Destilačné prístroje

Filtrovanie
4,26 €
2 062,26 €
Veľkoobjemová destilačná kolóna s integrovaným ohrevom 5kW / 3f na destiláciu a výrobu vínnych a ovocných destilátov, výrobu esenciálnych olejov, alebo destiláciu vody. Destilátory 100l má integrovaný el. ohrev s vykurovacou špirálou 5kW / 3f. Vykurovacia špirála je oddelená od priestoru s kvasom a je umiestnená v osobitnej komore, v ktorej ohrieva vodu, ktorá následne ohrieva dno kotla a ohrieva kvas. Vďaka oddelenému systému a el. ohrevu pomocou horúcej vody nedochádza k pripaľovaniu kvasu ku dnu kotla. Destilačná kolóna je vybavená elektronikou pre spínanie vykurovacej špirály s reguláciou výkonu 10kW. Regulácia slúži na nastavenie príkonu a tým pádom teploty pre ohrev obsahu destilačného kotla. Destilátor sa skladá z nerezového kotla s objemom 100l s integrovaným el. ohrevom 5kW, vnútri kotla je odnímateľná mriežka, ktorú možno uchytiť v kotli vo výške 14, alebo 49cm od dna kotla. Mriežka je nevyhnutnou súčasťou aj pri výrobe bylinných olejov a kvetinových vôd, kde slúži ako priechodná prepážka medzi bylinami a horúcou vodou v kotli. V spodnej časti kotla sú pripravené dva otvory jeden pre vypúšťanie obsahu kotla napríklad pri čistení a druhý slúži na pripojenie kolienka s rúrkou a nádobou (súčasť balenia) napríklad pre dolievanie vody a kontrolu hladiny vodného stĺpca pri varení. Druhou časťou kolóny je veľký chladič, ktorý je postavený na polohovateľných nohách, pary z kotla vzniknutej destiláciou v chladiči ihneď kondenzujú a menia sa späť na kvapalinu, tá následne vyteká odtokom von do pripravenej nádoby. Chladič tvoria uzavreté trubicové potrubia, ktoré sú ponorené do studenej vody pre lepší odvod tepla z chladiča, súčasťou balenia je ponorné čerpadlo, to je umiestnené v ľubovoľnej väčšej nádobe so studenou vodou tú následne vháňa pomocou hadice do chladiča a zároveň odvádza späť k čerpadlu a tvoria tak uzatvorený obeh chladenia. Medzi kotlom a chladičom je umiestnené potrubie o dĺžke 75 cm pre prenos par medzi oboma časťami destilátora. Veko a potrubia nie sú pevne aretované ku kotlu či chladičom, čo zamedzuje riziko výbuchu pretlakovanej kolóny. U potrubia a veka kotla nie je použité tesnenie ale žliabky, ktoré sa naplnia vodou, voda vo žliabku zabraňujú úniku pár a slúži tak ako vodné tesnenie. V balení nájdete aj teplomer, ten sa jednoducho naskrutkuje na potrubie kotla, teplomer slúži pre okamžitú kontrolu teploty pary pri procese destilácie. Celý prístroj je vyrobený z pevnej nerezovej ocele. Celkový vnútorný objem kolóny je 100l. Destilátor je predávaný bez el. regulátora, ten je nutné zakúpiť zvlášť TU. (Termín dodania regulátora od objednania je 5-10 dní.) Destilovať možno prakticky všetky ovocia napríklad: slivky, hrušky, jablká ale aj maliny, egreše, figy či hrozno.   Obsah balenia: destilačnej kolóna, vykurovacie teleso, čerpadlo, silikónová hadica k čerpadlu, odmerný valec 100ml, hustomer, teplomer, sito. Všetky úkony spojené s týmto výrobkom sa riadi zákonom 61/1997 Zb.
2 045,22€ / ks 1 704,35€ bez DPH
skladom2-5 ks
Kód:
103651
Triaková regulácia na plynulú zmenu výkonu 0-10kW 2f 400V alebo 0-4kW 230V so snímačom hladiny pre 100L destilačnú kolónu. Riadiaci systém, ktorý je zabudovaný do kovovej - nerezovej skrine, sa používa na proporcionálne riadenie vykurovacieho výkonu vykurovacieho telesa destilačnej kolóny s objemom 100 l. Regulácia je napájaná buď 230 V so vstupom 0 - 4 kW, alebo 400 V dvojfázovo so vstupom 0 - 10 kW. Tomu sa musí prispôsobiť aj prívodné vedenie a istič.  Regulátor má na prednej strane ovládacie tlačidlá zapnutia/vypnutia, otočný regulátor výkonu a signál signalizujúci pokles hladiny vody. Na displeji sa zobrazujú hodnoty napätia, prúdu a výkonu. Súčasťou je snímač hladiny, ktorý v prípade nadmerného odparovania vody aktivuje zvukový alarm na prednom paneli. Snímač hladiny s prírubou sa zaskrutkuje do otvoru v destilačnej kolóne a monitoruje hladinu vody v oddelenej časti kolóny, ktorá sa používa na nepriame ohrievanie dna destilačnej kolóny. Celý riadiaci systém sa zapína pomocou otočného spínača s kľúčom - súčasťou balenia sú dva kľúče na zapnutie. Predný panel s ovládacími prvkami je pripevnený k skrinke a skrinka sa dá v prípade potreby ľahko otvoriť, vo vnútri je okrem riadiacej elektroniky aj svorkovnica na pripojenie napájacích a senzorových vodičov. V spodnej časti skrinky sú vyvŕtané otvory pre káble napájania a snímača hladiny.  Zariadenie si vyžaduje odbornú inštaláciu elektrikárom.  
