkoch vody v miestach, kde sa nedá opticky zistiť výšku kvapaliny, alebo kde je nutné neustále kontrolovať presnú hladinu. Hladinomer určený pre upevnenie na DIN lištu s červeným LED displejom a bargrafom slúži k priebežnému meranie výšky hladiny v jednotkám cm a s rozlíšením na 0,1cm. Hladinomer má štyri reléové spínacie výstupy 230V / 3A pre nastavenie alarmu alebo spínanie externých zariadení (čerpadlo, optický alebo zvukový alarm ...) Každý výstup je možné nastaviť zvlášť s rôznou výškou hladiny kvapaliny a rôznou hysteréziou. Hladinomer tak dokáže spínať relé až v štyroch rôznych výškach hladiny za použitia iba jedného snímača. Pri zapnutí a nastavení všetkých relé možno napríklad nastaviť spínanie alarmu pri veľmi nízkej či naopak vysokej hladine vody a zároveň spínať a vypínať čerpadlo pre udržiavanie stálej hladiny vody. Prístroj dovoľuje nastaviť tiež hysterézu a má integrovanú možnosť kalibrácie, pripojený snímač je nutné pri prvom spustením nakalibrovať. Modul je napájaný pomocou napätia AC 230V / 50Hz s príkonom 5W. Drôtová senzory, napájanie aj reléové výstupy sa pripájajú do modulu pomocou klasickej skrutkovacej svorkovnice. Ovládanie Hladinomera je realizované membránovými tlačidlami pod displejom. Kalibrácia snímača: Po ponorení čidla do kvapaliny, môže hladinomer ukazovať rozdielnu hĺbku oproti skutočnému stavu, tento rozdiel je potrebné v nastavení hladinomeru pripísať či odpočítať. Pred prvým použitím je nutné poznať presnú hĺbku v ktorej bude senzor umiestnený a podľa, ktorej bude možné skontrolovať a nakalibrovať snímač pred jeho prvým použitím. Hladinomer je určený iba pre senzory 24V / 4-20mA Hydrostatický snímač hladiny je ovplyvnený aktuálnym atmosférickým tlakom a pri zmene tlaku môže dôjsť k miernym odchýlkam pri meraní.   Hladinomer je určený len na použitie v beztlakových nádržiach.   Keďže sa jedná o snímač, ktorý meria tlak kvapaliny podľa výšky vodného stĺpca, je nutné aby bolo nainštalované na dne nádrže.   Snímač nie je súčasťou balenia a je nutné ho zakúpiť zvlášť, v našej ponuke nájdete niekoľko typov hladinových snímačov.   Obsah balenia: Hladinomer, návod.  
213,91€ / ks 178,26€ bez DPH
skladom6-25 ks 24.06.2024 môže byť u Vás
Kód:
104253
PID regulátor PC410 na reguláciu teploty v priemysle alebo ako náhradný diel pre prepracovacie stanice, regulátor je určený na zabudovanie. Regulátor umožňuje nastaviť základné parametre PID regulátora, prípadne využiť funkciu automatického nastavenia parametrov PID (funkcia auto-tune) alebo prepnúť regulátor do dvojstavového režimu regulátor/termostat (ON/OFF). Výstupom je relé so spínacím kontaktom alebo napäťový výstup 20 V pre riadenie SSR. Programovo je možné definovať jeden alarmový výstup (ALARM1, relé so spínacím kontaktom). Regulátor používa ako vstupný snímač termočlánok typu K. Regulátor umožňuje reguláciu teploty v rozsahu 0 °C ~ 1820 °C. Regulátor je možné nastaviť na automatické nastavenie hodnôt alebo všetky tri komponenty nastaviť manuálne. PID regulátor dáva na svojom výstupe akciu, ktorá je súčtom troch zložiek: 1) proporcionálnej zložky, ktorá je úmerná regulačnej odchýlke 2) derivačná zložka, úmerná rýchlosti zmeny regulačnej odchýlky v čase 3) integračná zložka, úmerná časovému integrálu regulačnej odchýlky PID regulátor sa používa na presné riadenie teploty súčinom všetkých troch zložiek, pričom tieto zložky možno nastaviť manuálne na doladenie regulácie podľa potreby alebo ponechať túto funkciu na automatiku regulátora. Regulátor PC410 reguluje teplotu pripojením teplotnej sondy na vstupe na meranie teploty a relé na výstupe na spínanie zariadenia, v ktorom je potrebné regulovať teplotu. Termostat slúži ako náhradný diel pre infračervený spájkovací systém iR6500 Podporované snímače teploty: termočlánok typu K, PT100, snímač Cu50 - maximálna nameraná teplota závisí od typu použitého snímača.
