Panelové merače

Filtrovanie
9,47 €
68,39 €
Trojfázový panelový VA meter 1-60 / 1-500V AC pre meranie prúdu, napätia a kontrolu zapojenia fáz v trojfázových zariadeniach, strojoch či rozvodoch striedavého napätia. Panelový VA meter pre meranie trojfázového striedavého rozvodu 1-500V AC s meraním prúdu v rozsahu 1-60 na každej jednej fáze. Multimeter je určený pre zabudovanie do panelu či zariadení, je vybavený svorkovnicou pre pripojenie prúdových cievok, ktoré merajú jednotlivé fázy (v balení 3 cievky) cievky sú uzavreté a je nutné nimi vodič pretiahnuť, vnútorný priemer cievky je 12mm. Panel má dva rady červených LED displejov, prvý rad zobrazuje napätie / frekvenciu či správne zapojenie sledu fáz (funkcie možno prepínať tlačidlami) druhá rada slúži na zobrazenie odoberaného prúdu. Multimeter je určený pre vstavanie do panelu. Otvor pre vstavanie je 91x91x45mm (VxŠxH) Zariadenie je potrebné napájať AC napätím 140-270V. K prúdovej cievke je pripojená dvojlinka s dĺžkou cca. 60cm, ktorú možno v prípade potreby nastaviť dlhším vodičom. Obsah balenia: trojfázový ampérmeter, 3ks meracích cievok.
52,17€ / ks 43,48€ bez DPH
skladomviac ako 25 ks 31.05.2024 môže byť u Vás
Kód:
104254
Trojfázový panelový VA meter 1-100A / 1-500V AC pre meranie prúdu, napätia a kontrolu zapojenia fáz v trojfázových zariadeniach, strojoch či rozvodoch striedavého napätia Panelový VA meter pre meranie trojfázového striedavého rozvodu 1-500V AC s meraním prúdu v rozsahu 1-100A na každej jednej fáze. Multimeter je určený pre zabudovanie do panelu či zariadení, je vybavený svorkovnicou pre pripojenie prúdových cievok, ktoré merajú jednotlivé fázy (v balení 3 cievky) cievky sú uzavreté a je nutné nimi vodič pretiahnuť, vnútorný priemer cievky je 16,7mm. Panel má dva rady červených LED displejov, prvý rad zobrazuje napätie / frekvenciu či správne zapojenie sledu fáz (funkcie možno prepínať tlačidlami) druhá rada slúži na zobrazenie odoberaného prúdu. Multimeter je určený pre vstavanie do panelu. Otvor pre vstavanie je 91x91x45mm (VxŠxH) Zariadenie je potrebné napájať AC napätím 140-270V. K prúdovej cievke je pripojená dvojlinka s dĺžkou cca. 60cm, ktorú možno v prípade potreby nastaviť dlhším vodičom. Obsah balenia: trojfázový ampérmeter, 3ks meracích cievok.  
62,61€ / ks 52,17€ bez DPH
skladom6-25 ks 31.05.2024 môže byť u Vás
Kód:
104255
Trojfázový panelový VA meter 2-250A / 1-500V AC pre meranie prúdu, napätia a kontrolu zapojenia fáz v trojfázových zariadeniach, strojoch či rozvodoch striedavého napätia. Panelový VA meter pre meranie trojfázového striedavého rozvodu 1-500V AC s meraním prúdu v rozsahu 2-250A na každej jednej fáze. Multimeter je určený pre zabudovanie do panelu či zariadení, je vybavený svorkovnicou pre pripojenie prúdových cievok, ktoré merajú jednotlivé fázy (v balení 3 cievky) cievky sú uzavreté a je nutné nimi vodič pretiahnuť, vnútorný priemer cievky je 30mm. Panel má dva rady červených LED displejov, prvý rad zobrazuje napätie / frekvenciu či správne zapojenie sledu fáz (funkcie možno prepínať tlačidlami) druhá rada slúži na zobrazenie odoberaného prúdu. Multimeter je určený pre vstavanie do panelu. Otvor pre vstavanie je 91x91x45mm (VxŠxH) Zariadenie je potrebné napájať AC napätím 140-270V. K prúdovej cievke je pripojená dvojlinka s dĺžkou cca. 60cm, ktorú možno v prípade potreby nastaviť dlhším vodičom. Obsah balenia: trojfázový ampérmeter, 3ks meracích cievok.  