725,22€ / ks 604,35€ bez DPH
skladom1 ks 05.10.2022 môže byť u Vás
Kód:
104342
Veľkoobjemová destilačná kolóna 150 l na výrobu a úpravu ovocných alebo vínnych destilátov, rastlinných éterických olejov, kvetinových vôd (hydrolátov) a destiláciu vody. Destilačný prístroj sa skladá z nerezového kotla s objemom 138 l, ktorý je vhodný na ohrev na plynovom alebo elektrickom sporáku/platni, vo vnútri kotla sa nachádza odnímateľný rošt, ktorý možno upevniť v kotle vo výške 14 alebo 49 cm od dna kotla. Rošt zabraňuje tomu, aby pevné časti kvasu klesli na dno kotla, kde by mohlo dôjsť k ich spáleniu, a je tiež nevyhnutnou súčasťou výroby bylinných olejov a kvetinových vôd, kde slúži ako priehradka medzi bylinami a horúcou vodou v kotle. V spodnej časti kotla sú dva otvory, jeden na vypúšťanie obsahu kotla, napríklad pri čistení, a druhý na pripojenie zátky s rúrkou a nádobou (súčasť dodávky), napríklad na doplnenie vody a kontrolu hladiny vodného stĺpca počas varenia. Druhú časť kolóny tvorí veľký chladič, ktorý je postavený na nastaviteľných nohách, pričom pary z kotla, ktoré vznikli destiláciou v chladiči, okamžite kondenzujú a menia sa späť na kvapalinu, ktorá potom odteká cez odtok do pripravenej nádoby. Chladič pozostáva z uzavretej rúrky, ktorá je ponorená do studenej vody pre lepší odvod tepla z chladiča, súčasťou balenia je ponorné čerpadlo, ktoré sa umiestni do akejkoľvek väčšej nádoby so studenou vodou, ktorá sa potom čerpá hadicou do chladiča a zároveň odvádza späť do čerpadla, čím sa vytvorí uzavretý chladiaci cyklus. Medzi kotlom a kondenzátorom je umiestnené potrubie dlhé 75 cm na prenos pár medzi oboma časťami destilačného zariadenia. Veko a potrubie nie sú pevne spojené s kotlom alebo kondenzátorom, čím sa predchádza riziku výbuchu pri stlačení kolóny. Na potrubí a veku kotla sa nepoužívajú žiadne tesnenia, ale drážky sú naplnené vodou; voda v drážke zabraňuje úniku pár a slúži tak ako vodné tesnenie. Súčasťou balenia je aj teplomer, ktorý sa jednoducho naskrutkuje na potrubie kotla a slúži na okamžitú kontrolu teploty pary počas procesu destilácie. Celá jednotka je vyrobená z pevnej nehrdzavejúcej ocele. Celkový vnútorný objem kolóny vrátane priestoru pod vekom je 150 l, kotol možno naplniť kvapalinou do maximálneho objemu 138 l. Destilovať je možné prakticky všetko ovocie, napríklad slivky, hrušky, jablká, ale aj maliny, egreše, figy alebo víno. Obsah balenia : destilačná kolóna, čerpadlo, silikónová hadica k čerpadlu, odmerný valec 100 ml, sitko, bimetalový teplomer. Oznámenie: pri nákupe destilačného prístroja a jeho presun na adresu zákazníka vykoná naša spoločnosť. Toto oznámenie sa zasiela na adresu ministerstva pôdohospodárstva a miestneho colného úradu. Všetky úkony súvisiace s týmto výrobkom sa riadia zákonom č. 61/1997 Z. z.  