130,43€ / ks 108,70€ bez DPH
skladom1 ks 24.06.2024 môže byť u Vás
Kód:
102703
Priemyselný digitálny časovač - relé OMRON H3CR-A s nastavením času od 0,01 sekundy do 300 hodín. Časovač je vybavený mechanickým ovládaním času pomocou otočného ovládača v kombinácii s prepínateľnými číselníkmi pomocou dvoch krížových skrutiek na paneli. Ľavá skrutka mení hodnoty stupnice regulátora 0 - 1,2 / 0 - 3 / 0 - 12 / 0 - 30 a pravá skrutka mení celkový koeficient časovej stupnice - sekundy / 10s / minúty / 10min / hodiny / 10hod. Maximálny čas relé je teda 300 hodín a minimálny čas je 0,01 s. K dispozícii sú aj rôzne režimy, v ktorých relé pracuje, ktoré možno prepínať aj pomocou krížovej skrutky na hornej strane panela. Režimy: oneskorenie vypnutia, oneskorenie pripojenia, oneskorenie zapnutia a vypnutia, symetrické cyklovanie od vypnutia, symetrické cyklovanie od zapnutia, zapnutie po nastavenom čase, s ovládaním kontaktov S
130,43€ / ks 108,70€ bez DPH
skladom2-5 ks 24.06.2024 môže byť u Vás
Kód:
102899
PID regulátor PC410 na reguláciu teploty v priemysle alebo ako náhradný diel pre prepracovacie stanice, regulátor je určený na zabudovanie. Regulátor umožňuje nastaviť základné parametre PID regulátora, prípadne využiť funkciu automatického nastavenia parametrov PID (funkcia auto-tune) alebo prepnúť regulátor do dvojstavového režimu regulátor/termostat (ON/OFF). Výstupom je relé so spínacím kontaktom alebo napäťový výstup 20 V pre riadenie SSR. Je možné programovo definovať výstup jedného alarmu (ALARM1, spínací kontakt relé). Regulátor umožňuje reguláciu teploty v rozsahu 0 °C ~ 1820 °C. Regulátor je možné nastaviť na automatické nastavenie hodnôt alebo všetky tri komponenty nastaviť manuálne. PID regulátor dáva na svojom výstupe akciu, ktorá je súčtom troch zložiek: 1) proporcionálnej zložky, ktorá je úmerná regulačnej odchýlke 2) derivačná zložka, úmerná rýchlosti zmeny regulačnej odchýlky v čase 3) integračná zložka, úmerná časovému integrálu regulačnej odchýlky PID regulátor sa používa na presné riadenie teploty súčinom všetkých troch zložiek, pričom tieto zložky možno nastaviť manuálne na doladenie regulácie podľa potreby alebo ponechať túto funkciu na automatiku regulátora. Regulátor PC410 reguluje teplotu pripojením teplotnej sondy na vstupe na meranie teploty a relé na výstupe na spínanie zariadenia, v ktorom je potrebné regulovať teplotu. Podporované snímače teploty: termočlánok typu K, PT100, snímač Cu50 - maximálna meraná teplota závisí od typu použitého snímača.