67,83€ / ks 56,52€ bez DPH
skladom6-25 ks 31.05.2024 môže byť u Vás
Kód:
104256
Prúdový bočník typu FL-2 na meranie jednosmerných prúdov do 100 A je vhodný ako príslušenstvo pre panelové multimetre, na meranie vyšších prúdových odberov. Úbytok napätia pri 100 A je rovný 75 mV. Bočník je nízkoohmový rezistor zapojený do série so záťažou (spotrebičom). Používa sa na meranie alebo zisťovanie prúdu prechádzajúceho záťažou. Keď záťažou (a teda aj bočníkom) prechádza prúd, na bočníku vzniká úbytok napätia, ktorý je úmerný prechádzajúcemu prúdu.
12,00€ / ks 10,00€ bez DPH
skladom6-25 ks 31.05.2024 môže byť u Vás
Kód:
102158
Multifunkčný merač V/A na DIN lištu s meraním striedavého napätia 80-300 V, prúdu 0-100 A, frekvencie 45-65 Hz a spotreby energie a účinníka. Modul je určený na montáž na lištu DIN do rozvodných skríň v domácnostiach, dielňach, závodoch alebo laboratóriách. Pripojený modul zobrazuje na prehľadnom displeji všetky dôležité informácie o napájaní: napätie, prúd, prúdovú a celkovú spotrebu, frekvenciu a účinník. Vo vnútri modulu je integrovaná meracia cievka, ktorá meria prúd do 100 A indukčne (bezkontaktne). Na prednom paneli modulu sa nachádzajú tri samostatné podsvietené displeje s celkovou veľkosťou 36x32mm, displeje zobrazujú prúd, napätie a spotrebu (A,V,W), po krátkom stlačení tlačidla pod displejom sa zobrazené hodnoty prepnú na celkovú nameranú spotrebu, frekvenciu sieťového napätia a účinník. (Kwh, HZ a cos φ). Modul si pamätá celkovú spotrebu aj po odpojení napájania, dlhým stlačením tlačidla pod displejom sa celková spotreba vynuluje. Modul je napájaný priamo zo siete 230 V, vstupné napätie sa realizuje pomocou spoločnej skrutkovej svorky. Obsah balenia : merač
52,17€ / ks 43,48€ bez DPH
skladomviac ako 25 ks 31.05.2024 môže byť u Vás
Kód:
103695
Multifunkčný panelový merač s meraním striedavého napätia 80-260 V, prúdu 0-100 A s toroidným prúdovým transformátorom, frekvenciou 45-65 Hz a spotrebou energie a účinníkom. Modul je vhodný na inštaláciu do panelov alebo, konštrukčných skríň v domácich dielňach, školských laboratóriách a servisných strediskách. Pripojený modul zobrazuje na prehľadnom displeji všetky dôležité informácie o napájaní: napätie, prúd, prúdovú a celkovú spotrebu, frekvenciu a účinník. Spolu s modulom sa dodáva aj merací transformátor prúdu, ktorý sa postará o meranie prúdu až do 100 A! Cievka meria prúd indukčne (bezkontaktne) stačí ju pripojiť k meraciemu modulu a pripojiť k obvodu, ktorý chceme merať. Toroidná cievka je zaplombovaná a nie je možné ju pripojiť k už nainštalovanému spotrebiču alebo zdroju napájania. nie je pripojená k obvodu. Cievka musí byť prevlečená cez vodič meraného obvodu. Na našej webovej stránke nájdete aj verziu modulu s možnosťou zapojenia bez demontáže obvodu. Na prednom paneli modulu sa nachádza veľký podsvietený displej s rozmermi 50 x 30 mm, na displeji sa môžu naraz zobraziť všetky merané hodnoty: napätie, prúd, prúdový odber W, celkový odber W, frekvencia a PF (účinník). Vedľa displeja sa nachádza len jedno multifunkčné tlačidlo: krátke stlačenie - zapnutie/vypnutie podsvietenia (stav podsvietenia sa pamätá aj po odpojení od napájania), 3 s stlačenie: funkcia alarmu - slúži na nastavenie výkonu vo wattoch, pri prekročení bliká podsvietenie a hodnota výkonu, 5 s stlačenie: nasleduje krátke potvrdzujúce stlačenie - vynulovanie počítadla celkovej spotreby. Na zadnej strane modulu sa nachádza svorkovnica pre napájanie modulu a vstup meracej cievky. Modul je napájaný priamo z elektrickej siete. Po odpojení od siete si modul pamätá nastavenia a celkovú spotrebu energie. Schéma zapojenia modulu sa nachádza v galérii produktov. Obsah balenia.