1 560,00€ / ks 1 300,00€ bez DPH
skladom2-5 ks
Kód:
103652
Veľkoobjemová destilačná kolóna 80l na výrobu a úpravu ovocných či vínnych destilátov, bylinných esenciálnych olejov, kvetinových vôd (hydrolátu) a destiláciu vody.   Destilátor sa skladá z nerezového kotla s objemom 74l, ktorý je vhodný pre ohrev na plynovom alebo elektrickom variči / varnej doske, vo vnútri kotla je odnímateľná mriežka, ktorú možno uchytiť v kotly  vo výške 17, alebo 32cm od dna kotla. Mriežka bráni klesaniu pevných častí kvasu na dno kotla, kde následne môže dôjsť k pripaľovaniu, mriežka je nevyhnutnou súčasťou aj pri výrobe bylinných olejov a kvetinových vôd, kde slúžia ako priechodná prepážka medzi bylinami a horúcou vodou v kotly. V spodnej časti kotla sú pripravené dva otvory jeden pre vypúšťanie obsahu kotla napríklad pri čistení a druhý slúži na pripojenie kolienka s rúrkou a nádobou (súčasť balenia) napríklad pre dolievanie vody a kontrolu hladiny vodného stĺpca pri varení. Druhou časťou kolóny je veľký chladič, ktorý je postavený na polohovateľných nohách, pary z kotla vzniknuté destiláciou v chladiči ihneď kondenzujú a menia sa späť na kvapalinu, tá následne vyteká odtokom von do pripravenej nádoby. Chladič tvoria uzavreté trubicové potrubia, ktoré sú ponorené do studenej vody pre lepší odvod tepla z chladiča, súčasťou balenia je ponorné čerpadlo, to je umiestnené v ľubovoľnej väčšej nádobe so studenou vodou, tú následne vháňa pomocou hadice do chladiča a zároveň odvádza späť k čerpadlu a tvoria tak uzatvorený obeh chladenia. Medzi kotlom a chladičom je umiestnené potrubie o dĺžke 75 cm pre prenos par medzi oboma časťami destilátora. Veko a potrubie nie sú pevne aretované ku kotlu či chladiču, čo zamedzuje riziko výbuchu pretlakovaniu kolóny. U potrubia a veka kotla nie sú použité tesnenia ale žliabky, ktoré sa naplnia vodou, voda vo žliabku zabraňuje úniku pár a slúži tak ako vodné tesnenie. V balení nájdete aj teplomer, ten sa jednoducho naskrutkuje na potrubie kotla, teplomer slúži pre okamžitú kontrolu teploty pary pri procese destilácie. Celý prístroj je vyrobený z pevnej nerezovej ocele. Celkový vnútorný objem kolóny vrátane priestoru pod vekom je 80L, kotol je možné naplniť kvapalinou do objemu max 74L. Destilovať možno prakticky všetky ovocia napríklad: slivky, hrušky, jablká ale aj maliny egreše figy či víno.   Obsah balenia: destilačnej kolóna, čerpadlo, silikónová hadica k čerpadlu, odmerný valec 100ml, sito. Všetky úkony spojené s týmto výrobkom upravuje zákon 61/1997 Zb.  
996,52€ / ks 830,43€ bez DPH
skladom6-25 ks
Kód:
103650
Destilačná kolóna s objemom 50 l s elektrickým ohrevom a reguláciou teploty na domácu výrobu alebo úpravu ovocných alebo vínnych destilátov, éterických olejov, kvetinových vôd (hydrolátov) alebo na destiláciu vody. Destilačný prístroj pozostáva z 50-litrového kotla z nehrdzavejúcej ocele so zabudovaným elektrickým ohrevom a termostatom na nastavenie teploty ohrevu v rozmedzí 30-120 °C. V kotli sa teplo využíva na odparovanie kvasníc, bylinného lúhu alebo vody. Skondenzovaná zmes vo forme pary stúpa nahor do chladiča, kde pomocou systému chladiacich rúrok skondenzuje späť na kvapalnú látku a vyteká z destilačného zariadenia do pripravenej nádoby. Teplotu vo vnútri destilačného zariadenia možno sledovať pomocou bimetalového teplomeru, ktorý sa naskrutkuje na destilačné zariadenie, teplomer je súčasťou balenia. V balení nájdete okrem iného ponorné čerpadlo a hadice, pomocou ktorých sa do chladiča čerpá studená voda, čo urýchľuje proces kondenzácie pár. Čerpadlo vložené do nádoby na vodu tvorí spolu s destilátorom uzavretý okruh. Hlavnou výhodou samoohrievacieho destilačného prístroja je jednoduchá a presná regulácia teploty vo vnútri destilačného prístroja, spolu s bimetalovým teplomerom získate veľmi dobrú kontrolu