130,43€ / ks 108,70€ bez DPH
skladom2-5 ks 24.06.2024 môže byť u Vás
Kód:
103216
PID regulátor Sinotimer MC100 0-1300 °C na reguláciu teploty v priemysle alebo ako náhradný diel pre prepracovacie stanice, regulátor je určený na zabudovanie. Regulátor teploty umožňuje nastaviť základné parametre PID, prípadne využiť funkciu automatického nastavenia parametrov PID (funkcia auto-tune) alebo prepnúť regulátor do režimu dvojstavového regulátora/termostatu (ON/OFF). Výstupom je relé so spínacím kontaktom. Programovo je možné definovať výstup jedného alarmu (ALARM1, relé so spínacím kontaktom). Ako vstupný snímač sa používa termočlánok typu K,J,E,R,S,PT100,Cu50. Regulátor umožňuje regulovať teplotu v rozsahu 0 °C ~ 1300 °C. Regulátor je možné nastaviť na automaticky nastavené hodnoty alebo nastaviť všetky tri zložky manuálne. PID regulátor dáva na svojom výstupe akciu, ktorá je súčtom troch zložiek: 1) proporcionálnej zložky, ktorá je úmerná regulačnej odchýlke 2) derivačná zložka, úmerná rýchlosti zmeny regulačnej odchýlky v čase 3) integračnej zložky, úmernej časovému integrálu regulačnej odchýlky PID regulátor sa používa na presné riadenie teploty súčinom všetkých troch zložiek, pričom tieto zložky možno nastaviť manuálne na doladenie regulácie podľa potreby alebo ponechať túto funkciu na automatiku regulátora. Sinoregulátor MC100 reguluje teplotu tak, že na vstup pripojí teplotnú sondu na meranie teploty a na výstup relé na spínanie zariadenia, v ktorom je potrebné regulovať teplotu.  
99,13€ / ks 82,61€ bez DPH
skladom6-25 ks 24.06.2024 môže byť u Vás
Kód:
103716
Priemyselný PID regulátor, termostat REX-C100FK02-V*AN DA s funkciou automatického nastavenia PID parametrov, teplotný rozsah 0 - 999 °C s výstupom pre SSR relé, meranie teploty sondou typu K, jednoduchá inštalácia vložením do krabice DIN 1/16.  
78,26€ / ks 65,22€ bez DPH
skladomviac ako 25 ks 24.06.2024 môže byť u Vás
Kód:
102218
PID regulátor C100FK02-V*DA s SSR relé 24-380VAC 40A a teplotnou sondou typu K 0~400℃ Dodávaná súprava regulátora PID s relé SSR a termočlánkom je ideálna na riadenie kotlov, bojlerov, vykurovacích telies a iných vykurovacích zariadení, ktoré vykurujú obytné priestory alebo sa používajú na ohrev vody. Celý systém PID + relé + snímač je nami navrhnutý a dodávaný tak, aby sme zákazníkovi čo najviac uľahčili nákup a následnú inštaláciu a uvedenie do prevádzky. Súprava je v podstate profesionálny a digitálne riadený termostat s SSR relé na reguláciu vysokého výkonu vhodný na inštaláciu do skrinky alebo do prístrojovej dosky. Jednokanálový PID regulátor C100FK02-V*DA sa vyrába v štandardnom prevedení DIN 1/16 - 45x45 mm s rámčekom na montáž do prístrojovej dosky alebo skrinky. Na zadnej strane sa nachádza skrutkovacia svorkovnica na pripojenie napájania 230 V AC, snímača teploty, riadiaceho výstupu pre relé SSR (4-20 mA DC) a svorky alarmu. Na prednej strane sú dva LED displeje PV a SV a štyri membránové tlačidlá na ovládanie a nastavovanie parametrov. Horný displej označený PV zobrazuje aktuálnu hodnotu meranej veličiny a dolný SV zobrazuje hodnotu nastavenú používateľom. Displeje sú farebne označené: PV - červená LED, SV - zelená LED. Dodávané SSR relé 24 - 380 V AC, 0-40 A, slúži na spínanie pripojeného zariadenia, napríklad kotla, činnosť relé je riadená presnou PID reguláciou s pripojeným snímačom teploty. Dodávané SSR relé je potrebné pri vyšších výkonoch pasívne chladiť, na tento účel sa používa dodávaný hliníkový profil. Okrem relé SSR s chladičom súprava obsahuje aj teplotnú sondu typu K s 9 mm dlhým závitom M6 a oceľovým opletením, ktoré zabraňuje mechanickému a tepelnému poškodeniu vodiča sondy. Dodávaná sonda má teplotný rozsah 0 - 400 °C. Regulátor PID však podporuje aj iné