41,74€ / ks 34,78€ bez DPH
skladom6-25 ks 31.05.2024 môže byť u Vás
Kód:
103668
Multifunkčný panelový wattmeter s meraním striedavého napätia 80-260 V, prúdu 0-10 A, frekvencie 45-65 Hz a spotreby energie a účinníka. Modul je vhodný na inštaláciu do panelov alebo stavebných skríň v domácich dielňach, školských laboratóriách a servisných strediskách. Pripojený modul zobrazuje na prehľadnom displeji všetky dôležité informácie o napájaní: napätie, prúd, prúdovú a celkovú spotrebu, frekvenciu a účinník. Na prednom paneli modulu sa nachádza veľký podsvietený displej s rozmermi 50 × 30 mm, na displeji možno naraz zobraziť všetky namerané hodnoty: napätie, prúd, prúdovú spotrebu W, celkovú spotrebu W, frekvenciu a PF (účinník). Vedľa displeja sa nachádza len jedno multifunkčné tlačidlo: krátke stlačenie - zapnutie/vypnutie podsvietenia (stav podsvietenia sa pamätá aj po odpojení od napájania), 3 s stlačenie: funkcia alarmu - slúži na nastavenie výkonu vo wattoch, pri prekročení bliká podsvietenie a hodnota výkonu, 5 s stlačenie: nasleduje krátke potvrdzujúce stlačenie - vynulovanie počítadla celkovej spotreby. Na zadnej strane modulu sa nachádza svorkovnica pre vstup a výstup, vstup slúži na pripojenie sieťového napätia 80-260 V AC a vstup slúži na pripojenie spotrebiča, el. vstup na napájací zdroj, zariadenie alebo rozvod elektrickej energie. Modul je napájaný priamo zo siete. Po odpojení od siete si modul pamätá nastavenia a celkovú spotrebu energie.
41,74€ / ks 34,78€ bez DPH
skladom6-25 ks 31.05.2024 môže byť u Vás
Kód:
103658
Multifunkčný panelový merač so striedavým napätím 80-260 V, meraním prúdu 0-100 A pomocou otvoriteľného prúdového transformátora, frekvenciou 45-65 Hz a spotrebou energie a účinníkom. Modul je vhodný na inštaláciu do panelov alebo stavebných skríň v domácich dielňach, školských laboratóriách a servisných strediskách. Pripojený modul zobrazuje na prehľadnom displeji všetky dôležité informácie o napájaní: napätie, prúd, prúdovú a celkovú spotrebu, frekvenciu a účinník. S modulom sa dodáva prúdový rozpojovací transformátor, ktorý sa postará o meranie prúdu až do 100 A! Cievka meria prúd indukčne (bezkontaktne) stačí ju pripojiť k meraciemu modulu a "zacvaknúť" na obvod, ktorý chceme merať. Cievku možno otvoriť a nacvaknúť na spotrebič alebo už nainštalované elektrické zariadenie. obvode bez toho, aby bolo potrebné obvod rozoberať. Na prednom paneli modulu sa nachádza veľký podsvietený displej s rozmermi 50x30mm, na displeji je možné zobraziť všetky merané hodnoty naraz: napätie, prúd, prúdový odber W, celkový odber W, frekvenciu a PF (účinník). Vedľa displeja sa nachádza len jedno multifunkčné tlačidlo: krátke stlačenie - zapnutie/vypnutie podsvietenia (stav podsvietenia sa pamätá aj po odpojení od napájania), 3 s stlačenie: funkcia alarmu - slúži na nastavenie výkonu vo wattoch, pri prekročení bliká podsvietenie a hodnota výkonu, 5 s stlačenie: nasleduje krátke potvrdzujúce stlačenie - vynulovanie počítadla celkovej spotreby. Na zadnej strane modulu sa nachádza svorkovnica pre napájanie modulu a vstup meracej cievky. Modul je napájaný priamo z elektrickej siete. Po odpojení od siete si modul pamätá nastavenia a celkovú spotrebu energie. Schéma zapojenia modulu sa nachádza v galérii produktov. Obsah balenia.