nad destilovanou látkou, vďaka čomu je možné ľahko rozdeliť destilát na rôzne frakcie s rôznymi bodmi varu a oddeliť tak škodlivé alebo nežiaduce látky, napríklad metanol, ktorý sa odparuje pri nižšej teplote ako etanol. Destilačný prístroj je vhodný aj na destiláciu pitnej vody a čistenie rôznych chemikálií v laboratóriách, lekárňach a na iných pracoviskách. Na urýchlenie procesu ochladzovania odparenej látky je možné k chladiču destilátora pripojiť obehové ponorné čerpadlo, ktoré čerpá vodu do rúrok v chladiči a urýchľuje proces skvapalňovania destilovanej látky. Čerpadlo ponorené do nádoby s väčším objemom čerpá vodu v uzavretom okruhu do chladiča a potom späť do nádoby čerpadla, kde sa voda opäť ochladí, pričom vďaka uzavretému okruhu nemusíte vodu v okruhu čerpadla neustále vymieňať alebo dopĺňať. Destilátor je vhodný aj na čistenie chemikálií v chemických laboratóriách na udržiavanie konštantnej teploty pri čistení chemikálií alebo na udržiavanie nízkej teploty pri výrobe rastlinných olejov a hydrolátov. Nádoba sa dá rozdeliť na dve časti pomocou kovovej perforovanej vložky, ktorá slúži ako sitko, na ktoré možno umiestniť bylinky, kvety atď. Pod sitom je miesto na vodu, ktorá pri zahrievaní stúpa cez sito, na ktorom sú položené bylinky alebo kvety. Sito sa umiestni približne v 1/3 výšky hrnca od jeho dna. Destilovať možno takmer všetko ovocie, napríklad slivky, hrušky, jablká, ale aj maliny, egreše, figy alebo víno.   Obsah balenia : destilačná kolóna s elektrickým ohrevom, čerpadlo, silikónová hadica k čerpadlu, odmerný valec 100 ml, hustomer, bimetalový teplomer. Oznamovacia povinnosť: po zakúpení a premiestnení destilačného prístroja na adresu zákazníka to vykoná naša spoločnosť. Táto oznamovacia povinnosť sa zasiela na adresu ministerstva pôdohospodárstva a miestneho colného úradu. Všetky úkony súvisiace s týmto výrobkom sa riadia zákonom č. 61/1997 Z. z.
740,87€ / ks 617,39€ bez DPH
skladomviac ako 25 ks
Kód:
103566
Kompaktná destilačná kolóna s 50 l kotlom je vhodná na domácu výrobu alebo úpravu ovocných alebo vínnych destilátov, éterických olejov, kvetinových vôd (hydrolátov) alebo na destiláciu vody. Destilačný prístroj sa skladá z 50l kotla, ktorý je vyrobený z vysokokvalitnej nehrdzavejúcej ocele, má zosilnené dno na rovnomerné rozloženie tepla, kotol odparuje kvasnice, bylinný výluh alebo vodu teplom. Skondenzovaná zmes vo forme pary stúpa nahor do chladiča, kde pomocou systému chladiacich rúrok skondenzuje späť na kvapalnú látku a vyteká z destilačného zariadenia do pripravenej nádoby. Teplotu vo vnútri destilačného zariadenia možno sledovať pomocou bimetalového teplomeru, ktorý sa naskrutkuje na destilačné zariadenie, teplomer je súčasťou balenia. V balení nájdete okrem iného ponorné čerpadlo a hadice, pomocou ktorých sa do chladiča čerpá studená voda, čo urýchľuje proces kondenzácie pár. Čerpadlo vložené do nádoby na vodu tvorí spolu s destilátorom uzavretý okruh. Nádobu možno rozdeliť na dve časti pomocou kovovej perforovanej vložky, ktorá slúži ako sitko, na ktoré možno umiestniť bylinky, kvety atď. Pod sitom je miesto na vodu, po zahriatí stúpa para cez sito, na ktoré sa položia bylinky alebo kvety. Sito sa umiestni približne v 1/3 výšky hrnca od jeho dna. Stĺp je vhodný pre elektrické a plynové varné dosky. Destilovať možno takmer všetko ovocie, napríklad slivky, hrušky, jablká, maliny, egreše, figy alebo víno. Obsah balenia : destilačná kolóna, čerpadlo, silikónová hadica k čerpadlu, odmerný valec 100 ml, sitko, bimetalový teplomer. Oznámenie: po zakúpení a premiestnení destilačného prístroja na adresu zákazníka to vykoná naša spoločnosť. Toto oznámenie sa zasiela na adresu ministerstva pôdohospodárstva a miestneho colného úradu. Všetky úkony súvisiace s týmto výrobkom sa riadia zákonom č. 61/1997 Z. z.