teplotné snímače, napríklad K, J, S, R, PT100, CU50, ktoré môžu mať vyšší teplotný rozsah a v prípade potreby možno pôvodný teplotný snímač nahradiť iným podľa požiadaviek aplikácie. PID regulátor umožňuje manuálne nastavenie týchto parametrov: AL1 - nastavenie spustenia alarmu ATU - vypnutie funkcie PID (automatické ladenie) P pásmo proporcionality - manuálne nastavenie I integračný čas - manuálne nastavenie D Derivačný čas - ručné nastavenie Ar pracovný rozsah pásma proporcionality T Nastavenie času regulačného cyklu (perióda PWM v sekundách) SC Korekcia chyby merania LCY Blokovanie zmeny parametra COD nastavenie typu snímača teploty (K, J, S, R, PT100, CU50) Čo je PID a ako funguje? PID regulácia (Proporcionálno-integrálno-diferenciálna regulácia) je metóda automatickej regulácie, ktorá sa používa na udržiavanie ustáleného stavu v systémoch, ktoré sú citlivé na zmeny vstupných podmienok.pID regulácia funguje tak, že porovnáva výstupnú hodnotu systému (meraná veličina) s požadovanou hodnotou (referenčná veličina) a na základe tejto odchýlky vypočíta výstupný signál, ktorý ovplyvňuje správanie systému. Celkový výstupný signál PID regulátora je potom kombináciou výstupov troch častí. Proporcionálna časť (P), integrálna časť (I), diferenciálna časť (D). Proporcionálna časť (P) - zabezpečuje, že čím väčšia je odchýlka medzi meranou a referenčnou hodnotou, tým väčší bude výstupný signál, ktorý túto odchýlku zníži. Táto časť pomáha systému rýchlo reagovať na zmeny vstupných podmienok. Integračná časť (I) - zabezpečuje, že pri dlhšom trvaní odchýlky medzi nameranou a referenčnou hodnotou sa výstupný signál zvýši, aby pomohol systému čo najrýchlejšie dosiahnuť stabilný stav. Táto časť pomáha systému eliminovať dlhodobé odchýlky. Diferenciálna časť (D) - zabezpečuje, že systém bude mať menšie skoky v reakcii na zmeny vstupných podmienok tým, že upravuje výstupný signál na základe rýchlosti zmeny odchýlky medzi nameranou a referenčnou hodnotou. Obsah balenia: PID regulátor C100FK02-V*DA, SSR relé SSR-40 DA 24-380V AC 40A, termočlánok typu K, 0-400 °C, 1 m.  
73,04€ / ks 60,87€ bez DPH
Tovar je na ceste 30.06.2024
Kód:
104576
Plne programovateľný PID regulátor / termostat CH502FK02 s dvoma LED displejmi na súčasnú indikáciu meranej a nastavenej teploty, určený na montáž na panel (DIN 1/8). Tento PID regulátor umožňuje reguláciu teploty v rozsahu 0 °C ~ 1820 °C Regulátor umožňuje nastaviť základné parametre PID regulátora, prípadne využiť funkciu automatického nastavenia parametrov PID (funkcia auto-tune) alebo prepnúť regulátor do režimu in-state regulátora / termostatu (ON/OFF). Výstupom je relé so spínacím kontaktom alebo 12V napäťový výstup pre riadenie SSR. Je možné programovo definovať výstup jedného alarmu (ALARM1, spínací kontakt relé). Ako vstupný snímač sa používa termočlánok typu "K". Termostat je určený na zabudovanie do panelu, rozmery montážneho otvoru sú 92x45 mm. Na dokonalé upevnenie v paneli sa na upevnenie termostatu používajú bočné svorky (sú súčasťou dodávky) Špecifikácie Regulácia: PID alebo ON/OFF Automatické ladenie - samočinné ladenie: keď je zvolená táto funkcia, nastaví sa rozsah proporcionality, integračný a derivačný čas, čas cyklu a ďalšie parametre. ON/OFF Čas cyklu: programovateľný Nastavenie prepínania výstupu ALARM1 Zabezpečenie údajov pomocou programovateľných konfiguračných zámkov Displej - 4-miestny (7 segmentový LED): -červený - aktuálny, meraná teplota / popis žiadanej hodnoty -zelená - nastavená, požadovaná teplota / požadovaná hodnota Ďalšie indikácie: stav výstupu regulátora, indikátory alarmu a automatického ladenia K 0-1372 ℃ R 0-1700 ℃ S 0-1769 ℃ B 0-1820 ℃ E 0-1000 ℃ N 0-1300 ℃ T -199.9-400.0 ℃ Regulátor neobsahuje termočlánkovú sondu.