41,74€ / ks 34,78€ bez DPH
skladomviac ako 25 ks 31.05.2024 môže byť u Vás
Kód:
103669
Digitálny panelový merač striedavého prúdu a napätia (voltmeter 60-500V AC + ampérmeter 0-100A AC) na inštaláciu do panelových alebo sieťových či laboratórnych zariadení. VA merač s predným štvorcovým panelom s rozmermi 28x28mm zobrazuje merané napätie 60-500V AC a prúd 0-100A AC na dvojriadkovom LED displeji žltej farby s výškou znaku 7 mm. Merač nepotrebuje samostatný napájací zdroj, je napájaný priamo zo svoriek na meranie napätia. Skrutkovacia svorka na zadnej strane merača VA slúži na pripojenie vodičov meraného napätia. Na meranie prúdu sa k panelovému meraču pripojí prúdový transformátor s vnútorným otvorom s priemerom 15 mm, cez otvor transformátora sa prevlečie izolovaný fázový vodič na meranie prietoku striedavého prúdu. Transformátor je pripojený k 30 cm dlhému vodiču s konektorom v strede. Na pripevnenie V/A merača k panelu slúži plastová matica s priemerom 28 mm, ktorá zaisťuje celý merač z vnútornej strany prístrojovej dosky, otvor na montáž voltmetra je 22 mm.
14,09€ / ks 11,74€ bez DPH
skladom6-25 ks 31.05.2024 môže byť u Vás
Kód:
103757
Digitálny ampérmeter 0-100A na meranie striedavého prúdu, určený na montáž do panelu alebo na inštaláciu do sieťových alebo laboratórnych zariadení. Ampérmeter so štvorcovým čelným panelom s rozmermi 28 × 28 mm zobrazuje meraný prúd v rozsahu 0-100 A na jednoriadkovom zelenom LED displeji s výškou znaku 12 mm. Ampérmeter je napájaný zo siete 230 V, na pripojenie napájania slúži skrutkovacia svorka na zadnej strane ampérmetra. Na meranie prúdu sa k panelovému meraču pripojí prúdový transformátor s vnútorným otvorom s priemerom 15 mm, otvorom transformátora sa prevlečie izolovaný fázový vodič na meranie prietoku striedavého prúdu. Transformátor je pripojený k 30 cm dlhému vodiču s konektorom v strede. Na pripevnenie voltmetra k panelu slúži plastová matica s priemerom 28 mm, ktorá zaisťuje celý merací prístroj z vnútornej strany prístrojového panelu, otvor na montáž voltmetra je 22 mm.
11,48€ / ks 9,57€ bez DPH
skladomviac ako 25 ks 31.05.2024 môže byť u Vás
Kód:
103756
Digitálny voltmeter 24-500 V AC na montáž na panel alebo sieťové či laboratórne prístroje. Voltmeter so štvorcovým čelným panelom s rozmermi 28 × 28 mm zobrazuje pripojené napätie v rozsahu 24-500 V AC (striedavé napätie) na jednoriadkovom červenom LED displeji s výškou znaku 12 mm. Voltmeter je napájaný priamo z meraného napätia, na pripevnenie voltmetra k panelu slúži plastová matica s priemerom 28 mm, ktorá celý voltmeter zaisťuje z vnútornej strany panelu, otvor na montáž voltmetra je 22 mm.
9,39€ / ks 7,83€ bez DPH
skladom6-25 ks 31.05.2024 môže byť u Vás
Kód:
103755
Multifunkčný panelový tester (multimeter) na meranie napätia 1-100 V, prúdu 0-15 A a ďalších veličín, ako je výkon (W), kapacita batérie (mAh) a celková dodaná elektrická energia (Wh). K dispozícii je aj meranie teploty. Na zobrazenie veličín sa používa LCD displej s rozlíšením 128x64px. Tester vyžaduje externé napájanie 5 V DC, ktoré sa môže realizovať buď prostredníctvom mico USB kábla, alebo konektora na pripojenie externého zdroja. Na meranie veličín sa používajú 2 svorky V+/V- in a V+/V- out. Súčasťou dodávky sú 2 páry káblov ukončených krokosvorkami a jeden pár s konektorom pre externé napájanie. Kábel micro USB nie je súčasťou dodávky. Panelový tester má minimalistické rozmery, je určený na zabudovanie do panela alebo šasi napájacieho zdroja, kde môže slúžiť ako zobrazovacia jednotka výstupných veličín. Rozmery zabudovaného otvoru sú 44,85 - 25,6 - 21,3 mm (š, v, h). Ide o rozmery základne testera (rámček okolo displeja je väčší).  