594,78€ / ks 495,65€ bez DPH
skladom6-25 ks
Kód:
103118
Destilačná kolóna o objeme 30L s elektrickým ohrevom a reguláciou teploty pre domácu výrobu alebo úpravu ovocných či vínnych destilátov, esenciálnych olejov, kvetinových vôd (hydrolátu) alebo na destiláciu vody. Destilátor sa skladá z kotla s objemom 30L, z nerezovej ocele s vstavaným elektrickým ohrevom a termostatom pre nastavenie teploty ohrevu v rozmedzí 30-120 ° C. V kotle sa pomocou tepla odparuje kvas, bylinný výluh alebo voda. Skondenzovaná zmes vo forme pary stúpa hore do chladiča, kde pomocou systému chladiacich trubíc kondenzuje späť na kvapalnú látku a vyteká von z destilátora do pripravenej nádoby. Teplotu vo vnútri zariadenia môžeme kontrolovať bimetalovým teplomerom, ktorý naskrutkujeme na destilátor, teplomer je súčasťou balenia. V balení okrem iného nájdete ponorné čerpadlo a hadicu, pomocou čerpadla sa do chladiča vháňa studená voda, ktorá urýchľuje proces kondenzácie pár. Čerpadlo vložené do nádoby s vodou tvorí spoločne s destilátormi uzavretý okruh. Hlavnou výhodou destilátora s vlastným ohrevom je ľahká a presná regulácia teploty vo vnútri kotla, spoločne s bimetalovým teplomerom získate veľmi dobrú kontrolu nad destilovanou látkou, vďaka tomu je možné jednoducho rozdeliť destilát na jednotlivé frakcie s rôznymi bodmi varu a oddeliť tak škodlivé či nechcené látky, napríklad metanol, ktorý sa vyparuje pri nižšej teplote než Etanol. Destilačný prístroj je vhodný aj pre destiláciu pitnej vody a čistenie najrôznejších chemických látok v laboratóriách, lekárňach a ďalších pracoviskách. Pre urýchlenie procesu chladenia odparovanej látky je možné pripojiť k chladiču destilátora obehové ponorné čerpadlo, to čerpá vodu do trubíc v chladiči a urýchľuje proces skvapalňovania destilovanej látky. Čerpadlo ponorené do nádoby s väčším objemom, čerpá v uzavretom okruhu vodu do chladiča a následne späť do nádoby s čerpadlom, kde sa voda opätovne ochladí, vďaka uzavretému okruhu nemusíte neustále meniť či dopĺňať vodu v okruhu čerpadla.   Hrniec možno rozdeliť na dve časti pomocou kovovej perforovanej vložky, ktorá slúži ako sito na ktoré možno umiestniť bylinky, kvety a pod. Pod sitom je miesto na vodu, po zahriatí stúpa vzniknutá para nahor skrz sito, na ktorom sú položené bylinky či kvety. Sito je umiestnené v cca. 1/3 výšky hrnca od dna. Destilovať možno prakticky všetky ovocia napríklad: slivky, hrušky, jablká ale aj maliny egreše figy či víno.   Oznamovacia povinnosť - Zákon o liehu 61/1997 Zb. § 16 Právnické alebo fyzické osoby dovážajúce, predávajúce alebo odovzdávajúce prístroje určené na výrobu alebo úprave liehu sú povinné oznámiť Ministerstvu poľnohospodárstva a miestne príslušnému správcovi spotrebnej dane z liehu do troch dní meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby, ktorým bolo toto zariadenie predané, alebo miesto, kam bolo zariadenie premiestnené.   V prípade, že zakúpite destilátory sme povinní túto zmenu nahlásiť. Po zakúpení destilátora sa stávate vlastníkom destilátora a ste povinní nahlásiť akýkoľvek presun zariadenia tzn. v prípade, že tovar vrátite, predáte, darujete, alebo ho premiestnite na inú adresu. Tak ako určuje Zákon.     Obsah balenia: destilačnej kolóna s elektrickým ohrevom, čerpadlo, silikónová hadica k čerpadlu, odmerný valec 100ml, hustomer.    
652,17€ / ks 543,48€ bez DPH
skladomviac ako 25 ks
Kód:
103565
Kompaktná destilačná kolóna s kotlom s objemom 30 l je vhodná na domácu výrobu alebo úpravu ovocných alebo vínnych destilátov, éterických olejov, kvetinových vôd (hydrolátov) alebo na destiláciu vody. Destilačný prístroj sa skladá z 30l kotla, ktorý je vyrobený z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele, má zosilnené dno na rovnomerné rozloženie tepla, kotol odparuje kvasnice, bylinný výluh alebo vodu teplom. Skondenzovaná zmes vo forme pary stúpa nahor do chladiča, kde pomocou systému chladiacich trubíc skondenzuje späť na kvapalnú látku a vyteká z destilačného zariadenia do pripravenej nádoby. Teplotu vo vnútri destilačného prístroja možno sledovať pomocou bimetalového teplomeru, ktorý sa naskrutkuje na destilačný prístroj; teplomer je súčasťou balenia. V balení nájdete okrem iného ponorné čerpadlo a hadice, pomocou ktorých sa do chladiča čerpá studená voda, čo urýchľuje proces kondenzácie pár. Čerpadlo vložené do nádoby na vodu tvorí spolu s destilátorom uzavretý okruh. Stĺp je vhodný pre elektrické a plynové varné dosky. Kvetináč možno rozdeliť na dve časti pomocou kovovej perforovanej vložky, ktorá slúži ako sitko, na ktoré možno umiestniť bylinky, kvety atď. Pod sitom je miesto na vodu, ktorá po zahriatí stúpa hore cez sito, na ktoré sa položia bylinky alebo kvety. Vonkajšie rozmery hrnca sú 37x43,5 cm, sito je umiestnené približne 12 cm nad dnom hrnca. Destilovať je možné prakticky akékoľvek ovocie, napríklad slivky, hrušky, jablká, ale aj maliny, egreše, figy alebo víno.   Obsah balenia : destilačná kolóna, čerpadlo, silikónová hadica čerpadla, 100 ml odmerný valec, sitko, bimetalový teplomer. Oznamovacia povinnosť: po zakúpení a premiestnení destilačného prístroja na adresu zákazníka to vykoná naša spoločnosť. Toto oznámenie sa zasiela na adresu ministerstva pôdohospodárstva a miestneho colného úradu. Všetky úkony súvisiace s týmto výrobkom sa riadia zákonom č. 61/1997 Z. z.