52,17€ / ks 43,48€ bez DPH
skladomviac ako 25 ks 24.06.2024 môže byť u Vás
Kód:
102903
XY-WJ01 je digitálne programovateľný reléový modul s funkciou oneskorenia a cyklickým režimom. Modul umožňuje nastavenie zapnutia/vypnutia relé v rozsahu 0.01s až 999,9min s funkciou oneskorenia v synchrónnom alebo asynchrónnom režime z možnosti nastavenia počtu cyklov 1-9999/nekonečno, kedy relé cyklicky zapne vami nastavený čas T1 a pozastaví T2. Relé je možné ovládať napätím 3,0V~24,0V, alebo spínaním kontaktov, viď schéma zapojenia v galérii. Na zobrazenie informácií o nastavení a stave relé sa používa prehľadný modro podsvietený LCD displej s bielym písmom a okolo displeja sú rozmiestnené štyri digitálne ovládané tlačidlá na nastavenie všetkých funkcií. Modul je určený na zabudovanie do skrinky alebo šasi prístroja. Modul časového relé sa používa v elektrických prístrojoch a zariadeniach, kde je potrebné zmeniť stav pomocou presného časovania, na ovládanie osvetlenia, vykurovania alebo na riadenie motorov, čerpadiel, dávkovačov, ventilátorov, stýkačov atď. Modul je vhodný na riadenie čerpadiel pomocou presného časovania s možnosťou opakovania, čím sa dá dosiahnuť automatické a opakované dávkovanie kvapalín s vysokou presnosťou. Funkcia relé: P1 - vypnutie relé v nastavenom čase t1 (opätovným stlačením tlačidla v čase t1 sa odpočítavanie vynuluje) P2 - vypnutie relé v nastavenom čase t1 (opätovné stlačenie tlačidla v čase t1 zastaví odpočítavanie) P3 - zapnutie relé v nastavenom čase t1 P4 - vypnutie relé na nastavený čas t1, zapnutie relé na nastavený čas t2 v cyklickom režime (opakovanie) (opätovným stlačením tlačidla sa časovač znovu spustí a zastaví) P5 - zapnutie relé na nastavený čas t1, vypnutie relé na nastavený čas t2 v cyklickom režime (opakovanie) (opätovným stlačením tlačidla sa časovač znovu spustí a zastaví) P6 rozopnutie relé na nastavený čas t1, zopnutie relé na nastavený čas t2 v cyklickom režime (opakovanie) P7 otvoriť relé pre nastavený čas t1, otvoriť relé pre nastavený čas t2 v cyklickom režime (opakovať) P8 Relé je zapnuté a rozpojením ovládacích kontaktov sa relé otvorí na čas T1 P9 Relé je otvorené a rozpojenie ovládacích kontaktov zapína relé na čas T1 Rozsahy nastavenia času: 1) 0,01 s~99,99 s 2) 0,1sec~999,9sec 3) 1sec~9999sec 4) 1min~999,9min  
48,00€ / ks 40,00€ bez DPH
skladom6-25 ks 24.06.2024 môže byť u Vás
Kód:
103558
STC-100A je vysokokvalitný panelový termostat, ktorý umožňuje prevádzku v režimoch vykurovania/chladenia s jedným výstupným relé, spätnoväzbovou sondou a veľmi jednoduchým ovládaním a širokým rozsahom nastavení. Termostat STC-100A umožňuje reguláciu teploty v rozsahu -40 °C ~ 70 °C (meranie -40 °C ~ 99 °C), nastavenie hysterézy, oneskorený štart, akustickú signalizáciu, nastavenie maximálnej a minimálnej hodnoty a možnosť kalibrácie. Zobrazovacia jednotka je dvojmiestny segmentový LED displej. Termostat je napájaný sieťovým napätím 230 V AC. Vo vnútri termostatu sa nenachádza lacný spínaný zdroj, ale klasický transformátor. Termostat je určený na zabudovanie do panelu, rozmery montážneho otvoru sú 71x29mm. Na dokonalé zabudovanie do panelu slúžia oranžové bočné posuvníky, ktoré slúžia na upevnenie termostatu - jednoduchá inštalácia. Súčasťou termostatu je meracia sonda, ktorá je vodotesná. Dĺžka sondy je približne 2 m.