33,39€ / ks 27,83€ bez DPH
skladom2-5 ks 31.05.2024 môže byť u Vás
Kód:
102135
Panelový multimeter merajúci jednosmerné napätie od 0 V do 200 V a prúd do 10 A. Multimeter je v panelovom formáte, a preto je primárne určený na inštaláciu do domácich zdrojov, meracích panelov, ovládacích panelov a všade tam, kde je potrebné kontrolovať jednosmerné napätie a prúd. Multimeter má štandardnú veľkosť panela - 45 × 27 mm a celkovú hĺbku 22 mm. Vďaka malým kompaktným rozmerom možno tento multimeter zabudovať aj do najmenších napájacích zdrojov. Displej je dvojriadkový štvormiestny a je tvorený červenými LED segmentmi, vďaka čomu je veľmi dobre čitateľný. Tento multimeter má už zabudovaný bočník, takže nie je potrebné používať externý. V zadnej časti sú dva trimre, ktoré umožňujú kalibráciu každej z meraných veličín. Multimeter je napájaný externým zdrojom 4-12 V DC (nie je súčasťou dodávky). Voltmeter meria na dve desatinné miesta - 00,01 V (10 mV) pri meraní do 99,99 V, od 100 V sa desatinná čiarka posúva a rozlíšenie je 0,1 V. Ampérmeter meria s presnosťou na tri desatinné miesta 0,001A (1mA) Multimeter sa dodáva s potrebnou kabelážou (vrátane konektorov).
20,35€ / ks 16,96€ bez DPH
skladom6-25 ks 31.05.2024 môže byť u Vás
Kód:
102582
Panelový multimeter merajúci jednosmerné napätie od 0 V do 50 V a prúd do 10 A. Multimeter je v panelovom formáte, a preto je primárne určený na inštaláciu do domácich zdrojov, meracích panelov, ovládacích panelov a všade tam, kde je potrebné kontrolovať jednosmerné napätie a prúd. Multimeter má štandardnú veľkosť panela - 45 × 27 mm a celkovú hĺbku 22 mm. Vďaka malým kompaktným rozmerom možno tento multimeter zabudovať aj do najmenších napájacích zdrojov. Displej je dvojriadkový trojmiestny a je tvorený červenými LED segmentmi, vďaka čomu je veľmi dobre čitateľný. Tento multimeter má už zabudovaný bočník, takže nie je potrebné používať externý. V zadnej časti sú dva trimre, ktoré umožňujú kalibráciu každej z meraných veličín. Multimeter je napájaný externým zdrojom 4-12 V DC (nie je súčasťou dodávky). Voltmeter meria s presnosťou na jedno desatinné miesto - 0,1 V (100 mV) a ampérmeter meria s presnosťou na dve desatinné miesta 0,01 A (10 mA) Multimeter sa dodáva s potrebnou kabelážou (vrátane konektorov)  
14,09€ / ks 11,74€ bez DPH
skladom6-25 ks 31.05.2024 môže byť u Vás
Kód:
102615
Panelový voltmeter merajúci jednosmerné napätie od 2,5 V do 30 V. Voltmeter je panelového formátu, a preto je primárne určený na inštaláciu do domácich zdrojov, meracích panelov, ovládacích panelov a všade tam, kde je potrebné kontrolovať hodnotu jednosmerného napätia. Voltmeter má štandardnú veľkosť panela - 45 × 27 mm a celkovú hĺbku 22 mm. Displej je trojmiestny a pozostáva z červených LED segmentov. Voltmeter meria na jedno desatinné miesto - 0,1 V. Dodáva sa s drôtovými prívodmi (konektor).
9,39€ / ks 7,83€ bez DPH
skladom6-25 ks 31.05.2024 môže byť u Vás
Kód:
102564
Panelový multimeter PZEM-051 merajúci jednosmerné napätie, prúd, výkon a spotrebu s veľkým modro podsvieteným displejom 6,5 V - 100 V DC, 100 A, 10 kW. Merací prístroj je určený na montáž na panel do otvoru s rozmermi 84,6 x 49,6 mm. Súčasťou merača PZEM-051 je aj bočník 100 A, ktorý sa pripája do série so záťažou a napájaním. Tlačidlom na prednom paneli možno vypnúť modré podsvietenie a vynulovať údaje.
45,39€ / ks 37,83€ bez DPH
skladom6-25 ks 31.05.2024 môže byť u Vás
Kód:
102157
Celkový počet výrobkov: 16
Sme tu s vami už 20 rokov
Sme tu s vami už 20 rokov

Sme tu s vami už 20 rokov

Za tú dobu sme ušli pekný kus cesty. Ak vás zaujíma náš príbeh, čítajte viac. Ďakujeme za vašu priazeň!