532,17€ / ks 443,48€ bez DPH
skladom6-25 ks
Kód:
103117
Destilačná kolóna o objeme 20L s elektrickým ohrevom a reguláciou teploty pre domácu výrobu alebo úpravu ovocných či vínnych destilátov, esenciálnych olejov, kvetinových vôd (hydrolátu) alebo na destiláciu vody. Destilátor sa skladá z kotla s objemom 20L, z nerezovej ocele s vstavaným elektrickým ohrevom a termostatom pre nastavenie teploty ohrevu v rozmedzí 30-120 ° C. V kotle sa pomocou tepla odparuje kvas, bylinný výluh alebo voda. Skondenzovaná zmes vo forme pary stúpa hore do chladiča, kde pomocou systému chladiacich trubíc kondenzuje späť na kvapalnú látku a vyteká von z destilátora do pripravenej nádoby. Teplotu vo vnútri zariadenia môžeme kontrolovať bimetalovým teplomerom, ktorý naskrutkujeme na destilátor, teplomer je súčasťou balenia. V balení okrem iného nájdete ponorné čerpadlo a hadicu, pomocou čerpadla sa do chladiča vháňa studená voda, ktorá urýchľuje proces kondenzácie pár. Čerpadlo vložené do nádoby s vodou tvorí spoločne s destilátormi uzavretý okruh. Hlavnou výhodou destilátora s vlastným ohrevom je ľahká a presná regulácia teploty vo vnútri kotla, spoločne s bimetalovým teplomerom získate veľmi dobrú kontrolu nad destilovanou látkou, vďaka tomu je možné jednoducho rozdeliť destilát na jednotlivé frakcie s rôznymi bodmi varu a oddeliť tak škodlivé či nechcené látky, napríklad metanol, ktorý sa vyparuje pri nižšej teplote než Etanol. Destilačný prístroj je vhodný aj pre destiláciu pitnej vody a čistenie najrôznejších chemických látok v laboratóriách, lekárňach a ďalších pracoviskách. Pre urýchlenie procesu chladenia odparovanej látky je možné pripojiť k chladiču destilátora obehové ponorné čerpadlo, to čerpá vodu do trubíc v chladiči a urýchľuje proces skvapalňovania destilovanej látky. Čerpadlo ponorené do nádoby s väčším objemom, čerpá v uzavretom okruhu vodu do chladiča a následne späť do nádoby s čerpadlom, kde sa voda opätovne ochladí, vďaka uzavretému okruhu nemusíte neustále meniť či dopĺňať vodu v okruhu čerpadla.   Hrniec možno rozdeliť na dve časti pomocou kovovej perforovanej vložky, ktorá slúži ako sito na ktoré možno umiestniť bylinky, kvety a pod. Pod sitom je miesto na vodu, po zahriatí stúpa vzniknutá para nahor skrz sito, na ktorom sú položené bylinky či kvety. Sito je umiestnené v cca. 1/3 výšky hrnca od dna.     Destilovať možno prakticky všetky ovocia napríklad: slivky, hrušky, jablká ale aj maliny egreše figy či víno.   Oznamovacia povinnosť - Zákon o liehu 61/1997 Zb. § 16 Právnické alebo fyzické osoby dovážajúce, predávajúce alebo odovzdávajúce prístroje určené na výrobu alebo úprave liehu sú povinné oznámiť Ministerstvu poľnohospodárstva a miestne príslušnému správcovi spotrebnej dane z liehu do troch dní meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby, ktorým bolo toto zariadenie predané, alebo miesto, kam bolo zariadenie premiestnené.   V prípade, že zakúpite destilátory sme povinní túto zmenu nahlásiť. Po zakúpení destilátora sa stávate vlastníkom destilátora a ste povinní nahlásiť akýkoľvek presun zariadenia tzn. v prípade, že tovar vrátite, predáte, darujete, alebo ho premiestnite na inú adresu. Tak ako určuje Zákon.     Obsah balenia: destilačná kolóna s elektrickým ohrevom, čerpadlo, silikónová hadica k čerpadlu, odmerný valec 100ml,  síto.    