48,00€ / ks 40,00€ bez DPH
skladom6-25 ks 24.06.2024 môže byť u Vás
Kód:
102896
Časový spínač s funkciou oneskorenia DDC-431 so spínacím výstupom. Obvod sa používa na oneskorenie spínania výstupu alebo na spínanie výstupu na určitý čas, prípadne na kombináciu oboch parametrov súčasne. Spínaný výstup s relé môže byť zaťažený jednosmerným napätím 30 V/10 A alebo striedavým napätím 250 V/10 A. Obvod môže spínať výstup na čas (T2) 0,1s-999min, nastaviť oneskorenie (T1) pred samotným spínaním 0,1s-999min a tiež nastaviť pauzu (T3) 0,1s-999min medzi spínaním výstupu. (platí pre režim P3.1 a P3.2 s funkciou opakovania slučky L1), ktorý umožňuje nastaviť cyklické spínanie/pauzu s počtom opakovaní 1-999. Obvod možno použiť na ovládanie napr. výdajných automatov, baliacich zariadení, akýchkoľvek rotujúcich strojov, svetiel a inej elektroniky v domácej dielni alebo v servise. Modul je umiestnený v malej plastovej škatuľke s červeným LED displejom a štyrmi ovládacími tlačidlami na nastavenie funkcií a parametrov spínania, škatuľka má po stranách dve očká na montáž na stenu alebo panel, na pripojenie vodičov sú na oboch stranách skrutkovacie svorky. Funkcie modulu DDC-431: P1.1 - po privedení signálu na vstup sa výstup zapne na čas T2, po odpočítaní sa vypne ( po opätovnom privedení signálu nič a stále sa odpočítava) P 1.2 - Keď sa na vstup privedie signál, výstup sa zapne na čas T2, po odpočítaní sa vypne ( po opätovnom privedení signálu sa T2 vynuluje a odpočítavanie sa začne znova) P1.3 - Po privedení signálu na vstup sa výstup zapne na čas T2, po odpočítaní sa vypne ( po opätovnom privedení signálu sa odpočítavanie zastaví) P2 - po privedení signálu na vstup sa spustí prvé odpočítavanie T1, potom sa zapne výstup na T2 P3.1 - Po privedení signálu na vstup sa zapne výstup na T2, nasleduje pauza T3 a celý proces sa opakuje (slučka) podľa počtu nastavených opakovaní, celá sekvencia sa vypne po opätovnom zapnutí výstupu alebo po odpočítaní nastavených cyklov L1 P3.2 sa rovnako ako P3.1 nemusí automaticky zapnúť, ale odpočítavanie sa spustí automaticky po nastavení časov a cyklov P4 Rovnaký ako 1.1, ale zapína sa po odpojení signálu, t. j. signál je pripojený (napätie) a výstup sa zapína po odpojení Nastaviteľné parametre: T1) čas oneskorenia 0,1s-999min T2) čas spínania 0,1s-999min T3) čas pauzy 0,1s-999min L1) počet opakovaní slučky 1-999
16,17€ / ks 13,48€ bez DPH
skladom6-25 ks 24.06.2024 môže byť u Vás
Kód:
104520
Celkový počet výrobkov: 29
Sme tu s vami už 20 rokov
Sme tu s vami už 20 rokov

Sme tu s vami už 20 rokov

Za tú dobu sme ušli pekný kus cesty. Ak vás zaujíma náš príbeh, čítajte viac. Ďakujeme za vašu priazeň!