589,57€ / ks 491,30€ bez DPH
skladomviac ako 25 ks
Kód:
103564
Kompaktná destilačná kolóna s 20l kotlom je vhodná na domácu výrobu alebo úpravu ovocných alebo vínnych destilátov, éterických olejov, kvetinových vôd (hydrolátov) alebo na destiláciu vody. Destilačný prístroj sa skladá z 20l kotla, ktorý je vyrobený z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele, má zosilnené dno na rovnomerné rozloženie tepla, kotol odparuje kvasnice, bylinný výluh alebo vodu teplom. Skondenzovaná zmes vo forme pary stúpa nahor do chladiča, kde pomocou systému chladiacich trubíc skondenzuje späť na kvapalnú látku a vyteká z destilačného zariadenia do pripravenej nádoby. Teplotu vo vnútri destilátora možno kontrolovať bimetalovým teplomerom, ktorý sa naskrutkuje na destilátor, teplomer je súčasťou balenia. V balení nájdete okrem iného ponorné čerpadlo a hadice, pomocou ktorých sa do chladiča čerpá studená voda, čo urýchľuje proces kondenzácie pár. Čerpadlo vložené do nádoby na vodu tvorí spolu s destilátorom uzavretý okruh. Stĺp je vhodný pre elektrické a plynové varné dosky. Kvetináč možno rozdeliť na dve časti pomocou kovovej perforovanej vložky, ktorá slúži ako sitko, na ktoré možno umiestniť bylinky, kvety atď. Pod sitom je miesto na vodu, ktorá po zahriatí stúpa hore cez sito, na ktoré sa položia bylinky alebo kvety. Vonkajšie rozmery hrnca sú 30x31 cm, sito je umiestnené približne 9 cm nad dnom hrnca. Destilovať je možné prakticky akékoľvek ovocie, napríklad slivky, hrušky, jablká, ale aj maliny, egreše, figy alebo víno. Obsah balenia : destilačná kolóna, čerpadlo, silikónová hadica k čerpadlu, odmerný valec 100 ml, sitko, liehomer, bimetalový teplomer. Oznamovacia povinnosť: po zakúpení a premiestnení destilačného prístroja na adresu zákazníka to vykoná naša spoločnosť. Táto oznamovacia povinnosť sa zasiela na adresu ministerstva pôdohospodárstva a miestneho colného úradu. Všetky úkony súvisiace s týmto výrobkom sa riadia zákonom č. 61/1997 Z. z.
459,13€ / ks 382,61€ bez DPH
skladom6-25 ks
Kód:
103116
Kompaktná destilačná kolóna s 10l kotlom je vhodná na domácu výrobu alebo úpravu ovocných alebo vínnych destilátov, éterických olejov, kvetinových vôd (hydrolátov) alebo na destiláciu vody. Destilačný prístroj sa skladá z 10l kotla, ktorý je vyrobený z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele, má zosilnené dno na rovnomerné rozloženie tepla, kotol odparuje kvasnice, bylinný výluh alebo vodu teplom. Skondenzovaná zmes vo forme pary stúpa nahor do chladiča, kde pomocou systému chladiacich trubíc skondenzuje späť na kvapalnú látku a vyteká z destilačného zariadenia do pripravenej nádoby. Teplotu vo vnútri destilačného prístroja možno sledovať pomocou bimetalového teplomeru, ktorý sa naskrutkuje na destilačný prístroj; teplomer je súčasťou balenia. V balení nájdete okrem iného ponorné čerpadlo a hadice, pomocou ktorých sa do chladiča čerpá studená voda, čo urýchľuje proces kondenzácie pár. Čerpadlo vložené do nádoby na vodu tvorí spolu s destilátorom uzavretý okruh. Nádobu možno rozdeliť na dve časti pomocou kovovej perforovanej vložky, ktorá slúži ako sitko, na ktoré možno umiestniť bylinky, kvety atď. Pod sitom je miesto na vodu, po zahriatí stúpa para cez sito, na ktoré sa položia bylinky alebo kvety. Vonkajšie rozmery hrnca sú 30x17 cm, sito je umiestnené približne 8 cm nad dnom hrnca. Stĺp je vhodný pre elektrické a plynové varné dosky. Destilovať je možné prakticky všetko ovocie, napríklad slivky, hrušky, jablká, ale aj maliny, egreše, figy alebo víno. Obsah balenia: destilačná kolóna, čerpadlo, silikónová hadica čerpadla, 100 ml odmerný valec, sitko, bimetalový teplomer Oznamovacia povinnosť: pri kúpe destilačného prístroja a jeho presune na adresu zákazníka to vykoná naša spoločnosť. Toto oznámenie sa zasiela na adresu ministerstva pôdohospodárstva a miestneho colného úradu. Všetky úkony súvisiace s týmto výrobkom sa riadia zákonom č. 61/1997 Z. z.
255,65€ / ks 213,04€ bez DPH
skladom6-25 ks
Kód:
103080
Set sklenených liehomerov (Alkoholmeter) s teplomerom pre presné meranie obsahu alkoholu v destiláte v percentách. Hustomery sú kalibrované pre meranie kvapaliny o teplote 20 ° C. Každý hustomer má stupnicu kde jeden dielik značí 1% alkoholu. V sete nájdete celkom tri liehomery s rozsahmi 0-40%, 40-70%, 70-100% a sklenený teplomer na kontrolu teploty merania kvapaliny s rozsahom 0-50 ° C. Výhoda tejto sady spočíva v presnejšom meraní, vďaka rozloženiu meracej stupnice 0-100% do troch sklenených bánk. Proti jednému hustomeru so stupnicou 0-100% dostávate výrazne väčšiu stupnicu pre veľmi presné určenie obsahu alkoholu v kvapaline. Keďže sa jedná v princípe o meranie hustoty kvapaliny, je tu teplotná závislosť a ideálne je merať pri teplote, na ktorú je liehomer kalibrovaný. Ak nie je možné dodržať referenčnú teplotu, je potreba percento alkoholu dopočítať pomocou tabuliek. Meradlo ponorené do kvapaliny musí plávať a nesmie sa dotýkať dna či stien nádoby s kvapalinou. Ideálne je použiť dostatočne vysoký odmerný valec. Obsah balenia: 3ks liehomerov, teplomer a plastové puzdro.  
36,00€ / ks 30,00€ bez DPH
skladomviac ako 25 ks 05.10.2022 môže byť u Vás
Kód:
103262
Náhradný bimetalový teplomer s priemerom 58mm s rozsahom 0 - 150 ° C pre destilačnú kolónu 10L, 20L, 30L a 50L. Teplomer je naskrutkovaný v hornej chladiacej časti destilačnej kolóny, slúži pre okamžitú kontrolu teploty liehových prípadne iných kondenzačných pár.  
18,26€ / ks 15,22€ bez DPH
skladom6-25 ks 05.10.2022 môže byť u Vás
Kód:
103416
Bublátko (kvasná zátka) sa používa pri procese kvasenia napríklad vína. Bublátko umožnuje únik kvasných plynov z nádoby s kvasom, ale zároveň zamedzuje prístupu vzduchu do kvasnej nádoby, tým nedochádza ku kontaminácii kvasu s baktériami z vonkajšieho priestoru.   Bublátko je vyrobené z číreho pružného plastu, súčasťou je tiež červená zátka pre uzatvorenie bublátka.   Táto kvasná zátka slúži aj ako náhradný diel pre destilačné prístroje, ktoré je možné okrem destilácie využiť tiež ako nádoby na výrobu kvasu.    
4,23€ / ks 3,52€ bez DPH
skladomviac ako 25 ks 05.10.2022 môže byť u Vás
Kód:
103914
Výkonová regulácia 1-12kW s vidlicou 5x32A 3x400V + N + PE pre destilačnú kolónu 100L.   Regulácia slúži na prepínanie max. výkonu vykurovacieho telesa destilačnej kolóny 100L, pomocou otočeného prepínača možno manuálne nastaviť výkon ohrevu 1,2,4,6,8 alebo 12kW. Regulátor je zabudovaný do plastovej krabice s káblom s dĺžkou 3m a vidlicou 32A / 5P / 400V pre 3f. sústavu. Termín dodania regulátora od objednania je 5-10 dní.
276,52€ / ks 230,43€ bez DPH
skladom6-25 ks 05.10.2022 môže byť u Vás
Kód:
104341
Náhradná vykurovacia špirála 230V / 50Hz pre destilačné kolóny 20L, 30L a 50L s elektrickým ohrevom. Vykurovacia špirála s príkonom 2800W je upevnená na oceľovom plechu s priemerom 180mm, súčasťou špirály je bimetalový termostat, ktorý vypína špirálu pri prekročení teploty 120 ° C. Odpor vykurovacej špirály je 18,5R. Vykurovacia špirála je dodávaná bez tesnenia.   Výmenu môže vykonávať len: Osoba znalá s vyššou kvalifikáciou - pracovník pre samostatnú činnosť (§6 podľa Vyhl. 50/1978 Zb.)  
52,17€ / ks 43,48€ bez DPH
skladom6-25 ks 05.10.2022 môže byť u Vás
Kód:
104260
Termostat - náhradný diel pre domáce destilátory s el. ohrevom 20L, 30L a 50L.   Termostat slúži na riadenie a nastavenie teploty kvasu vnútri destilátora. V prípade poškodenia termostatu možno zakúpiť nový a ľahko ho vymeniť.   Parametre: Typ: Kapilárny Nastavenie teploty: 30-120 ° C Rozmery termostatu: Dĺžka Osi: 20mm Priemer Osi: 6mm Dĺžka drôtu k snímaču: 40cm Rozmery 35x44x25mm (ŠxVxH) Hmotnosť: 0,065kg  
39,65€ / ks 33,04€ bez DPH
skladom6-25 ks 05.10.2022 môže byť u Vás
Kód:
104185
Celkový počet výrobkov: 17